Přednášky o Birce

Tímto článkem bych čtenáři rád prezentoval dvě své přednášky o Birce, které jsem přednášel roku 2013 a 2014 slovenské skupině Herjan. První přednáška se zabývá Birkou samotnou, reáliemi a historickým kontextem, zatímco druhá se zabývá Birkou a jejími kontakty s východní Evropou.

Birka – úvod a kontext

Birka a východní Evropa

Útok na Birku

Zájemce bych rád upozornil, že díky zesílenému zájmu o oblast Birky disponuji velice dlouhým seznamem odborné literatury, o kterou se rád podělím.

Díky dobré spolupráci se skupinou Herjan hodlám v zájmu o Birku nadále pokračovat, takže se můžete těšit na další přednášky.