Vikinské saxy z Upplandu a Västmanlandu

Před dvěma měsíci jsem zveřejnil svou rozsáhlou práci, která se zabývá staroruskými saxy a bojovými noži. A nyní bych rád zveřejnil práci, která ve mě vzbudila zájem o saxy. Jedná se o článek švédského archeologa Niklase Stjerny. Bibliografický záznam článku je:

Stjerna, N. (2007). Viking-age seaxes in Uppland and Västmanland : craft production and eastern connections. In: U. Fransson (ed). Cultural interaction between east and west, Stockholm, 243–249.

Pevně věřím, že se Vám bude článek líbit, protože je jedním z mála, který se zabývá problematikou vikinských saxů. Přesto je možné, že některé ze Stjernových závěrů nebudou potěšující. V případě zájmu rád poskytnu kvalitní sken původní studie.

Překlad si můžete stáhnout prostřednictvím tohoto odkazu:
Vikinské saxy z Upplandu a Västmanlandu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *