Napsali o projektu

Wrote about the project

Carry on your own good work.
Gavin Archer

An absolutely fantastic article. If you are interested in this topic, go and read that article.
Matt Easton

I admire your work and dedication you put in Viking reenactment! It is impressive to see the amount of information that there is, not only in this article, but also on your blog. I encourage you to continue to put such effort in trying to make Viking reenactment even more historical. Thank you.
Samuel Collin-Latour

Kvalitní práce.
Petr Floriánek

Great website.
Benjamin James Hall

Excellent mix of research updates and living history. I’m particularly fond of the Inspiromat. Keep up the good work!
Charlotte Hedenstierna-Jonson

I would recommend [the] page as a good example of viking period living history.
David Huggins

I appreciate your great work.
Leszek Gardeła

Do you ever sleep?
Marianne Guckelsberger

Your knowledge is awesome. You’re an “amateur” I have a tremendous respect for!
Lars Grundvad

Velmi rád pročítám Vaše články.
Jiří Hošek

Váš článok som si naozaj so záujmom prečítala a potešili ma Vaše niektoré prístupy. Prajem Vám mnoho zaujímavých nových myšlienok a tvorivú energiu.
Hana Chorvátová

Poctivá a kritická práce s prameny, přesně to, co je reenactmentu třeba. Obdivují odhodlanost a obětavost autora.
Markéta Ivánková

Your article is most impressive.
Lee Jones

Excellent article.
Sergei Kainov

Twoje artykuły i międzynarodowa działalność archeologiczno-rekonstruktorska są na poziomie przynajmniej doktoranta/postdoca.
Klaudia Karpińska

Niezwykle profesjonalne i fachowe podejście do rekonstrukcji. Tak trzymać!
Piotr Kotowicz

To je úžasné! Fascinuje mě, kolik se Ti podařilo shromáždit detektorových nálezů mečů. Úplně to mění obraz nálezů mečů v Británii.
Jiří Košta

Tam je všechno. Perfektní.
Michael Kotyk

It is surely good to bring such observations to the table, we might benefit from it in the future. Thank you for sharing!
Paweł Kucypera

Eine sehr schön gestaltete Seite, meinen Respekt.
Reiner Liebentraut

Môj veľký obdiv za nezištné širenie informácii prostredníctvom tvojho blogu.
Milan Madlenák

Správny kritický pristup.
Matúš Melo

Really nice! Thank you, I appreciate your careful collection. These studies could give us relevant and very important results.
János Mesteller

Thanks for your work. It’s a great reference.
Steve Mijatovic

I am impressed with your website.
Paul Mortimer

Super článok!
Robert Môc

Top effort!
Adam Parsons

I just visited your website an I am really impressed. You did great research (…). Hope to read more from you in the future!
Ingo Petri

Nice. I love how you always explore the relatively unknown topics.
Dominik Schörkl

Neskutečně si vážím Vaší práce na stránkách sagy.vikingove, je to pro mě úžasný zdroj informací.
Anna Staňková

Děkuji mnohokrát (…) za všechny články a příspěvky o historii, co sdílíte. Jakožto začátečník na poli raného středověku si vždy moc rád počtu, a hlavně inspiromaty s fotografiemi jsou mi velkou oporou. Díky za ten čas a energii, co do toho dáváte.
Michal Šenkeřík

Děkuji, (…) stránky jsou skvělé a velmi inspirativní.
Vojtěch Šlapák

I like your research and writing style. Keep up the great work!
Greg Rice

This is really useful!
Artūrs Tomsons

So keep your work going, as I think, many of us here are very curious about future of this project.
Damian Ulej

I am very impressed with your blog, it is amazing.
Luis Vega

A truly great overview.
Vegard Vike

Fantastic compilation, thank you very much.
Roland Warzecha

Excellent work.
Rolf Warming

Vikingovia

Před měsícem jsem byl osloven, zda bych nesepsal krátký text o době vikinské, který by mohl být uveřejněn v brožurách rozdávaných během festivalu Utgard 2015. Tohoto úkolu jsem se rád zhostil a Beelph, organizátor festivalu, můj popularizační text přeložil do slovenštiny.

Text si můžete přečíst či stáhnout prostřednictvím tohoto odkazu: