Inspiromat #7, žena z Novgorodu

Po krátké odmlce pokračujeme s inspiromatem. Tentokrát se podíváme na mladou ruskou reenactorku Jevgenii Andrejevnu ze skupiny Bílý Rys (Белая Рысь).

Jevgenija se snaží reprezentovat slovanskou ženu z Novgorodu v období od poloviny 10. po začátek 11. století. Vzhledem k absenci textilu jde o složitou rekonstrukci, která se z větší míry zakládá na nalezených špercích. Reenactorka dodává, že má dva kostýmy – jednodušší (na práci) a honosnější. Jednoduché šaty na práci a spodní šaty jsou vyrobeny ze lnu a jsou přepásané vlněným opaskem s křížovým motivem. Na opasku je zavěšený nůž a další nástroje. Nohy jsou chráněny nízkými vyšívanými botami podle nálezu z Novgorodu (viz Изюмова С.А. К истории кожевенного и сапожного ремесел Новгорода Великого // Материалы и исследования по археологии СССР, Вып. 65. Труды Новгородской археологической экспедиции, т.II, М., 1959).

Honosnější kostým obsahuje navíc vlněný kabát s hedvábným lemováním, (vypůjčený) plášť s potiskem, který byl již zmíněn v Inspiromatu 4, nebo plášť lemovaný kožešinou a modré hedvábné šaty s potiskem. Důležitou složkou kostýmu jsou pokrývky hlavy – hedvábné červené či růžové šátky fixované čelenkou z kůže a hedvábí, na níž jsou připevněné sladkovodní perly. Na čelence jsou připevněné repliky charakteristických mosazných kroužků a závěsků (Jevgenija dodává, že se chystá kupovat stříbrné varianty, které jsou vhodnější). Ty se spolu s náhrdelníky (korálky s lunetou) a ostatními šperky zakládají na nálezech z Novgorodu (viz Седова М.В. Ювелирные изделия древнего Новгорода X-XV вв., М., 1981).

 

Za poskytnutí fotek a za detailní popis svého kostýmu děkuji Jevgenii Andrejevně.


I would like to thank Evgenia Andreevna for granting me permission to use her photographs and for detailed description of her costume. 

Inspiromat #4, kyjevský družiník

Inspiromat pokračuje a v jeho čtvrtém díle si představíme Viktora Kralina, ruského reenactora, který vede skupinu Bílý Rys (Белая Рысь) a kterého nesmírně obdivuji. Viktora jsem záměrně oslovil proto, že v České republice panuje tendence rekonstruovat Kyjevskou Rus, na kterou se Viktor a jeho skupina zaměřuje. Proto by mohlo být zajímavé vidět, jakým způsobem se v Rusku rekonstruuje vlastní dějiny.

Viktor upozorňuje na fakt, že ze staré Rusi známe pouze omezené množství textilu, a proto k rekonstrukci přistupuje tak, že shromažďuje všechny údaje z období 9. – 11. století a hledá zahraniční analogie. Osobně většinu svého kostýmu stylizuje do 2. poloviny 10. století a reprezentuje velitele knížecí družiny.

Většina lidí si Viktora zapamatuje díky jeho hedvábnému oblečení s potiskem. Na fotkách můžeme spatřit růžový hedvábný kaftan s řadou bronzových knoflíků dosahujících po pás. Viktor zdůrazňuje, že bronzové knoflíky jsou pro tento oděv nejtypičtější. Kaftan je potištěn motivy nalezenými u Černihovu (viz tento článek) a je přepásaný replikou opasku ze Šestovice. Na opasku je zavěšena tašvice s kovovým víkem, která má předlohu v nálezu z Eperjeske. Přes kaftan nosí monumentální potištěný plášť, který dostal darem od své ženy a který je sepnutý vypůjčenou (tudíž prozatímní) replikou spony z Birky (hrob Bj 624). Podobné potištěné pláště jsou vyobrazeny na kostelních freskách v 11. a 12. století. Na nohou nosí široké béžové kalhoty, které mají předlohu ve skandinávských nálezech a vyobrazeních. Přes ně má omotané rudé ovinky. Chodidla chrání nízká kožená obuv. U krku na stříbrném řetězu visí stříbrný byzantský křížek. Na hlavě si můžeme povšimnout vlněné čapky podšité lnem a olemované bobří kůží, která má předlohu v iluminaci ze Svjatoslavova sborníku (datován do roku 1073).

Bitevní verze kostýmu je navíc obohacena o přilbu, která je replikou nálezu z Černé mohyly u Černihova (Viktor na některých starších fotkách používá přilbu ze čtyř kusů, na niž je nanýtovaný samostatný nánosek), lamelovou zbroj, která se zakládá na nálezech z Novgorodu ze 2. poloviny 11. století, kožené rukavice, prkýnkový štít a meč typu T.


Za poskytnutí fotek a za detailní popis svého kostýmu děkuji Viktoru Kralinovi.


I would like to thank Viktor Kralin for granting me permission to use his photographs and for detailed description of his costume.