Tác ze Špandavy

Můj kolega ze skupiny Marobud Tomáš Staněk mne požádal, zda bych mu neposkytl informace o takzvaném tácu ze Špandavy, který hodlá zreplikovat. Rozhodl jsem se, že o tomto kusu sepíšu kratší článek, protože v našem prostředí nejde o příliš známý nález.

Tác byl nalezen při vykopávkách ve slovanské pevnosti ve Staré Špandavě (Alt-Spandau), která je dnes součástí Berlína. Datuje se do 10. století a je vyroben z březového dřeva. Jeho rozměry čítají 47 × 34 cm. Zajímavá je dekorativní řezba na jeho okraji, která je považována za skandinávskou.

V současné době je tác uložen v Muzeu prehistorie a rané historie (Museum für Vor- und Frühgeschichte) v Berlíně. Osobně jsem tento tác poprvé spatřil až na vikinské výstavě v Berlíně. Myslím si, že podobné mísy či tácy představují to nádobí, které se ve staré severštině nazývá skutill a které se užívalo při stolování a hostinách. Výzdoba, která mi díky hlavám připomíná výzdobu norských desek z velrybích kostí, svědčí o reprezentativnosti a nákladnosti předmětu.