Lyry ve staré Skandinávii

Již dlouhou dobu jsem příznivcem dobových lyr. Kromě sledování různých internetových videí jsem v průběhu let sesbíral materiály, které se týkají konstrukce a používání tohoto úžasného nástroje. Když jsem měl minulý víkend možnost vyzkoušet si hru na pokusnou rekonstrukci, znovu se ve mně probudila ona tajná vášeň a rozhodl jsem se, že si v budoucnu pořídím vlastní kus.

Stanovil jsem si, že než se budu moci pustit do rekonstrukce, musím sesbírat všechny známé informace o raných skandinávských lyrách. Jako základ článku jsem použil zdařilý příspěvek Gjermunda Kolltveita „Přehled raných lyr ve Skandinávii“ (The Early lyre in Scandinavia. A survey), který jsem přeložil, upravil a doplnil svými poznámkami a odkazy na novější nálezy a literaturu. Zde předkládám bibliografický údaj původního článku:

Kolltveit, Gjermund (2000). The Early Lyre in Scandinavia. A Survey. In: V. Vaitekunas (ed.), Tiltai/Bridges (3), Klaipeda: 19–25. Online: http://www.musark.no/wordpress/wp-content/uploads/2013/11/The-Early-Lyre.pdf 

Přeloženou a okomentovanou verzi si můžete prohlédnout nebo stáhnout zde:

harpari

3 Comments

  1. Doporučuju návštěvu Severského harfového setkání ( http://www.nordic-harp-meeting.eu ), co jsem před deseti lety nastartoval ve Švédsku a co se od té doby koná každý rok v nějaké ze severských zemí. Sejdou se tam nejen harfeníci, ale i ti, co v severní Evropě hrajou na lyry, kantelata a další neobvyklé strunné nástroje. Gjermund Kolltveit se setkání zůčastnil roku 2010 a přednášel zrovna o těch věcech, co psal ve svém článku.

    Pepa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *