Výběr velkomoravských lunic

Ve slovanském prostředí raného středověku získal šperk, který se v dnešní literatuře nazývá lunice, lunula či luneta, významné popularity. Aby internet nebyl zahlcen pouze několika málo modely, které jsou distribuovány e-shopy, rozhodl jsem se zveřejnit výběr velkomoravských lunic, ze kterých by si mohl případný zájemce udělat obrázek o variabilitě, skutečném vzhledu a doplňcích těchto šperků. Fotografie doplním o místa nálezu a odkazy na literaturu. Pokusím se o naznačení posloupnosti v tvarovém spektru, která by mohla být základem typologie.


Dolní Věstonice – Písky, hrob 321/48. Kouřil 2014: 351, Kat. č. 160.

Staré Město – Na Valách, hrob 196/51. Kouřil 2014: 350, Kat. č. 159.

Siladice, hrob 2. Hanuliak 2004: Tab. LXXVI:7.


Bratislava-Devín, hrob 9. Hanuliak 2004: Tab. XI:13.

Staré Město – Na Valách, hrob 209/AZ. Hrubý 1955: Tab. 34:5.

Dolní Věstonice – Písky, hrob 481. Měřínský 1988: Obr. 3:9.


Dolní Věstonice – Písky, hrob 535. Měřínský 1988: Obr. 3:11.

Mikulčice, hrob 550 od 3. kostela. Kouřil 2014: 351, Kat. č. 162.


Mikulčice, hrob 1 od 2. kostela. Kouřil 2014: 349, Kat. č. 155.


Staré Město – Na Valách, hrob 47/51. Hrubý 1955: Tab. 75:1.


Nitra – Lupka, hrob 43. Kouřil 2014: 348, Kat. č. 153.


Dolní Věstonice – Písky, hrob 45/46. Kouřil 2014: 348, Kat. č. 154.


Michal nad Žitavou, hrob 36. Hanuliak 2004: Tab. LIV:2.

Čakajovce, hrob 572. Hanuliak 2004: Tab. XXV:10.


Litenčice, hrob 10/89. Kouřil 2014: 347, Kat. č. 151.


Těmice. Dostál 1966: Tab. LVII:3.


Čakajovce, hrob 226. Kouřil 2014: 347, Kat. č. 152.


Čakajovce, hrob 777. Hanuliak 2004: Tab. XXX:12.


Nitra-Zobor, hrob 76. Hanuliak 2004: Tab. LXX:11.


Pevně věřím, že jste si čtení tohoto článku užili. Pokud máte poznámku nebo dotaz, neváhejte mi napsat nebo se ozvat níže v komentářích. Pokud se Vám líbí obsah těchto stránek a chtěli byste podpořit jejich další fungování, podpořte, prosím, náš projekt na Patreonu nebo Paypalu.


Literatura

Dostál, Bořivoj (1966). Slovanská pohřebiště ze střední doby hradištní na Moravě, Praha.

Hanuliak, Milan (2004). Veľkomoravské pohrebiská. Pochovávanie v 9.–10. storočí na území Slovenska, Nitra.

Hrubý, Vilém (1955). Staré Město: Velkomoravské pohřebiště „Na Valách“, Praha.

Kouřil, Pavel (ed.) (2014). Velká Morava a počátky křesťanství, Brno.

Měřínský, Zdeněk (1988). Kosočtverečné olověné křížky a jejich chronologické postavení v rámci hmotné kultury střední doby hradištní. In: Rodná země : sborník k 100. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně a k 60. narozeninám PhDr. Vladimíra Nekudy, CSc, Brno, 122-145.

Řemeslníci #5 – Craftsmen #5

Zdravím Vás, přátelé! V pátém dílu série o řemeslnících si představíme jednoho z nejzručnějších šperkařů, kteří se věnují raně středověkému šperku – slovenského reenactora Pavla Francúza, který má s výrobou šperků více než dvacetiletou zkušenost. Jeho výrobky, které zdobí mnoho slovenských muzeí, jsou mezi československými reenactory vyhlášené pro svou věrohodnost a vysokou kvalitu zpracování.


Greetings, friends! In the fifth episode of the Craftsmen series, we will introduce one of the most skilled jewelers interested Early medieval jewelry – Slovakian reenactor Pavel Francúz, who has more than 20 years of experience in jewelry production. His products, which adorn many Slovakian museums, are renowned among the Czechoslovakian reenactors for their authenticity and high quality.

Stejně jako mnozí další se Pavel nejdříve věnoval šermu, ale potřebné vybavení nebylo k sehnání, a tak začal vyrábět pro sebe i pro kolegy vše ze železa, kůže a dřeva. Jako šperkař se začal profilovat až posléze. Pavel je mistrem pravého filigránu a granulace, kteréžto techniky zvládl natolik bravurně, že ho proslavily. Pavel vyrábí na zakázku jakékoli zákazníkovo přání, ať se jedná o kopii historického kusu či nikoli. Kromě keltských, slovanských, avarských a vikinských šperků rekonstruuje středověké vybavení.


Like many others, Pavel was first engaged in historical fencing, but the necessary equipment was not available, so he began to make it for himself and his colleagues. Pavel is able to make anything from metal, leather and wood, he is especially known for brilliant filigree and granulation.. Pavel brings to life any customer’s wish, whether it is a copy of a historical piece or not. In addition to Celtic, Slavic, Avar and Viking jewelry, he reconstructs medieval equipment as well.

Replika přívěsku z Ruska, Vladimírská oblast. Vyrobeno je ryzího stříbra.


Replica pendant from Russia, Vladimir region. Made of pure silver.

Sloupečkové náušnice zdobené granulací. Výška 3,2 cm, lokalita Pohansko u Břeclavi, 9. stol.


Earrings with full pillar decorated with granulation. Height 3.2 cm. Pohansko u Břeclavi, 9th century.

Avarské parohové schránky/solničky. Vlevo replika nálezu Pobedim, vpravo replika nálezu z hradiska Levý Hradec.


Avar antler boxes. A replica of the find Pobedim on the left, a replica of the find from the hillfort of Levý Hradec on the right.

Stříbrná košíčkovitá náušnice s devíti košíčky. Ryzí stříbro, zelený achát. Výška 5,2 cm. Staré Město – Na Valách, 9. stol.


Silver cup-shaped earrings with nine cups. Pure silver, green agate. Height 5.2 cm. Staré Město – Na Valách, 9th century.

Stříbrné náušnice s řetízky zdobené granulací. Pohansko u Břeclavi, 9. stol.


Silver earrings with chains decorated with granulation. Pohansko u Břeclavi, 9th century.

Velkomoravské šperky (lunice, kaptorga, sloupečkové náušnice, lunicové náušnice, gombíky) vyrobené podle nálezů ze Starého Města – Na Valách, 9. stol. a vikinský náramek. Materiál ryzí stříbro a pozlacené stříbro.


Great Moravian jewelry (lunica, kaptorga, column earrings, lunica earrings, gombiks) made according to finds from the Staré Město – Na Valách, 9th century and a Viking bracelet. Material sterling silver and gilded silver.

Stříbrné náušnice s prolamovaným sloupkem zdobené granulací. Materiál ryzí stříbro. Výška 3,5 cm. Staré Město – Na Valách, 9. století.


Silver earrings with openwork pillar decorated with granulation. Material sterling silver. Height 3.5 cm. Staré Město – Na Valách, 9th century.

Replika stříbrných gombíků se skleněnými výplněmi. Mikulčice.


Replica of silver gombiks with glass fillings. Mikulčice.

Dvouplášťové gombíky zdobené granulací a filigránovým drátem. Výška 2,6 cm. Mikulčice – Valy, 9. stol. Pozlacené ryzí stříbro.


Double-shell gombiks decorated with granulation and filigree wire. Height 2,6 cm. Mikulčice – Valy, 9th century. Gilded sterling silver.

Košíčkovité stříbrné náušnice. Materiál ryzí stříbro. Výška 2,5 cm, průměr košíčku 7 mm. Mikulčice – Těšice, 9. stol.


Cup-shaped silver earrings. Material sterling silver. Height 2.5 cm, diameter of cup 7 mm. Mikulčice – Těšice, 9th century.

Mosazné náušnice a záušnice z hradisek Nitra – Lupka a Čakajovce. 9. století.


Brass earrings and earrings from the fortified settlements Nitra – Lupka and Čakajovce. 9th century.

Replika hrozničkových náušnic z lokality Čakajovce u Nitry. Výška 2,5 cm. Ryzí stříbro, 9. stol.


Replica of grape-shaped earrings from Čakajovce. Height 2.5 cm. Pure silver, 9th century.

Replika amuletu Thorova kladiva. Materiál ryzí stříbro. Výška 3,2 cm. Erikstorp, Švédsko.


Replica of Thor’s Hammer pendant. Material sterling silver. Height 3.2 cm. Erikstorp, Sweden.

Replika amuletu Thorova kladiva. Materiál ryzí stříbro. Skåne, Švédsko.


Replica of Thor’s Hammer pendant. Material sterling silver. Skåne, Sweden.

Ozdobné ukončení nože filigránovým drátem a nýtky. Průměr 1,2 cm. Materiál stříbro. Birka, Švédsko.


Decorative knife handle terminal made of filigree wire and rivets. Diameter 1,2 cm. Material silver. Birka, Sweden.

Sloupečkové náušnice ze Starého Města – Na Valách. Materiál ryzí stříbro. Výška 4 cm. 9. století.


Column earrings from Staré Město – Na Valách. The material is pure silver. Height 4 cm. 9th century.

 

Toto byl pouze stručný výčet. Pavla můžete zkontaktovat ohledně kteréhokoli historického šperku nebo jiného výrobku, jsem si jist, že Vám Pavel jistě rád pomůže realizovat Vaše představy. Lze jej zkontaktovat přes jeho osobní Facebook nebo email piplavarobota@gmail.com.


This was just a brief overview. You can contact Pavel about any historical jewelry or other product, I am sure Pavel will be happy to help you realize your ideas. He can be contacted via his personal Facebook account or e-mail piplavarobota@gmail.com.