Barvené oblečení

Graf používaných barviv.

V tomto článku bych čtenáři rád prezentoval překlad zajímavého článku Thora Ewinga ‘í litklæðum’ – Coloured Clothes in Medieval Scandinavian Literature and Archaeology (originál zde).

 

Článek si můžete stáhnout prostřednictvím tohoto odkazu:

Thor Ewing – „í litklæðum“ – Barvené oblečení ve středověké skandinávské literatuře a archeologii

Zájemce o dobové barvení odkazuji na tyto seznamy prací (zde a zde). Osobně disponuji těmito knihami a články:

CARDON, Dominique. Natural Dyes, London 2007.

HALL, Allan R. – TOMLINSON, Philippa. Archaeological Records of Dye Plants – An Update – With a Note on Fullers’ Teasels. In: Dyes in History and Archaeology 8, 1989: 19-21.

LEGGETT, William F. Ancient and medieval dyes, Brooklyn, New York: 1944.

MANNERING, Ulla – GLEBA, Margarita – VANDEN BERGHE, Ina. Towards the identification of dyestuffs in Early Iron Age Scandinavian peat bog textiles. In: Journal of Archaeological Science, 36, 2009: 1910-1921.

TAYLOR, George W. Detection and Identification of Dyes on Anglo-Scandinavian Textiles. In: Studies in Conservation, Vol. 28, No. 4, 1983: 153-160.

WALTON, Penelope. Dyes of the Viking Age: A Summary of Recent Work. In: Dyes in History and Archaeology, 7,  1988: 14-19.

WALTON, Penelope. Dyes and Wools in Iron Age Textiles from Norway and Denmark. In: Journal of Danish Archaeology, 7, 1988: 144-158.

WALTON, Penelope. Dyes and wools in textiles from Mammen (Bjerringhøj), Denmark. In: Mammen: Grav, kunst og samfund i vikingetid, 1991: 139-143.

8 Comments

Leave a Reply to Tomáš Vlasatý Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *