Soukromý meč s dřevěným jílcem

V červenci roku 2018 jsem při sepisování článku o mečích opětovně navštívil stránky asociace Hurstwic (http://www.hurstwic.org/). Článek o vikinských mečích byl oproti starší verzi, kterou jsem pamatoval, rozšířen o nové obrázky. Jedním z nových obrázků byl nekvalitní záběr meče s dřevěnou rukojetí, který byl popsán jako tkací meč z doby vikinské. Byv zvyklý na tkací meče provedené z kosti nebo dřeva, rozhodl jsem se napsat autorovi článku, panu Williamu Shortovi, zda by mi mohl poskytnout více informací o tomto artefaktu, který vykazoval podobnost s meči, které mají organický jílec a kterých z raného středověku známe hned několik.

Pan Short zmínil, že se jedná o nález umístěný v soukromé sbírce. Byl natolik hodný, že mou zprávu vyřídil sběrateli, který se mi vzápětí ozval. Majitel, který je pan Dr. Lee Jones (http://vikingsword.com), meč zakoupil zhruba před dvaceti lety na eBay. Jedinou informaci, kterou má o původu meče, je ta, že se před prodejem nacházel v nizozemských starožitnictvích. Pan Jones věří, že nález pochází z kontinentální Evropy. Majitele samého velmi zajímá, co za předmět vlastní, a proto byl naprosto nápomocný a nález pro účely tohoto projektu zdokumentoval.

celkovy-pohled-a celkovy-pohled-bCelkový pohled na předmět. © Dr. Lee Jones.

Celková délka předmětu je 38.8 cm. Čepel, která je vyrobena metodou svářkového damašku, je zlomená a značně orezlá. Jádro zřejmě tvoří tři stáčené pruty a (dost možná nepravidelný) vzor rybí kosti, které utvářely, je na některých místech žlábku stále viditelný, ačkoli není možné rekonstruovat původní podobu. Ocelové břity na obou stranách čepele zkorodované jádro přečnívají. V současné chvíli je čepel 22,4 cm dlouhá, 3,66–3,84 cm široká a 3,6 mm tlustá. Po konzultaci s expertem Fedirem Androščukem ji lze označit za produkt doby vikinské. Majitel čepel dává do souvislosti s čepelemi z doby stěhování národů, u kterých v některých případech absentuje jílec, jež byl zřejmě organický.

blade-a1 blade-b1 blade-b2Detaily čepele. © Dr. Lee Jones.

Co činí meč nejzajímavější je použití dřevěného jílce, v čemž spočívá jeho unikátnost. Jílec, který je 16,4 cm dlouhý, je zkonstruován ze tří částí – rukojeti, záštity a hlavice. Rukojeť je dlouhá lehce pod 9 cm a zdá se být tvořena dvěma polovinami o celkovém oválném průřezu. Tloušťka rukojeti variuje od 1,72 cm u záštity po 1,51 cm u hlavice; šířka rukojeti je nemálo větší. Záštita je z čelního pohledu symetrická a nabývá rozměrů 6,86 cm × 2,59 cm × 2,45–2,59 cm. Mincovní hlavice, která má průměr 4,78–5,40 cm, měla uprostřed výstupky, které směrem k okrajům snižovaly. Tento výstupek je na lépe zachované straně dosud viditelný. Tloušťka hlavice v současném stavu je 2,61 cm. Nutno podotknout, že na vrchní straně hlavice není viditelný roznýtovaný řap, což může být dáno také korozí. Vlákna dřeva použitého na rukojeti jdou souběžně s řapem, v případě záštity jsou vlákna umístěna kolmo na osu meče a v případě hlavice jsou vlákna orientována ve směru nejmenšího rozměru, tedy kolmo na rukojeť při bočním pohledu. Fedir Androščuk se domnívá, že starší čepel byla dodatečně osazena jílcem, který v případě hlavice kopíroval kusy 12.–13. století. Bližší datování ovšem není možné. Relativně dobré zachování jílce je dáno jak zřejmě pozdějším vznikem, tak uchováním v příhodném prostředí – například vodě.

hilt-b hilt-ahilt-cDetaily jílce. © Dr. Lee Jones.

Interpretace artefaktu jako tkacího meče se zakládá na vizuální podobnosti s tkacími meči raného středověku, respektive absenci jakékoli podobného meče s dřevěnými komponenty. Jak jsme naznačili v článku o mečích s kostěnými a parohovými jílci (http://sagy.vikingove.cz/mece-s-organickym-jilcem/), organické komponenty nutně neznamenají nefunkčnost, jelikož na symbolické úrovni je meč zcela funkční. Lze předpokládat, že do situací vyžadující bojové nasazení meče se majitel dostával zřídka, pokud vůbec, a tak dlouhodobá výdrž meče v extrémních podmínkách nemusela být hlavním kritériem. Jelikož se jedná o levnější verzi kovové varianty, mohlo jít například o zástupný meč užitý při pohřbu. Stejně tak se mohlo jednat o rozbitý meč, který bylo potřeba rychle opravit za pomoci dostupných materiálů. Konečnou odpověď již nikdy nezískáme.

Majitel naznačuje, že by v budoucnu chtěl podniknout XRF analýzu dřeva a současně rozbor čepele neinvazivní metodou, aby se dozvěděl více o materiálu a dataci. Rozhodně budeme s nadšením sledovat, jaké zajímavé výsledky analýza přinese! Tímto bych všem zúčastněným chtěl hluboce poděkovat, že byly ochotni se se mnou dát do řeči a odpovědět na mé všetečné dotazy.

With all my respect and appreciation, I would like to thank to Dr. Lee Jones for his time and permission to publish his documentation.

České historické akce

Zde jsem pro Vás připravil seznam raně středověkých historických akcí. Některé z nich jsou divácké, jiné nikoli. Seznam je vytvořený pouze pro Českou republiku. Doporučuji se zaměřit i na plány akcí jednotlivých skupin, například zde.

ROK 2016

Jméno akce Místo akce Termín Typ akce Stránky akce Fotogalerie
Blakkr Ulfr Praha, Kunratický les 20.2. jednodenní bitva zde
Konec berserků v Čechách Praha, Kunratický les 20.3. jednodenní bitva zde
Libušínská bitva Libušín 23.-24.4. víkendová zde
Čas vlků
(na pozvání)
Milovanice víkendová zde
Mikulčice II. Mikulčice 1.-3.7. víkendová zde
Svingard Nepasice 8.-9.7. víkendová zde
Veligrad Modrá víkendová zde
Rogar Brdečný u Neveklova víkendová zde
Gunnarslátr Křelov víkendová zde

ROK 2015

Jméno akce Místo akce Termín Typ akce Stránky akce Fotogalerie
Blakkr Ulfr Praha, Kunratický les 24.1. jednodenní bitva zde
Konec berserků v Čechách Praha, Kunratický les 21.2. jednodenní bitva zde
Libušínská bitva Libušín 24.-26.4. víkendová zde
Čas vlků
(na pozvání)
Milovanice 9.-10.5. víkendová zde
Mikulčice I.- Bulhaři Mikulčice 22.-24.5. víkendový LARP zde
Mikulčice II. Mikulčice 26.-28.6. víkendová zde
Svingard Nepasice 10.-12.7. víkendová zde
Dobývání XVII. Horní Vítkov 25.-26.7. víkendová zde
Veligrad Modrá 8.-9.8. víkendová zde
Rogar Brdečný u Neveklova 15.-16.8. víkendová zde
Mikulčice III. Mikulčice 25.-27.9. víkendová zde
Gunnarslátr Křelov 9.-11. 10. víkendová zde
Hvítr Ulfr Praha, Kunratický les 28.11. jednodenní bitva zde


ROK 2014

Jméno akce Místo akce Termín Typ akce Stránky akce Fotogalerie
Blakkr Ulfr Praha, Slivenec 1.2. jednodenní bitva zde zdezdezde,
zde a zde
Konec berserků v Čechách Praha, Kunratický les 8.3. jednodenní bitva zde zde, zde, zde a zde
Libušínská bitva Libušín 25.-27.4. víkendová zde video
Čas vlků
(na pozvání)
Milovanice 8.-11.5. víkendová zde zde a zde
Mikulčice Mikulčice 23.-25.5. víkendová zde zdezde a zde
Pohansko Mikulčice 13.-15.6. víkendová zde zde, zde, zde, zde
Svingard Nepasice 11.-13.7. víkendová zde zde a zde
Dobývání Horní Vítkov 19.-20.7. víkendová zde zde
Veligrad Modrá 9.-10.8. víkendová zde zde, zde, zde, zde, zde a zde
Rogar Brdečný u Neveklova 15.-17.8. víkendová zde zde, zde, zde, zde, zde, zde a zde
Sigulfar Zruč nad Sázavou 28.-31.8. LH-LARP zde Nekoná se
Gunnarslátr Křelov 19.-21.9. víkendová zde zde
Mikulčice III. Mikulčice 26.-28.9. víkendová zde  zde