Ohlédnutí za rokem 2018

očima Tomáše Vlasatého

 

Drahý čtenáři,

rok 2018 se chýlí ke svému konci a tímto bych Ti chtěl, čtenáři, poděkovat za důvěru, kterou jsi v tomto roce projevil webu, na kterém se právě nacházíme. Za rok 2018 vzniklo více než 25 článků, to znamená zhruba 2 články za měsíc, v jednom člověku a při naprostém pracovním vypětí. A počty návštěv ukazují, že čtenáři toto nasazení oceňují. Při zrodu projektu by mne ani nenapadlo, že stránky o tak okrajovém tématu, jako je raný středověk, může za rok navštívit více než 45000 lidí. Celá čtvrtina, tedy přes deset tisíc reenactorů a zájemců o historii, se na stránky opakované vrátilo. Tato data jsou pro mne velkou motivací k pokračování a jasným ukazatelem, že zájem o skutečnou historii je veliký. Z celého srdce Ti tedy ještě jednou děkuji.

Rok 2018 byl rokem, během kterého jsem se zúčastnil největšího počtu událostí ve svém životě – jedna konference, čtyři prohlídky hradišť a nejméně jedenáct kostýmovaných akcí ve třech zemích. Ač se nároky organizátorů příliš nemění, řada účastníků sama přebírá iniciativu a hledá způsoby, jak dosáhnout autenticity. Současně vznikají tematické komorní akce, které by ještě před pár lety nebyly myslitelné – turnaje (Za slávu bohů), bojovky (Mannfall), soukromé pochody a táboření. Z tohoto pohledu se scéna jeví optimisticky – fragmentuje se, aby uspokojila každého, i toho nejnáročnějšího. Přesto je potřeba neustrnout na jednom místě, bádat, zejména nenechat zvítězit lenost a apelovat na dodržování takových základů, jakými jsou zákaz kouření a absence telefonů, moderních nádob a osvětlení. Pokud nebudeme dodržovat takovéto základy, nemůžeme se posunout jako celek. Bylo by skvělé pokračovat v započaté práci a nastavit standard, který by byl obdivován v cizině a přilákal by zahraniční reenactory.

Rok 2019 bude novou výzvou, pro scénu i pro mne osobně. Ať bude budoucnost jakákoli, přeji Vám zdraví, štěstí, šťastná rozhodnutí, pevné nervy a dosáhnutí Vašich cílů. V novém roce se těším na další setkání a projekty, které budeme plnit společně, nikoli rozděleně. Kéž vykročíme vstříc budoucnosti tou správnou nohou.

Tomáš Vlasatý
v Praze
dne 31.12.2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *