„Ze zlatníkova úhlu pohledu“

Řemeslně nadaným čtenářům těchto stránek bych chtěl předložit překlad článku Iris Aufderhaarové „From the goldsmith’s point of view : Gilding on metals during the first millennium AD – techniques and their development in the Germanic area“. Tento článek pojednává o germánských zlatících technikách používaných v prvním tisíciletí našeho letopočtu. Okrajově se dotýká také vikinské Skandinávie, přičemž udává, že u vikinských šperků se používalo plátkové zlacení a zlacení v ohni.

Nad překladem jsem strávil opravdu mnoho času, ale rozhodně netvrdím, že je dokonalý. Je možné, že obsahuje chyby, a to jak po stránce stylistické, tak po stránce obsahové. Na druhou stranu se domnívám, že překlad je čitelný a zájemcům o téma předá relevantní informace. Pokud by někdo objevil gramatickou či obsahovou chybu, nechť, prosím, zanechá vzkaz v komentářích.

Článek si může prohlédnout nebo stáhnout prostřednictvím tohoto odkazu:
Ze zlatníkova úhlu pohledu : Zlacení kovů během prvního tisíciletí našeho letopočtu – techniky a jejich vývoj v germánském prostředí

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>