Raně středověké pily

Tímto příspěvkem bych chtěl čtenářům představit svůj překlad článku “Saws in the Early Medieval period“, který napsal můj anglický kamarád David Constantine. Článek je na Davidových stránkách dostupný ve dvou variantách (první, druhá); překlad byl pořízen z novější, revidované verze.

Článek se zaměřuje zejména na západoevropské a severoevropské pily. Rozhodně lze najít druhy evropských raně středověkých pilek, které v článku nejsou popsány.

David, který je anglickým expertem na zpracovávání kosti a parohu, v článku píše, že existovala velká škála pil, které byly používány jak k přípravě polotovarů, tak k jemným ozdobným pracím. Přestože na začátku článku píše, že pily musely sloužit zejména k práci s kostí a parohem, článek nakonec vyznívá tak, že se ojediněle mohly používat i pilky na železo (viz Mästermyr no. 36). Tvrzení, že nemáme doklady o tom, že by se pilky používaly k řezání dřeva, je sice pravdivé, ale dle mého názoru jen těžko uvěřitelné (přestože je pravda, že při zpracování prken a jiných velkých kusů dřeva muselo být tesání a štípání preferovanější metodou než řezání). Jiné články dostupné na internetu pokládají pilu za nesporný nástroj raně středověkého tesaře (viz např. zde) a totéž si myslí Jan Petersen ve své knize Vikingetidens redskaper (“Nástroje doby vikinské”, viz str. 240-243), když kapitolu Pily řadí do oddílu Tesařské nářadí.

Závěrem mohu jen dodat, že ve staroseverštině se pila nazývá sǫg, zatímco zub listu pily se označuje jako sagatǫnn.

Překlad článku si můžete stáhnout prostřednictvím tohoto odkazu:
Raně středověké pily

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *