Overview of Great Moravian lunulae

In the Slavic territories of the early Middle Ages, jewelry, which in today’s literature is called lunula or lunica, gained a significant popularity. In order not to be overwhelmed by only a few models that are distributed by e-shops, I decided to publish a selection of Great Moravian lunulae, from which a potential enthusiast could inform about the variability, real look and accessories of this type of jewelry. Findplaces and references to literature will be added to the photos. I will try to indicate shape evolution that could be the basis of typology.


Dolní Věstonice – Písky, grave 321/48. Kouřil 2014: 351, Kat. č. 160.

Staré Město – Na Valách, grave 196/51. Kouřil 2014: 350, Kat. č. 159.

Siladice, grave 2. Hanuliak 2004: Tab. LXXVI:7.


Bratislava-Devín, grave 9. Hanuliak 2004: Tab. XI:13.

Staré Město – Na Valách, grave 209/AZ. Hrubý 1955: Tab. 34:5.

Dolní Věstonice – Písky, grave 481. Měřínský 1988: Obr. 3:9.


Dolní Věstonice – Písky, grave 535. Měřínský 1988: Obr. 3:11.

Mikulčice, grave 550 by 3rd church. Kouřil 2014: 351, Kat. č. 162.


Mikulčice, grave 1 by 2nd church. Kouřil 2014: 349, Kat. č. 155.


Staré Město – Na Valách, grave 47/51. Hrubý 1955: Tab. 75:1.


Nitra – Lupka, grave 43. Kouřil 2014: 348, Kat. č. 153.


Dolní Věstonice – Písky, grave 45/46. Kouřil 2014: 348, Kat. č. 154.


Michal nad Žitavou, grave 36. Hanuliak 2004: Tab. LIV:2.

Čakajovce, grave 572. Hanuliak 2004: Tab. XXV:10.


Litenčice, grave 10/89. Kouřil 2014: 347, Kat. č. 151.


Těmice. Dostál 1966: Tab. LVII:3.


Čakajovce, grave 226. Kouřil 2014: 347, Kat. č. 152.


Čakajovce, grave 777. Hanuliak 2004: Tab. XXX:12.


Nitra-Zobor, grave 76. Hanuliak 2004: Tab. LXX:11.


Here we will finish this article. Thank you for your time and we look forward to any feedback. If you want to learn more and support my work, please, fund my project on Patreon or Paypal.


Bibliography

Dostál, Bořivoj (1966). Slovanská pohřebiště ze střední doby hradištní na Moravě, Praha.

Hanuliak, Milan (2004). Veľkomoravské pohrebiská. Pochovávanie v 9.–10. storočí na území Slovenska, Nitra.

Hrubý, Vilém (1955). Staré Město: Velkomoravské pohřebiště „Na Valách“, Praha.

Kouřil, Pavel (ed.) (2014). Velká Morava a počátky křesťanství, Brno.

Měřínský, Zdeněk (1988). Kosočtverečné olověné křížky a jejich chronologické postavení v rámci hmotné kultury střední doby hradištní. In: Rodná země : sborník k 100. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně a k 60. narozeninám PhDr. Vladimíra Nekudy, CSc, Brno, 122-145.

Řemeslníci #5 – Craftsmen #5

Zdravím Vás, přátelé! V pátém dílu série o řemeslnících si představíme jednoho z nejzručnějších šperkařů, kteří se věnují raně středověkému šperku – slovenského reenactora Pavla Francúza, který má s výrobou šperků více než dvacetiletou zkušenost. Jeho výrobky, které zdobí mnoho slovenských muzeí, jsou mezi československými reenactory vyhlášené pro svou věrohodnost a vysokou kvalitu zpracování.


Greetings, friends! In the fifth episode of the Craftsmen series, we will introduce one of the most skilled jewelers interested Early medieval jewelry – Slovakian reenactor Pavel Francúz, who has more than 20 years of experience in jewelry production. His products, which adorn many Slovakian museums, are renowned among the Czechoslovakian reenactors for their authenticity and high quality.

Stejně jako mnozí další se Pavel nejdříve věnoval šermu, ale potřebné vybavení nebylo k sehnání, a tak začal vyrábět pro sebe i pro kolegy vše ze železa, kůže a dřeva. Jako šperkař se začal profilovat až posléze. Pavel je mistrem pravého filigránu a granulace, kteréžto techniky zvládl natolik bravurně, že ho proslavily. Pavel vyrábí na zakázku jakékoli zákazníkovo přání, ať se jedná o kopii historického kusu či nikoli. Kromě keltských, slovanských, avarských a vikinských šperků rekonstruuje středověké vybavení.


Like many others, Pavel was first engaged in historical fencing, but the necessary equipment was not available, so he began to make it for himself and his colleagues. Pavel is able to make anything from metal, leather and wood, he is especially known for brilliant filigree and granulation.. Pavel brings to life any customer’s wish, whether it is a copy of a historical piece or not. In addition to Celtic, Slavic, Avar and Viking jewelry, he reconstructs medieval equipment as well.

Replika přívěsku z Ruska, Vladimírská oblast. Vyrobeno je ryzího stříbra.


Replica pendant from Russia, Vladimir region. Made of pure silver.

Sloupečkové náušnice zdobené granulací. Výška 3,2 cm, lokalita Pohansko u Břeclavi, 9. stol.


Earrings with full pillar decorated with granulation. Height 3.2 cm. Pohansko u Břeclavi, 9th century.

Avarské parohové schránky/solničky. Vlevo replika nálezu Pobedim, vpravo replika nálezu z hradiska Levý Hradec.


Avar antler boxes. A replica of the find Pobedim on the left, a replica of the find from the hillfort of Levý Hradec on the right.

Stříbrná košíčkovitá náušnice s devíti košíčky. Ryzí stříbro, zelený achát. Výška 5,2 cm. Staré Město – Na Valách, 9. stol.


Silver cup-shaped earrings with nine cups. Pure silver, green agate. Height 5.2 cm. Staré Město – Na Valách, 9th century.

Stříbrné náušnice s řetízky zdobené granulací. Pohansko u Břeclavi, 9. stol.


Silver earrings with chains decorated with granulation. Pohansko u Břeclavi, 9th century.

Velkomoravské šperky (lunice, kaptorga, sloupečkové náušnice, lunicové náušnice, gombíky) vyrobené podle nálezů ze Starého Města – Na Valách, 9. stol. a vikinský náramek. Materiál ryzí stříbro a pozlacené stříbro.


Great Moravian jewelry (lunica, kaptorga, column earrings, lunica earrings, gombiks) made according to finds from the Staré Město – Na Valách, 9th century and a Viking bracelet. Material sterling silver and gilded silver.

Stříbrné náušnice s prolamovaným sloupkem zdobené granulací. Materiál ryzí stříbro. Výška 3,5 cm. Staré Město – Na Valách, 9. století.


Silver earrings with openwork pillar decorated with granulation. Material sterling silver. Height 3.5 cm. Staré Město – Na Valách, 9th century.

Replika stříbrných gombíků se skleněnými výplněmi. Mikulčice.


Replica of silver gombiks with glass fillings. Mikulčice.

Dvouplášťové gombíky zdobené granulací a filigránovým drátem. Výška 2,6 cm. Mikulčice – Valy, 9. stol. Pozlacené ryzí stříbro.


Double-shell gombiks decorated with granulation and filigree wire. Height 2,6 cm. Mikulčice – Valy, 9th century. Gilded sterling silver.

Košíčkovité stříbrné náušnice. Materiál ryzí stříbro. Výška 2,5 cm, průměr košíčku 7 mm. Mikulčice – Těšice, 9. stol.


Cup-shaped silver earrings. Material sterling silver. Height 2.5 cm, diameter of cup 7 mm. Mikulčice – Těšice, 9th century.

Mosazné náušnice a záušnice z hradisek Nitra – Lupka a Čakajovce. 9. století.


Brass earrings and earrings from the fortified settlements Nitra – Lupka and Čakajovce. 9th century.

Replika hrozničkových náušnic z lokality Čakajovce u Nitry. Výška 2,5 cm. Ryzí stříbro, 9. stol.


Replica of grape-shaped earrings from Čakajovce. Height 2.5 cm. Pure silver, 9th century.

Replika amuletu Thorova kladiva. Materiál ryzí stříbro. Výška 3,2 cm. Erikstorp, Švédsko.


Replica of Thor’s Hammer pendant. Material sterling silver. Height 3.2 cm. Erikstorp, Sweden.

Replika amuletu Thorova kladiva. Materiál ryzí stříbro. Skåne, Švédsko.


Replica of Thor’s Hammer pendant. Material sterling silver. Skåne, Sweden.

Ozdobné ukončení nože filigránovým drátem a nýtky. Průměr 1,2 cm. Materiál stříbro. Birka, Švédsko.


Decorative knife handle terminal made of filigree wire and rivets. Diameter 1,2 cm. Material silver. Birka, Sweden.

Sloupečkové náušnice ze Starého Města – Na Valách. Materiál ryzí stříbro. Výška 4 cm. 9. století.


Column earrings from Staré Město – Na Valách. The material is pure silver. Height 4 cm. 9th century.

 

Toto byl pouze stručný výčet. Pavla můžete zkontaktovat ohledně kteréhokoli historického šperku nebo jiného výrobku, jsem si jist, že Vám Pavel jistě rád pomůže realizovat Vaše představy. Lze jej zkontaktovat přes jeho osobní Facebook nebo email piplavarobota@gmail.com.


This was just a brief overview. You can contact Pavel about any historical jewelry or other product, I am sure Pavel will be happy to help you realize your ideas. He can be contacted via his personal Facebook account or e-mail piplavarobota@gmail.com.