Potištěné textilie ve východní Evropě

1601123_856125997736352_8654830607552975462_n

Jedna z potištěných látek Savelyevy Ekateriny.

Již nějakou dobu se zabývám dobovou módou a možnostmi její rekonstrukce. Proto jsem byl uchvácen, když se na Facebooku objevila práce Savelyevy Ekateriny z Moskvy, která vyrábí překrásné potištěné hedvábné a vlněné kostýmy. Zároveň mi však vrtalo hlavou, zda je potisk textilií podložen dobovými prameny, nakolik byl rozšířený a zda je adekvátní při rekonstrukci raného středověku. A tak jsem začal pátrat.

Hned na počátku bádání jsem si uvědomil dvě věci:

  1. že zájemce o toto téma musí být vybaven znalostí ruštiny.
  2. že internet není nejlepším médiem pro získávání podobných informací, protože jsem nebyl schopen nalézt jedinou komplexní práci o starých potištěných textiliích, třebaže potisk látek byl a doposud je ve východní Evropě poměrně populární (viz článek na Wikipedii).

Přesto jsem byl schopen najít několik základních informací. Potisk hedvábí, bavlny a lnu je znám z exotických končin, zejména Íránu, Egypta, centrální Asie nebo Indie. Lze předpokládat, že tyto potisk již utkané látky byl alternativou k vzorovanému hedvábí, i když natištěný motiv musel být poměrně nestálý. Jako názorné příklady si můžeme uvést tyto nálezy:

  • Potištěné hedvábí z Moščevaja Balky, Severní Kavkaz, 8.–9. století, fotky zde zde. Další potištěná textilie z téhož naleziště zde.
  • Potištěný a pozlacený len z Egypta, 9. století, fotka zde.
  • Potištěná a pomalovaná bavlna z Íránu, 10.–11. století, fotka zde.

I ve východní Evropě můžeme nalézt několik raných nálezů. Jeden z nich pochází z Gnězdova u Smolensku – jedná se o rudý hedvábný fragment utkaný v plátnové vazbě, který byl potištěn zelenými medailony s motivy gryfů (rekonstrukci viz zde):

Tkaniny, fragmenty látek z oděvů nalezených v mohylových komorách 11, 25, 56, 61, 62; tkaniny z mohyly 62 (…) byly zkoumány M. V. Fechnerovou. Nalezené fragmenty jsou hedvábné, utkané v plátnové vazbě. Jeden z fragmentů tvořila potištěná látka s rudým podkladem a zeleným vzorem; část zbytků měla olemovaný okraj. Druhý fragment měl olemovaný okraj a v dírce připevněný bronzový knoflík. Také byla nalezena jemná tkanina s plátnovou vazbou, která nesla stopy po drobných záhybech, zřejmě se jednalo o košili. Kromě toho tam byla nalezena vzorovaná stuha z hedvábí a pozlacených stříbrných nití. Nitě jsou byzantské, ale stuha byla utkána ve východní Evropě. Všechny zkoumané předměty se vyskytovaly v 10. století.” (Kamenetskaja 1991151)

Cenný nález představuje také potištěné hedvábí utkané v keprové vazbě, které bylo nalezeno v mohyle B u Rosavy a které se datuje do 10. století (Jakunina 1940). Tmavý motiv je natištěn na hnědém vybledlém podkladu, jehož původní barvy není možné určit.

Motivy z Levanki.

Další potištěné textilie byly nalezeny v mohyle č. 2 v obci Levanki u Černihovu. V té byly odkryty dva hnědé vlněné fragmenty utkané v různě kvalitní plátnové vazbě, na kterých byly natištěny černé medailony. Sporná je datace mohyly – Jakunina 1940 se domnívá, že pochází z 11.–12. století, zatímco Michailova 2010 zastává názor, že pochází z 10. nebo začátku 11. století a že natištěné motivy jsou byzantské. Bližší informace o mohyle a textilních nálezech naleznete zde. Fotky fragmentů textilu zde a zde.

Další nálezy byly odkryty v přiladožských mohylách pocházejících z 10.–12. století (konkrétně Gaygovo [Гайгово] 1 – II/10.1, I/5.1; Gaygovo [Гайгово] 3 – I/8.2; Kurgino [Кургино] 2 – I/10.2; I/11.1). Kočkurkina – Orfinskaja 2014 informují, že na hnědou vlnu utkanou v plátnové vazbě byly natištěny modré a žluté medailonky, a domnívají se, že potisk vlny byl lokální imitací importovaných kusů, které byly z hedvábí, lnu a bavlny (str. 18).

10347069_988414341174183_1182886997063418295_n

Razítko, které užívá Savelyeva Ekaterina k potisku.

V ugrofinských mohylnících (Krukovo-Kuznovský a Košibeevský) z 1. tisíciletí našeho letopočtu byly nalezeny další dva fragmenty potištěné vlny (Efimova 1966: 128). V obou případech je vlna utkána v plátnové vazbě, je hnědá a je potištěna tmavými pruhy.

V rajkoveckém hradišti (Райковецкое городище), které se datuje do 11.–13. století, bylo nalezeno malé razítko, které mohlo sloužit k potisku vlněné látky (Gončarov 1950: 126). Průměr kulatého razítka je 3,2 cm a délka dochované části držadla 4,6 cm.


Na rozdíl od 12. století, ve které lze potisk tkanin spolehlivě prokázat, se potisk na textilních nálezech z východní Evropy z období 9.–11. století špatně dochoval. Je přítomný na dvou hedvábných textiliích (Gnězdovo, Rosava) z 10. století, které lze považovat za import. Vlněné verze mohou daleko spíše představovat místní produkci, která dovážené potištěné hedvábí imitovala (Aristov 1866: 135; Jakunina 1940Orfinskaja 2011), čemuž nasvědčuje i použití medailonových motivů i nálezy razítek. Jinou kapitolou je pak potisk ugrofinských textilií, který je podle všeho starší a namísto medailonků sestává z pruhů. Vlněné textilie jsou dnes vlivem činnosti huminových kyselin hnědé.

Předpoklad, že hedvábné látky potištěné dekorativními medailonky nebyly ve staré Rusi původní, lze porovnat s byzantskými iluminacemi. Například Menologion Basila II. z konce 10. století vyobrazuje Bulhary, kteří mají při zabíjení Byzantinců hedvábné kaftany s “medailony”. Není možné říci, zda se autor snažil vyobrazit vzorované nebo potištěné hedvábí, ale můžeme s jistotou říci, že obě varianty se na území staré Rusi v omezené míře vykytovaly již v 10. století. V 11. století a 12. století bylo vzorované/potištěné hedvábí tak populární, že začaly vznikat vlněné imitace, které jsou archeologicky zachovány. Oděvy zdobené medailonky mají i kyjevské princezny Anna a Alžběta (manželka norského krále Haralda Krutého), které znázorňuje freska z chrámu svaté Žofie v Kyjevě z 11. století.

 

Zdroje:

Aristov 1866 = Аристов Н.Я. 1866. Промышленность Древней Руси. Санкт-Петербург.

Efimova 1966 = Ефимова Л. В. 1966. Ткани из финно угорских могиль ников I тыс. н. э. // Краткие сообщения Института археологии. Вып. 107. Москва: Наука, 127–134. Online.

Gončarov 1950 = Гончаров В. К. 1950. Райковецкое городище. Киев.

Jakunina 1940 = Якунина Л. И. 1940. О трёх курганных тканях // Труды ГИМ вып. 11, 147–158.

Kamenetskaja 1991 = Каменецкая Е. В. 1991. Заольшанская курганная группа Гнездова // Смоленск и Гнездово: к истории древнерусского города. Москва: МГУ, 125–174. Online.

Kočkurkina – Orfinskaja 2014 = Кочкуркина С. И., Орфинская О. В. 2014. Текстиль из погребений Приладожской курганной культуры (технологическое исследование) // Труды КарНЦ РАН. No 3. Петрозаводск: КарНЦ РАН, 9–20. Online.

Michailova 2010 = Михайлова К. А. 2010. Византийские влияния на парадный костюм североевропейской и древнерусской аристократии эпохи викингов //Диалог культур и народов средневековой Европы. Санкт-Петербург, 256–262.

Orfinskaja 2011 = Орфинская О. В.  2011. Текстильные находки с Селитренного и Водянского городищ (раскопки Поволжской экспедиции 1974 и 1981 гг.) // Диалог городской и степной культур на евразийском пространстве. Материалы V Международной конференции, посвященной памяти Г.А. Федорова-Давыдова 2-6 октября 2011. Астрахань, 235–240. Online.

Internetové odkazy a fóra:

Атрибуция набивных тканей из кургана №2 у с. Левенка Стародубского уезда из раскопок Д.Я. Самоквасова. Online.

Několik poznámek k ranně středověkým kaftanům východní a severní Evropy. Online.

Experiment – bojový kabátec

Napsal Abe, Gunnar

Vzhledem k tomu, že se mě už asi osmý člověk zeptal na můj bojový kabát, rozhodl jsem se sepsat krátký článek o tom, jak jsem jej dělal, z čeho jsem vycházel a jakou s ním mám zkušenost.

Několik sezón jsem bojoval v prošívanici, taktéž vlastní výroby, která byla ušita z několika dek a pokryta konopným plátnem pro lepší pevnost. Měla několik chyb, z nichž největší byla ta, že přestože sahala po kolena, neměla všité klíny, a při střehu tak odkrývala kolena, především z vnitřní strany, což není ideální.

Když jsem uvažoval o nové zbroji, měl jsem několik požadavků:

  1. dobrou ochranu s vyloučením předchozího problému
  2. dobrou mobilitu
  3. funkčnost i mimo bitvu
  4. rozepínání (kdo z vás má prošívanici nebo krzno, které se obléká přes hlavu, ví o čem mluvím)
  5. frajerský vzhled

HunnestadMůj názor je ten, že pro bojovníka na cestách je nepraktické tahat civilní oblečení a ještě navíc speciální bojovou ochranu, mnohem výhodnější je spojit oba požadavky do jednoho. Vzhledem k mé orientaci na východ, k Rusům a varjagům, mé první myšlenky směřovaly ku kaftanu. Jenomže kaftan není z bojového hlediska nic moc – původní západní střih s véčkovým výstřihem je vyloženě nevhodný, novější východní střih s mnoha knoflíky a zdobením zase příliš civilní. Nakonec jsem si vytvořil vlastní střih kabátu, jaký by mohl mít bojovník z runového kamene z Hunnestadu (viz vpravo).

Materiál tvoří dvě vlněné deky, jeden starší plášť z modré rybí kosti navrch a zbytky černého kašmíru z nového pláště na lemování.

abe4Střihem je tunika pod kolena se vsazenými bočními klíny a rozstřižením vepředu – tak, aby se dílce překrývaly. Zapínání je na 4 knoflíky, které jsou skryté pod klopou kabátu, nahoře mám navíc sponu (viz požadavek číslo 5!) a kabát přepásám opaskem. Rukávy jsou vsazené kolmo na trup, protože v bitvě mám ruce nahoře a kabát mě takto nijak neomezuje. Nemám ale klíny pod rukávy, což byl ze začátku trochu nezvyk, protože člověk chodí jako by nosil melouny, ale časem se to poddalo. Rukávy mám oproti prošívanici dlouhé až po zápěstí, jednak kvůli funkčnosti v civilu, druhak je to další měkčící vrstva pod nátepníky (pro bojovníka s kopím nebo danaxem další velká výhoda).

Protože dvě deky nejsou nic moc ochrana, exponovaná místa jsem zesílil odstřižky z hlavního střihu – jedná se o páteř, vrchní část zad, ramena, hruď a břicho, lokty a kolena. Na těchto místech mám vrstvy 3, vepředu, kam člověk dostává kopím, tedy po překrytí dílců 6. O výrobě samotné tu psát nebudu, každý si určitě dokáže představit, jaká to byla facha (zvláštní kapitolou jsou pak lemy a jejich skryté švy).

abeNyní mám za sebou jednu sezónu fungování v bojovém kabátci jako jediné zbroji, kterou nosím, takže se můžu podělit o zkušenosti. Ve srovnání s prošívanicí je ochrana stejná, nepociťuji rozdíl. Samozřejmě kolena mám nyní vyřešená, tam je citelné zlepšení. Není to ale žádná selanka, údery pocítíte a modřinu si odnesete, ale předpokládám, že tohle člověk v našem koníčku příliš neřeší. Jediná nevýhoda oproti prošívanici je paradoxně krása kabátu, protože se člověk bojí, že mu ho někdo kopím nebo sekerou roztrhne (díky Zoonově kopí mám teď na břiše krásnou a historickou latu z jiné látky), na druhou stranu to motivuje k lepším výkonům. Zvažuji dodatečné prošití kabátu, ale rozhodně ne stejným způsobem jako prošívanici, tedy skrz a v liniích, ale spíš nějakým ornamentem, aby se vrstvy přichytily k sobě a riziko roztržení krycí vrstvy se tak zmenšilo.

abe2Co se týče civilní funkce, je to rozhodně nejlepší součást kostýmu, kterou mám – je pohodlný, výborně hřeje a spaní pod ním je lepší než pod pláštěm (více vrstev a díky střihu se sám jakoby zavírá kolem těla, čímž udržuje teplo). Jediným mínusem je tady váha – díky tolika vrstvám je kabát těžký a po celém dni tu váhu ucítíte, ale zase to není něco, nad čím by měl viking skuhrat.

Abych to nějak shrnul – myslím, že je to dobrý a pohodlnější ekvivalent několika tunik jako základní bitevní výstroje, navíc s rozložením ochrany na potřebná místa. Co se týče dobovosti – více tunik mi přijde jako jednodušší a levnější řešení, tudíž obecně lepší, ale nemám nejmenší pochyby i o používání kabátců, byť zřejmě v menší míře. Je to však rozhodně lepší než prošívanice či vycpávanice, které jsou navíc často bílé či světlé a bitva pak vypadá, jak když rýpneš klackem do mraveniště.

Za fotky děkuji Šárce “Veverce” Bejdové, Kateřině “Triss” Postránecké, Beelphovi a Tomovi Piňosovi.

abe3


Pevně věřím, že jste si čtení tohoto článku užili. Pokud máte poznámku nebo dotaz, neváhejte mi napsat nebo se ozvat níže v komentářích. Pokud se Vám líbí obsah těchto stránek a chtěli byste podpořit jejich další fungování, podpořte, prosím, náš projekt na Patreonu nebo Paypalu.