Inspiration # 5, A Retainer from Gnezdovo

In the fifth part of Inspiration series, we will show a rich men’s costume from Gnezdovo, Russia. This time we will look at the costume of German reenactor Alexander Kluge. Alexander tries to reconstruct a retainer from Gnezdovo, 2nd half of 10th century. It is based mostly on grave C-160 from Gnezdovo.

At the pictures, we can notice a blue tunic, which is based on textile fragments from grave C-160 (see article from Mrs Ščerbakova). Knife, fire striker, whetstone, belt and a bag are replicas of objects found in the same grave. The belt and bag are better described by Muraševa in her book. Pants and leg wraps are based on Scandinavian finds and illustrations, because there are not any finds documented in Kievan Rus. The leg wraps are pinned with hooksone has been discovered in Rurikovo Gorodishche. His leather shoes are inspired by those found in Novgorod and Haithabu.

The third picture shows a green woolen caftan with bronze buttons. Since caftans are rarely preserved (only their closing parts), this is one of the possible variants. Some buttons are preserved in several graves in Gnezdovo (see this article). However, Alexander is not satisfied with his caftan and intends to remake it. The rest of his clothing and jewellery is based on findings from different graves in Gnezdovo (Alexander refers to literature: Фехнер М.В., Ткани Гнёздова // Труды Государственного исторического музея ; Каинов С., Древнерусский дружинник второй половины X века ; Авдусин Д. А. , Пушкина Т. А., Три погребальные камеры из Гнездова // История и культура древнерусского города).

Battle version of the costume is complemented with a helmet; replica of helmet so called Gnezdovo I, from 10th century (this helmet has its analogies in finds from Stromovka and Bojná), mail armour made of flat rings worn over padding, gloves with mail armour, wooden shield, replica of axe from grave C-160, and not very well-crafted sword, which will be replaced by Alexander.

I would like to thank Alexander Kluge for granting me permission to use his photographs and for detailed description of his costume. Here we will finish this article. Thank you for your time and we look forward to any feedback. If you want to learn more and support my work, please, fund my project on Patreon or Paypal.

Inspiromat #5, družiník z Gnězdova

V pátém dílu inspiromatu se budeme zabývat bohatým mužským oděvem z ruského Gnězdova. Tentokráte se podíváme na kostým německého reenactora Alexandra Kluga. Alexandr se snaží rekonstruovat gnězdovského družiníka z 2. poloviny 10. století. Podklady pro jeho kostým pochází ponejvíce z hrobu C-160 z Gnězdova.

Na obrázcích si můžeme povšimnout modré tuniky, která byla vyrobena na základě nálezů z hrobu C-160 (viz článek od Ščerbakovové). Také nůž, ocílka, brousek, opasek a brašna jsou replikami předmětů, které byly nalezeny v témže hrobě. O opasku a brašně více píše Muraševová ve své knize. Kalhoty a ovinky jsou založené na skandinávských nálezech a vyobrazeních, jelikož žádné kusy ze staré Rusi nejsou doloženy. K uchycení ovinek slouží háčkyjeden takový byl objeven v Rurikovu hradišti. Na nohou se nacházejí kožené boty, které mají předlohu v botách z Novgorodu a Haithabu.

Na třetím obrázku můžeme vidět zelený vlněný kaftan s bronzovými knoflíky. Jelikož kaftany se až na kovové komponenty nedochovaly, jedná se o jednu z možných variant. Řady knoflíků z kaftanů se dochovaly hned v několika mohylách z Gnězdova (viz tento článek). Alexandr však se svým zimním kaftanem není spokojen a hodlá jej předělávat. Zbytek oděvů a šperků se zakládá na nálezech z jiných hrobů z Gnězdova (Alexandr odkazuje na literaturu: Фехнер М.В., Ткани Гнёздова // Труды Государственного исторического музея; Каинов С., Древнерусский дружинник второй половины X века; Авдусин Д. А., Пушкина Т. А., Три погребальные камеры из Гнездова // История и культура древнерусского города). 

Bitevní kostým je obohacen o přilbu, která je replikou přilby tzv. Gnězdovo I z 10. století (jedná se o typ přilby, který má analogie ve přilbách ze Stromovky a z Bojné a který má zřejmě franský původ), brň z plochých kroužků nošenou přes podzbroj, rukavice s kroužkovým pletivem, dřevěný štít, repliku sekery z hrobu C-160 a nepříliš zdařený meč, který Alexandr hodlá vyměnit.

Za poskytnutí fotek a za detailní popis svého kostýmu děkuji Alexandru Klugovi. Pevně věřím, že jste si čtení tohoto článku užili. Pokud máte poznámku nebo dotaz, neváhejte mi napsat nebo se ozvat níže v komentářích. Pokud se Vám líbí obsah těchto stránek a chtěli byste podpořit jejich další fungování, podpořte, prosím, náš projekt na Patreonunebo Paypalu.