Christianizace norského království

V tomto příspěvku bych chtěl čtenáři představit text, který se vyjadřuje k problematice přijetí křesťanství v Norsku.

Článek si můžete stáhnout prostřednictvím tohoto odkazu:

Zájemce dále odkazuji na následující tituly:

BAGGE, Sverre; NORDEIDE, Sæbjørg Walaker. Království norské. In: BERENDOVÁ, Nora (ed.). Christianizace a utváření křesťanské monarchie. Skandinávie, střední Evropa a Rus v období 10.-12. století, Praha 2013: 131–173.

POLÁCH, Vladimír P. Několik poznámek k rané christianizaci Norska. In: Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity, 11, Ostrava 2004: 123-136. Online.


Pevně věřím, že jste si čtení tohoto článku užili. Pokud máte poznámku nebo dotaz, neváhejte mi napsat nebo se ozvat níže v komentářích. Pokud se Vám líbí obsah těchto stránek a chtěli byste podpořit jejich další fungování, podpořte, prosím, náš projekt na Patreonu nebo Paypalu.

3 Comments

  1. Hello! I’ve been casually looking around the internet for writings on the topic of the christianisation of Europe, and your paper seems incredible to me! One step closer. However, I cannot read your language. I did run the text through google translate and I converted it into a rough English, but I was wondering if I could send it to you and see if you think it makes sense – in comparison to your original.

    Any help you can provide is appreciated!

    -Nate

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *