Báseň „Dnes v noci je ostrý vítr“

Jakmile člověk začne bádat v pramenech, které nějak vypovídají o době vikinské, narazí dřív nebo později na texty anglosaské, irské, říšské, franské, arabské, byzantské, staroruské či perské provenience. Osobně jsem se v poslední době zaměřil na staroirské texty, které podle mého názoru stojí poněkud stranou.

Jeden z nejstarších staroirských textu tvoří anonymní báseň, která nese název „Dnes v noci je ostrý vítr“ (Is acher in gaíth in-nocht) a která se dochovala jako přípisek v jednom švýcarském rukopisu. Jedná se o radostné svědectví z dob raných severských nájezdů (viz článek o severských nájezdech na Irsko): bouře, která je předmětem básně, zabraňuje Seveřanům plavbu a ponechává irské pobřeží bezpečné.

Báseň si můžete prohlédnout či stáhnout prostřednictvím tohoto odkazu:

Namluvený originál si můžete poslechnout zde.

dnes večer je ostrý vítr

Glosa v rukopisu MS 904.

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>