Současný boj kopím

Zhruba před čtvrt rokem (23.-25.5.) jsem se zúčastnil víkendové historické akce v Mikulčicích, kde jsem byl svědkem nepěkných úderů kopím do oblasti hlavy a rozkroku. Po této zkušenosti jsem napsal krátký text o dnešním boji kopím, respektive jak s kopím zacházet tak, aby nedošlo v boji ke zranění. Jelikož jsem se s podobnými údery setkal i na víkendové historické akci Rogar, rozhodl jsem se článek publikovat, protože je patrné, že otázka kopí na historických akcích je stále problematická.

Kopí díky své délce vyžaduje více kontroly ze strany bojovníka než všechny ostatní zbraně. To však není vždy dodržováno a bojovníci si kopí volí proto, že v něm vidí technicky méně náročnou zbraň (kterou bezpochyby je v případě, že se bojuje reálně). Výuka boje s jednoručními zbraněmi má v naší komunitě navíc daleko větší tradici než výuka boje se zbraněmi tyčovými.

Všechno ztěžuje absence pevně daných a neměnných pravidel, a pokud nějaká pravidla existují, nejsou sjednocená a spíš se jedná podle selského rozumu. A i kdyby podobná pravidla existovala, možnost kontroly dodržování by byla nulová. Nezbývá nic jiného, než že si to bojovníci vyříkají až po boji mezi sebou. Když dojde ke zranění, organizátoři vždy jednají v přátelském duchu a člověka napomenou. Každý bojovník by se měl proto nad sebou a svými bojovými dovednostmi zamyslet a měl by jednat tak, aby bojoval bezpečně a nikoho vážně nezranil. Vzhledem k povaze tohoto koníčku se člověk modřinám a šrámům nevyhne, cokoli horšího ale nese známky selhání lidského faktoru.

Článek, podle kterého učím nováčky bojovat, můžete nalézt zde:

Současný boj kopím

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>