Staroirská báseň Pangur Bán

Po dokončení článku “Vztah pána k domácím zvířatům” jsem narazil na staroirskou báseň Pangur Bán (v angličtině nazývanou také jako The Scholar and his Cat), která pochází z konce 9. století a která pojednává o soužití mnicha-písaře a jeho bílého kocoura Pangura. Jakožto majitel kočky jsem si tuto báseň oblíbil a rozhodl jsem se ji přeložit do češtiny. Rozhodně to nebyla jednoduchá práce, protože stará irština je komplikovaný jazyk. Ale s pomocí slovníků a studií jsem byl schopen dílo dokončit. Původně jsem chtěl báseň přebásnit, ale nebyl jsem schopen zachovat původní metrické náležitosti. Proto jsem se rozhodl báseň přeložit doslovně s tím, že zveřejním pouze první strofu ze svého nekompletního přebásnění:

Já a kocour Pangur bílý
v umění vkládáme síly,
on svou mysl lovem baví,
a ta má při psaní tráví.

Myslím, že báseň představuje vhodný doplněk k výše zmíněnému článku, a to i přes fakt, že pochází z insulárního kulturního okruhu. Svou výpovědní hodnotou a nadčasovostí jistě zaujme dnešní badatele i majitele koček. Přeji Vám tedy příjemné čtení této zajímavé básně.

Báseň si můžete prohlédnout či stáhnout prostřednictvím tohoto odkazu:

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *