Autor

Dobrý den.
Mé jméno je Tomáš Vlasatý a tímto Vám děkuji, že jste navštívili stránky mého projektu, který se věnuje rozličným tématům souvisejícím s raným středověkem historickou rekonstrukcí (reenactmentem). Konkrétně studiu doby vikinské se věnuji již několik let a jde o moji hlubokou vášeň.

Články, které na těchto stránkách naleznete, jsou psány populárně naučným či odborným stylem. Mými prioritami jsou strohost, věcnost a pokora před prameny a odbornou literaturou. Mé závěry vycházejí z kombinací různých pramenů. Primárním cílem mého projektu je popularizace, bourání stereotypních představ a konstruktivní kritika. Zastávám názor, že historická rekonstrukce by se měla zakládat na nejnovějším vědeckém poznání, a naopak, že vědecké poznání může být upravováno na základě poznatků získaných experimenty na vlastní kůži.

Jelikož se domnívám, že při poznávání minulosti je důležitý dialog a konsenzus více badatelů, nabádám všechny, aby neváhali a komentovali publikované příspěvky, jejichž seznam naleznete v Mapě stránek. Rovněž mi můžete napsat email na adresu ceskyreenactment@gmail.com, nebo se můžete vyjádřit na mnou spravované facebookové stránce Doba vikinská. V případě, že byste chtěli projekt podpořit, klikněte na Podpořte projekt. Reakce čtenářů si můžete přečíst v článku Napsali o projektu. V případě, že chcete projekt citovat, postupujte podle platných citačních norem:

 • VLASATÝ, Tomáš. Projekt Forlǫg: Reenactment a věda [online]. [cit. rrrr-mm-dd]. Dostupné z: http://sagy.vikingove.cz/

Závěrem Vám přeji příjemně strávený čas, během kterého snad naleznete odpovědi na své otázky.

Tomáš Vlasatý

Můj životopis můžete najít zde:

1 Comment

 1. Hi There,

  Great website.

  I am having real trouble getting hold of a copy of
  “MUNKSGAARD, E. (1984). A Viking Age smith, his tools and his stockintrade.
  In: Offa 41, Neumünster: 85–89.”

  As you have referenced it I wondered if you had a copy you would be willing to share?

  Best Wishes

  Ben

Leave a Reply to Ben Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>