Inspiration #1, A Woman From Birka

This article will start a series of articles that will focus on concrete costumes. The aim of this series is to inspire reenactent audience.

We will start with my Belarusian acquaintance Julia Kovalevskaja, who was the first to provide her photos and description of her costume. Julia’s costume represents a rich woman from Birka in the second half of the 10th century. She considers her attempt to be a reconstruction.

Costume consists of linen underwear (there are three in the pictures – white, blue and light purple), which is closed by a replica of the brooch from the grave Bj 642 at the neck. Over the underwear, Julia wears a blue woolen apron (hangerock) woven in diamond twill weave. The apron is decorated with decorative wool laces along the seams. On the linen loops, there are two oval brooches type P55, which were discovered in graves Bj 865, 959 and 960. Julia wears a green woolen caftan woven in diamond twill weave, which is lined with linen and closed by a replica of the trefoil brooch from the grave Bj 954, over the outer dress. In some photos we may notice a fur vest, which has no background and comes exclusively from Julia’s imagination. The uppermost layer is a dark green woolen shawl woven in a complex diamond twill weave. On the head we can see woolen (diamond twill and lined with linen) hood or woolen or silk caps with woolen / linen cords.

Accessories include a bone comb with a case (which is not based on Birka material) and a knife, both hinged on brooches. There are many silver, gold and glass beads around her neck and between the brooches, which are based on various finds from Birka. On a separate cord, she wears a replica of the cross from the grave Bj 660.

Author: Xenia Luchkova.

Author: Xenia Luchkova.

Author: Xenia Luchkova.

Author: Xenia Luchkova.

Author: Xenia Luchkova.

Author: Olga Tarasevich

Author: Olga Tarasevich

Author: Bouzin.

Author: Allbelphoto.

Author: Allbelphoto.

Author: Allbelphoto.

Author: Allbelphoto.

Author: Allbelphoto.

 I would like to thank Julia Kovalevskaja for granting me permission to use her photographs and for detailed description of her costume. 


I hope you liked reading this article. If you have any question or remark, please contact me or leave a comment below. If you want to learn more and support my work, please, fund my project on Patreon or Paypal.

Zánik Birky

Birka byla v období let c. 750–970 největším skandinávským obchodním centrem, které spojovalo obchodní trasy ze západní Evropy, východní Evropy a arabského i byzantského světa. Kolem roku 970 se však bohaté město Birka začíná vylidňovat, až je nakonec nadobro opuštěna.

Teorií o zániku Birky je několik, přičemž každý autor prosazuje svou tezi. Mezi nejpravděpodobnější přitom patří:

  1. Klimatické podmínky. Sestup hladiny jako důsledek postglaciálních pohybů. Tyto změny mohly z Mälarenu jakožto mořské zátoky učinit jezero a odříznout ho tak od přístupu do Baltu.
  2. Nedostatek stříbra a odsun obyvatelstva do nově založeným měst. Kolem r. 970 došlo arabské stříbro, a to ze dvou důvodů: arabské stříbrné doly byly vyčerpány a byly přerušeny obchodní trasy mezi horní Volhou a Pobaltím v důsledku vzestupu Kyjevské Rusi.
  3. Vyplenění. Kolem roku 985 proplul švédský pretendent Styrbjǫrn jezerem Mälaren se záměrem zmocnit se Staré Uppsaly. Následně se odehrála bitva na Fýriských polích, kde bylo dánské vojsko v čele se Styrbjǫrnem poraženo. Je možné, že Birka byla při tomto nájezdu vypleněna.
  4. Záměrné odvelení posádky a opuštění kvůli nedostatečné obraně. Moc říše Sveů (centrální Švédsko kolem Mälaren) měla být rozdělena do dvou větví královské rodiny – přístav měl být spravován jednou, zatímco druhá sídlila ve Staré Uppsale. V druhé polovině 10. století si rozdělili vládu bratři Eirík a Óláf; poté, co Óláf náhle zemřel, se měl Eirík zmocnit Birky, odvelet její posádku pryč a obyvatelé sami opustili nehlídané město.

Nelze přesvědčivě říci, která z teorií je správná, protože zastávám názor, že Birka nezanikla ze dne na den, jak se snaží někteří autoři poukázat, nýbrž se jednalo o dlouhodobý komplikovaný proces, který trval možná i několik desetiletí (cca 96085) a který měl více důvodů. Dle mého názoru se jako nejzávažnější důvod zániku Birky jeví nedostatek stříbra. Švédský král (Eirík) pravděpodobně nezískával uspokojivý poplatek z daní, a z toho důvodu stáhl vojenskou posádku a obyvatelé se přestěhovali do nově vzniklého města Sigtuny (možná reakce na Styrbjǫrnův útok na nehlídané město).

Birka, představitel starého typu severských měst-emporií, byla odsouzena ke svému zániku také proto, že nevyhovovala potřebám nové doby. Z Birky se stala jen vzpomínka a hromada sutin na jezeře Björkö, díky kterým se mälarská oblast stala kulturní a obchodní výspou Skandinávie. Po zániku Birky se obchodního monopolu ujal Gotland, který díky své pozici v Baltském moři lépe splňoval funkci obchodní velmoci.


Pevně věřím, že jste si čtení tohoto článku užili. Pokud máte poznámku nebo dotaz, neváhejte mi napsat nebo se ozvat níže v komentářích. Pokud se Vám líbí obsah těchto stránek a chtěli byste podpořit jejich další fungování, podpořte, prosím, náš projekt na Patreonu.