Zavírací nože

Tímto příspěvkem bych chtěl čtenáři prezentovat své nedávné překlady o zavíracích nožích z Birky a Haithabu. Ve Skandinávii se jedná o poměrně ojedinělé předměty.

Prudentiova Psychomachie, BnF Ms. Latin 8085, 55v. 870-899.

Prudentiova Psychomachie, BnF Ms. Latin 8085, 55v. 870–899.

Greta Arwidsson, autorka článku nožích z Birky, rozlišuje dva typy zavíracích nožů, z nichž jeden má jednu čepel (Typ 2), zatímco druhý má čepele dvě (Typ 1). K Typu 2 náleží také dekorovaný vikinský nůž z Canterbury, o němž se autorka nezmiňuje. Zajímavé je, že zavírací nože se nacházejí téměř výhradně v mužských hrobech. Autorka píše, že tyto nože musely být speciálním nástrojem, jehož funkci neznáme.

Autorka článku o nožích z Haithabu Petra Westphalen popisuje deset fragmentů zavíracích nožů, které s jednou čepelí přináleží k Typu 2. Velmi detailně se zabývá popisem jednotlivých nálezů, způsobem použití, funkcí a především komparativním materiálem.

Fakt, že jde o zavírací nože, svědčí o tom, že byly nošeny v brašně a že musely být dobře nabroušené. Osobně bych se přikláněl k tomu, že jde o břitvy na holení, kterých z vikinského prostředí (na rozdíl od dřívějších a pozdějších období) neznáme mnoho. Aspoň tomu podle mne nasvědčuje skutečnost, že byly nalezeny hlavně v mužských hrobech; na druhou stranu jeden zavírací nůž byl nalezen v ženském hrobě z Birky, což by spíše nasvědčovalo tomu, že tentýž typ nože sloužil u obou pohlaví k různým účelům.

Překlady si můžete stáhnout prostřednictvím těchto odkazů:
Zavírací nože z Birky
Zavírací nože z Haithabu

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *