Mapa stránek / Sitemap

Zde můžete nalézt seznam článků, které se nacházejí na této stránce. Obecně jde o články zaměřené na zdánlivě okrajová témata, dějiny každodennosti nebo témata, která jsou přizpůsobena potřebám reenactorů.


Here you can find the list of articles that are available on this website. Generally speaking, articles are dedicated to reenactors. They are dealing with overlooked and practical problems of everyday life.

 

Přeložené články a vlastní tvorba
(Translated articles and own work)

Amulet kladiva z Købelevu (Thor’s Hammer Amulet from Købelev, Denmark)

Amulet kladiva z Flekstadu (Thor’s Hammer Amulet from Flekstad, Norway)

Archaeology of Viking Age Færoe Islands

Atgeirr – luštění vikinské halapartny (Atgeirr – Solving the Viking Halberd)

Bag handles

Barvené oblečení (Coloured Clothing)

Biografie meče (The Biografy of a Sword)

Boj v době vikinské (Viking Age Fight)

Bronze Anglo-Saxon Sword Pommels

Brousky v době vikinské (Viking Age Whetstones)

Cesta do Valhally: život a smrt staroseverských elit (The Way to Valhǫll : The Life and Death of Old Norse Elites)

Bubnování ve staré Skandinávii (Drumming in Old Scandinavia)

„Dobrodruh a pecivál“: klíč ke staroseverské mužnosti (“An Advanturer and a Stay-at-home” : The Key to Old Norse Manhood)

Družiny a bojová bratrstva (Old Norse Retinues and Männerbünde)

Dvůr Hákona Starého Hákonarsona (The Court of Hákon Hákonarson)

Exkurz do staroseverského tetování (An Excursion to Old Norse Tattoo)

Experiment – bojový kabátec (An Experiment – Warrior Coat)

Félag aneb „pokládání peněz“ (Félag or “Laying Money”)

Franská výzbroj ve Skandinávii (Frankish Weaponry in Scandinavia)

Fragmenty obuvi z Birky (Birka Shoes Fragments)

Hlazení a žehlení oděvu (Smoothing and Ironing Clothes)

Hledání původu „kolovratu“ (The Origins of “Kolovrat” Symbol)

Hnefatafl jako bitevní simulátor (Hnefatafl as a Battle Simulator)

Hrob Langeid 8 (Grave Langeid 8)

Christianizace norského království (Christianization of Kingdom of Norway)

Jakobssonovy principy jílců (Jakobsson’s Hilt Desing Principles)

Jak se spalo v minulosti (Sleep in The Early Medieval Period)

„Je gombík knoflíkem?“ (“Is Gombik a Button?”)

Jídlo a stravovací návyky (Old Norse Food and Diet)

Jómští vikingové v severním Polsku (Jomsvikings in Northern Poland)

Kámen z Röku (Rök Runestone)

K původu „svatováclavské přilby“ (On the Origins of Saint Wenzel’s Helmet)

Konstrukce raně středověkých seker (The Construction of Early Medieval Axes)

Královská síň z Asky (King’s hall from Aska)

Kruhová pevnost Vallø Borgring (Ring Fortress Vallø Borgring)

Kuronský meč ze soukromé sbírky (A Curonian Sword from a Private Collection)

Kyje a palcáty v době vikinské (Viking Age Clubs and Maces)

Lamelová zbroj (Lamellar armour): Lamelové zbroje ze Snäckgärde?Armadura lamelar na Escandinávia VikingLamellar Armours of the Viking AgePancerze lamelkowe w Skandynawii, Lamellenrüstungen der WikingerzeitLamellás vértek SkandináviábanЛамеллярные доспехи эпохи викингов 

Lotyšská sekera ze soukromé sbírky (A Latvian Axe from a Private Collection)

Lov sobů na Lendbreenu (Reindeer Hunting on Lendbreen)

Lyry ve staré Skandinávii (Old Scandinavian Lyres)

Mačky (Crampons): Skandinávské mačkyViking Age Crampons

Materiály k lukostřelbě (Materials about Archery)

Meče Petersenova typu G (Petersen Type G swords)

Meče Petersenova typu M (Petersen Type M swords)

Meče Petersenova typu W (Petersen Type W swords)

Meče s organickým jílcem (Swords with organic hilts)

Medailon z doby Haralda Modrozuba? (Harold Bluetooth’s Talisman)

Miniaturní korouhvičky (Miniature weathervanes): Skandinávské spony s korouhvičkou (Scandinavian cloak pins with miniature weathervanes), Scandinavian cloak pins with miniature weathervanes

Mořští netvoři ve světle pramenů (Sea Monsters in the Light of Sources)

Možné funkce „Perunovy sekery“ (Possible Functions of „Perun’s axe amulets“)

Mužské pláště v době vikinské (Viking Age Men’s Cloak)

„Na jídlo vydatné nezapomeň“ (“Be sure you have ample food” : Study on Food and Liquid Consumption)

Na sněmu : studie rituálního prostoru (At the Assembly: Elite Rituals and the Creation of Ritual Space)

Náhrdelníky z kančích zubů (Boar Tusk Necklaces)

Náhrdelník ze Senji (Necklace from Senja)

Nález ze Skaunu (Skaun Find)

Náramky v době vikinské (Viking Age Bracelets)

Náramky a prsteny z Birky (Armrings and rings from Birka)

Nášlapní ježci (Viking Age Caltrops)

Několik poznámek k používání „širokých seker“ (Several Notes to Usage of Broad Axes)

Nohavice v době vikinské (Viking Age Hoses)

Norské obranné majáky (Norwegian Defensive Beacons)

Odlévání bronzu v době vikinské (Scandinavian Bronzecasting in the Viking Age and the Early Middle Ages)

Oheň, požáry a žhářství (Fire, Wildfire and Arson)

Ochrana končetin: tehdy a dnes (Limb Protection : Then and Now)

O křidélkách na vikinských kopích (Wings on Viking Age Spears)

Omotání norských mečových pochev (Wrapping of Norwegian Sword Scabbards)

Opasky: série článků (Belts: Series of Articles). Gokstad belt recreationsРеконструкция пояса из ГокстадаOrganické přezky a nákončí (Organic Belt Buckles and Strap-ends), Délka raně středověkých opasků (The Length of Early Medieval Belts), The Length of Early Medieval Belts

Osvětlení v době vikinské (Viking Age Lighting)

Ovinky nohou (Early Medieval Leg Wrappings)

Ozdobné lemy kroužkových zbrojí (Decorative Borders of Chainmails)

Paraziti v době vikinské (Viking Age Parasites)

Plavaní u starých Seveřanů (Old Norse Swimming)

Plavba na lodi: historie a současnost (Ship Sailing : History and the Present Day)

Plisování na ženském oděvu (Pleating on Women’s Dress)

Pochvy jednobřitých mečů (Scabbards of Single-edged Swords)

Pokrývky hlavy v době vikinské (Viking Age Headcoverings)

Potištěné textilie ve východní Evropě (Stamped Clothing in Eastern Europe)

Pouzdra na sekery (Wooden Axe Sheaths; billingual article)

Praporce doby vikinské (Viking Age Banners)

Problémy s datací útoku na Lindisfarne (Dating Problems of Raid on Lindisfarne)

Průměrná výška starých Seveřanů (Average Heights of Old Norse People)

„Přátelství s bohem“ (Friendship with the god)

Přednášky o Birce (Lectures about Birka)

Přilby: série článků (Helmets: Series of Articles). Přilba z Kyjeva (Helmet from Kyiv), Přilba z Lokrume (Helmet from Lokrume)Přilba z Tjele (Helmet from Tjele), Fragmenty přilby z Birky? (Helmet Fragments from Birka?), Další fragment přilby z Birky? (Another helmet fragment from Birka?), Vikinské přilby (Viking Age helmets), Scandinavian helmets of the 10th century, The Helmet from Bojná (?), The helmet from Gjermundbu, The helmet from Lokrume, Gotland, The helmet from TjeleO Elmo De Gjermundbu

Raně středověké hoblíky (Early Medieval Planes)

Raně středověká kladiva (Early Medieval Hammers)

Raně středověké pily (Early Medieval Saws)

Rukavice (Gloves and Mittens): Raně středověké rukavice (Early Medieval Mittens), Early Medieval Mittens and Gloves

Raně středověká šídla (Early Medieval Awls)

Rebec z Haithabu (The Rebec from Haithabu)

Runy: série článků (Runes: Series of Articles). „Ryji runy léčby“ (“I carve healing runes“), „Skald Þorbjǫrn vytesal runy“ (“Þorbjǫrn the Skald Carved the Runes”), „Vilborg mne vlastní“ (“Vilborg owns me”)

Saxy: série článků (Seaxes: Series of Articles). Vikinské saxy z Upplandu a Västmanlandu (Viking Age Seaxes in Uppland and Västmanland), Bojové nože z Haithabu (Fighting Knives from Haithabu, Norské saxy a bojové nože (Long knives from Viking Age Norway), Saxy a bojové nože z východní Evropy (East European Seaxes and Fighting Knives), Baltské široké bojové nože (Baltic Broad Battle Knives)

Scabbard Chapes from Viking Age Norway

Sekery s kříži (Cross Axes)

Sekery z Birky (Axes from Birka)

Seveřané ve Španělsku? (Northmen in Spain?)

Signalizace v boji: trubky a rohy (Signalling in a Battle: Trumpets and Horns)

Skaldská poezie ve vztahu k Dánsku (Skaldic Poetry in Relation to Denmark)

Slovanský štít z hradiště Lenzen (Slavic shield from Lenzen hillfort)

Sokolnictví: série článků (Falconry: Series of articles). Sokolnictví vendelského období (Vendel Period Falconry)Sokolnictví vikinského období (Viking Period Falconry)

Soukromý meč s dřevěným jílcem (A Private Sword with Wooden Hilt)

Staroseverské stoly a stolky (Old Norse Tables)

Středověké tříprsté rukavice (Medieval Split Mittens)

Štítonošky a bojové ženy (Shieldmaidens and Warrior Women)

Tác ze Špandavy (The Platter from Spandau)

Textilní vazby vikinské Skandinávie (Textile Weaves of Viking Age Scandinavia)

“The man from Voll”

The Sword From Sarskoe Gorodishche

The Viking Rangle

Transport vody (Liquids Transportation)

Tuniky se čtvercovými výstřihy (Square Neck Tunics)

Typologie amuletů Þórových kladiv (Typology of Thor’s Hammers)

Two-handed axes

Typology of Fire Strikers From the Viking Age Norway

Rukojeti mečů (Sword grips): Podoba rukojetí norských mečů (Forms of Norwegians Sword Grips), The forms of Norwegian sword grips

Podzbroje (Padded under armour)Úvod do staroseverských podzbrojí (An Introduction to Old Norse Padding), Theories on Norse Padded Armour

Vegvísir: Původ symbolu „vegvísir“ (The Origins of “Vegvísir” Symbol), Origins of the “vegvísir” symbol

„Valkýra“ z Høje Hyld (Valkyrie Amulet from Høje Hyld)

Veslování – řízení, zvyky a ochrana (Rowing – management, habits and protection)

Vikings were not racists, but …

Vikinské šicí potřeby (A Viking-Age Ladies’ Sewing Basket)

Vlněné vesty z Haithabu (Woolen Vests from Haithabu)

Voskové destičky a rydla (Wax Tablets and Styluses)

Výroba piva v době vikinské (Viking Age Beer Brewing)

Vztah pána k domácím zvířatům (The Relationship Between Master and Pet)

Zánik Birky (The End of Birka)

Zatmění Slunce roku 1030 (Solar eclipse in 1030 AD)

Zavírací nože (Viking Age Folding Knives)

Zdobené miniatury štítů z Birky (Decorated shield miniatures from Birka)

„Ze zlatníkova úhlu pohledu“ (“From the goldsmith’s point of view”)

Zrcátka z Birky (Mirrors from Birka)

Železo a kámen v kosmologické perspektivě (Iron and Stone in a Cosmological Perspective)

Ženská postava z Revninge (Female Figure from Revninge)

Ženský hrob z Ejstrupholmu (Interesting Woman’s grave from Ejstrupholm)

„Z manažera archeologem“ (A meeting with a metal detectorist)

 

Výzkum a popularizace doby vikinské
(Research and popularization of Viking age)

Bibliografie literatury o době vikinské (Bibliography of Czech Viking Age literature)

Deset věcí, kterých jste si možná nevšimli na výšivce z Bayeux (Ten Things You May Not Have Noticed in the Bayeux Tapestry)

Dokument „Vikingové“ (“The Vikings” Documentary)

Festival Vikingové (Czech Festival “Vikings”)

Jan Petersen (bilingual article)

Kotowiczova typologie seker (Kotowicz’s Typology of Axes)

Letní škola „Viking Mythology and Religion“ (Viking Mythology and Religion summer school)

Návštěva výstavy v Berlíně (Visiting the Viking Exhibition in Berlin)

O použití slov „viking“, „vikinský“ (On the Usage of the Word “Viking”)

Připravované překlady do ČJ (Czech Translations to Be Published)

Rozhovor: série článků (Discussions: Series of Articles). #1, Jiří Košta#2, Jan Kozák#3, Interview with Rolf F. WarmingAlgumas Observações Sobre Escudos da Era Viking#4, Rozhovor s Alexejem Ovčarenkem (The interview with Alexey Ovcharenko), #5, My interview for Hella the Viking blog#6, Interview with Ragnar L. Børsheim#7, Rozhovor s Petrem Matouškem (The interview with Petr Matoušek)

Staroseverská literatura – výpisky (Old Norse literature – Notes from Lectures)

„Staroseverské“ přednášky (Old Norse lectures)

The Early Medieval Forum, Slovakia

The exhibition “Vikings in Poland?”

Vikingovia – text do brožury (The Vikings – Booklet Text)

Výstava „Vikingové a Baltové : severská sága“ (Exhibition “The Vikings and Balts: Northern Saga”)

Výstava „Vikingové: život a legenda“ (Exhibition “Vikings : Life and Legend”)

Workshop Vidění, sny a věštby ve staroseverské a středověké literatuře“ (Visions, Dreams and Prophecies in Old Norse and Mediaeval Literature)

 

Reenactment

Bojová a nebojová rekonstrukce (Combat and Non-Combat Reenactment)

Bojové rukavice: tehdy a dnes (War Mittens – Then and Now)

Bývanie na Bojnej (Dwelling at Bojná, Slovakia)

České historické akce (Czech Historical Events and Festivals)

Inspiromat: série článků (Inspiromat : Series of Articles). #1, žena z Birky (A Woman From Birka), #2, muž z Birky (A Man From Birka), #3, žena z Birky (A Woman From Birka), #4, kyjevský družiník (A Retainer from Kyiv), #5, družiník z Gnězdova (A Retainer from Gnëzdovo), #6, gotlandský obchodník (A Trader from Gotland), #7, žena z Novgorodu (A Woman from Novgorod), #8, žena z Birky (A Woman From Birka), #9, velmož z Birky (A Nobleman From Birka), #10, varjag (A Varangian Guardsman), #11, staromaďaský bojovník (An Old Hungarian Warrior), #12, chazarský bojovník (A Khazarian Warrior), #13, norský šlechtic (A Norwegian Nobleman), #14, varjag v Byzanci (A Varangian Guardsman in Byzantium), #15, faerský sedlák (A Richer Faroese Farmer), #16, The Birka Warrior (billingual article), #17, baltofinský bojovník (A Baltic-Finnic Warrior), #18, žena z Birky (A Woman From Birka)

Interní soutěž skupiny Herjan (The competition of Herjan group)

Karel’s journey – pilgrimage to Rome

Kostýmové pasy (Costume Passports)

Mannfall 2017

Mannfall 2018

O potřebě změny pravidel (The Need to Change the Rules)

Petersen Type O sword replica

Replika poháru doby vendelské (Replica of Vendel Period Goblet)

Reportáž z Battle of Hastings 2015 (Report from Battle of Hastings 2015)

Reportáž z Berlin Buckler Bouts 7 (Report from Berlin Buckler Bouts 7)

Reportáž z Bitvy národů (Report from Battle of Nations)

Stagnace českých historických akcí (The Stagnation of Czech Historical Events)

Vápnatak s Herjanem (Vápnatak With Herjan)

Vápnatak 2017

Vikinský reenactment č.1 (Viking Reenactment, nr. 1)

 

Přeložené prameny
(Translated sources)

Píseň o Hildebrandovi (The Lay of Hildebrand)

Staroirská báseň „Dnes v noci je ostrý vítr“ (Old Irish Poem “Bitter is the Wind Tonight”)

Staroirská báseň „Pangur Bán“ (Old Irish Poem “Pangur Bán”)

Staroirská báseň „Plot stromů mne obklopuje“ (Old Irish Poem “A hedge of trees surrounds me”)

[Aktuální počet článků / Number of articles: 235]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *