Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

100 nejdůležitějších prací o vikinském Gotlandu

PDF

Níže přiložená bibliografie je autorův výběr stovky nejpodstatnějších titulů, které se zabývají Gotlandem v období 9.-11. století. Jelikož počet titulů přesahuje do vysokých stovek, je nesmírně těžké omezovat se na pouhé jedno sto titulů. Z tohoto rozcestníku můžete dále prozkoumat 100 nejdůležitějších prací o vikinském Švédsku. V případě zájmu o zmíněné či jakékoli další práce nás neváhejte kontaktovat.

Mapa Gotlandu. Zdroj: Feistel, Susanne et al. (2016). Hypoxic and anoxic regions in the Baltic Sea, 1969 – 2015, Warnemünde, Fig. 8; Thunmark-Nylén 1995: 13.


Almevik, G. – Pärmsten, B. – Sjöholm, M. (2021). Between Hemse and Mästermyr: Craft interpretations of two findings from Gotland. In: Materials Science 14, 2, 1-14.

Almevik, Gunnar – Westin, Jonathan (2017). Hemse Stave Church Revisited. In: Lund Archaeological Review 23, 7–25.

Andersson, Malin (2013). Hälsan i behåll?: en studie av sjukdomsbilden i det vikingatida Fröjel, Gotland, Visby: Högskolan på Gotland.

Andrén, Anders (1993). Doors to Other Worlds. Scandinavian Death Rituals in Gotlandic Perspectives. In: Journal of European Archaeology 1, 33-56.

Andrén, Anders (2009). Vem lät bygga kyrkorna på Gotland? In: Saga och Sed 2009, 31-59.

Androshchuk, Fedir (2014). Viking Swords : Swords and Social aspects of Weaponry in Viking Age Societies, Stockholm.

Androshchuk, Fedir – Källström, Magnus (2020). Botfus the Gute and the production of Viking age weapons on Gotland. In: Archäologisches Korrespondenzblatt 50, 429-448.

Aronsson, Jessica (2012). Talande ornamentik. Punktcirklar på artefakter från det vikingatida Gotland, Stockholm: Stockholms universitet.

Arwidsson, Greta et al. (1993). Sources and Resources. Studies in Honour of Birgit Arrhenius, Strasbourg.

Arwidsson, Greta – Berg, Gösta (1999). The Mästermyr find : a Viking age tool chest from Gotland, Lompoc.

Bertilsson, Carolina et al. (2020). Dental health of Vikings from Kopparsvik on Gotland. In: International Journal of Osteoarchaeology 30, 4, 551-556.

Brandt, Bengt (2002). Bandlundeviken – a Viking trading centre on Gotland. In: Burenhult, Göran (ed.). Remote Sensing 2, Stockholm, 243-311.

Burström, Mats (1993). An Interpretation of Viking Age Silver hoards on Gotland. In: Current Swedish Archaeology 1, 33-37.

Calleberg, Kerstin (2016). Varför har vissa kvinnor begravts med ringspänne på vikingatidens Gotland?, Stockholm: Stockholms universitet.

Callmer, J. – Gustin, I. – Roslund, M. (2017). Identity Formation and Diversity in the Early Medieval Baltic and Beyond: Communicators and Communication, Leiden – Boston.

Carlsson, Anders (1983). Djurhuvudformiga spännen och gotländsk vikingatid. Text och katalog, Stockholm.

Carlsson, Anders (1988). Vikingatida ringspännen från Gotland: text och katalog, Stockholm.

Carlsson, Anders (1989). The archaeology of Gotland, Sweden. Settlement Continuity, Source Criticism, and some Research Problems. In: Lundmark, Hans – Larsson, T. B. (eds.). Approaches to Swedish Prehistory. A Spectrum of Problems and Perspectives in Contemporary Research, Oxford, 99-103.

Carlsson, Anders (1990). Gotland och Visby mellan vikingatid och medeltid – ett debattinlägg. In: META 1990, 3, 4-15.

Carlsson, Dan (1976). Ett vendel-vikingatida verkstadshus på Gotland. In: Fornvännen 71, 82-88

Carlsson, Dan (1984). Change and continuity in the Iron Age settlement of Gotland. In: Kristiansen, Kristian (1984). Settlement and Economy in Later Scandinavian Prehistory, Oxford, 129-153.

Carlsson, Dan (1998). Vikingahamnar. Ett dolt kulturarv, Visby.

Carlsson, Dan (1999). „Ridanäs“. Vikingahamnen i Fröjel, Visby.

Carlsson, Dan (1999). Harbours and farms on Gotland. In: Blomkvist, Nils (ed.). Europeans or not? Local Level Strategies on the Baltic Rim 1100-1400 AD, Kalmar, 115-124.

Carlsson, Dan (2000). Gård, hamn och kyrka. En vikingatida kyrkogård i Fröjel, Visby.

Carlsson, Dan (2011). Vikingatidens Västergarn: en komplicerad historia, Stockholm.

Crona, Malin (1998). Pärlor från det vikingatida Fröjel, Visby: Högskolan på Gotland.

Černý, Miroslav (2014). Guta saga: dějiny lidu z ostrova Gotland, Pečky.

Dolley, Michael (1978). The Hiberno-Norse Coins in Gotlands Fornsal, Visby. In: British Numismatic Journal 48, 20-34.

Ekvall, Sofia (2020). Hästar på Gotland under vikingatid. Ryttargravar, bildstenar och offer, Stockholm: Stockholms universitet.

Englert, Anton – Trakadas, Athena (2009). Wulfstan’s Voyages: The Baltic Sea Region in the Early Viking Age as seen from shipboard, Roskilde.

Ericsson, Ingela (2001). De orientaliska beslagen i Fröjel – En analys av de orientaliska beslagen påträffade vid utgrävningarna i Bottarve/Nymans i Fröjel socken, Visby: Högskolan på Gotland.

Funegård Viberg, Oscar (2012). Fängslande begravningar. En studie av påmage-gravar på gravfälten på Gotland under vikingatiden, Stockholm: Stockholms universitet.

Geijer, Agnes – Arbman, Holger (1940). En detalj i den gotländska mansdräkten under vikingatiden. In: Fornvännen 35, 145-154.

Gotlands runinskrifter 1-2, Stockholm 1962-1978.

Gruszczynski, Jacek (2019). The Archaeological and Historical Context of Viking-Age Silver Coin Deposits in the Baltic c. 800–1050, London – New York.

Gruszczyński, J. – Jankowiak, M. – Shepard, J. (2020). Viking-Age Trade: Silver, Slaves and Gotland, London – New York.

Gunnarsson, Daniel (2013). The distribution of Bronze artefacts of Viking Age Eastern Baltic types discovered on Gotland. Iron Age Networks and Identities, Visby: Högskolan på Gotland.

Gustafsson, N. B. (2011). A Viking Period Metalworking Hoard from Alvena in Mästerby parish, Gotland. In: Fornvännen 106, 242-245.

Gustafsson, N. B. (2013). Casting Identities in Central Seclusion : Aspects of non-ferrous metalworking and society on Gotland in the Early Medieval Period, Stockholm: Stockholms universitet.

Gustafsson, N. B. (2013). In the wake of the hoards – glimpses of non-ferrous metalworking through the finds of the Gotland hoard projects. In: Fornvännen 108, 1-11.

Gustafsson, N. B. (2016). Beeswax in metalworking in Viking period Gotland. In: Fornvännen 111, 97-101.

Gustafsson, N. B. (2020). On the significance of coastal free zones and foreign tongues: Tracing cultural interchange in early medieval Gotland. In: Kitzler Åhfeldt, Laila et al. (eds.). Relations and Runes – The Baltic Islands and Their Interactions During the Late Iron Age and Early Middle Ages, Visby, 79-90.

Gustafsson, N. B. – Söderberg, Anders (2007). En senvikingatida silververkstad i Fröjel. In: Gotländskt arkiv 79, 99-110.

Imer, L. M. (2004). Gotlandske billedsten : datering af Lindqvist gruppe C og D. In: Aarbøger for nordisk oldkyndighed og historie 2001, 47-111.

Jelicic, Anna (2017). En hårdkokt histoira. En studie av äggskalfynd från vikingatida gravkontext med särskilt fokus på Uppland och Gotland, Uppsala: Uppsala universitet.

Jansson, Ingmar (1983). Gutar och vikingar. Gårdarna. Borgarna. Hamnarna och skeppen. Dräkten och smyckena. Ön och omvärlden. Den kristna kulturen når ön. Källskrifterna, Stockholm.

Jansson, Ingmar (1995). Archaeology East and West of the Baltic, Stockholm.

Jørgensen, L. B. (1986). Forhistoriske Textiler i Skandinavien – Prehistoric Scandinavian Textiles, København.

Karnell, M. H. (2012). Gotland’s picture stones. Bearers of an Enigmatic Legacy, Visby.

Kershaw, Jane et al. (2021). The scale of dirham imports to the Baltic in the ninth century. New evidence from archaeometric analyses of early Viking-Age silver. In: Fornvännen 116, 185-204.

Klessig, Barbara (2015). Textile Production Tools from Viking Age Graves in Gotland, Sweden, Arcata: Humboldt State University.

Klos, Lydia (2009). Runensteine in Schweden: Studien zu Aufstellungsort und Funktion, Berlin – New York.

Kosiba, S. B. – Tykot, R. H. – Carlsson, D. (2007). Stable isotopes as indicators of change in the food procurement and food preference of Viking Age and Early Christian populations on Gotland (Sweden). In: Journal of Anthropological Archaeology 26, 394–411.

Lamm, J. P. (2002). De havdjärvas märke – om vikingatidens skeppsflöjlar. In: Gotländskt arkiv 74, 33-42.

Lamm, J. P. (2004). Vindflöjlar : liten klenod med stort förflutet : den vikingatida flöjeln från Saltvik aktualiserad av nya fynd. In: Åländsk odling 61, 129-143.

Lamm, J. P. (2007). Two Large Silver Hoards from Ocksarve on Gotland. Evidence for Viking Period Trade and Warfare in the Baltic Region. In: Archaeologia Baltica 8, 328-333.

Larsson, Lars et al. (2015). Small things, wide horizons : studies in honour of Birgitta Hårdh, Oxford.

Lindquist, Sven-Olof (1985). Society and trade in the Baltic during the Viking Age, Visby.

Lundgren, Mats (1975). Två typer av silverband från en ryttargrav på Gotland. In: Fornvännen 70, 144-146.

Lundström, Per (1975). Paviken I bei Västergarn – Hafen, Handelsplatz und Werft. In: Jankuhn, Herbert (ed.). Vor- und Frühformen der europäischen Stadt im Mittelalter 2, Göttingen, 82-93.

Lundström, Per (1981). De kommo vida… Vikingars hamn vid Paviken på Gotland, Uddevalla.

Mägi, Marika (2018). In Austrvegr: The Role of the Eastern Baltic in Viking Age Communication Across the Baltic Sea, Leiden – Boston.

Mattsson McGinnis, Meghan (2017). Depending on Sex? Tongue, sieve, and ladle shaped pendants from late Iron Age Gotland. In: Medieval Feminist Forum: A Journal of Gender and Sexuality 52, 2, 5–43.

Melander, V. N. L. (2013). I gripdjurets grepp. Om skandinavisk djurornamentik, bildtolknings metodik och djurhuvudformiga spännen, Visby: Högskolan på Gotland.

Mierswa, Emily (2017). Women Traders of the Viking Age: An Analysis of Grave Goods. In: Spectrum 6, 1.

Nerman, Birger (1941). En kristen mission på Gotland vid tiden omkring år 800 e. kr. In: Fornvännen 36, 30-40.

Nylén, Erik – Lamm, J. P. (1978). Bildsteine auf Gotland, Neumünster.

Oehrl, Sigmund (2009). Wieland der Schmied auf dem Kistenstein von Alskog kyrka und dem Runenstein Ardre kyrka III. Zur partiellen Neulesung und Interpretation zweier gotländischer Bildsteine. In: Heizmann, Wilhelm (ed.). Analecta septentrionalia: Beiträge zur nordgermanischen Kultur- und Literaturgeschichte, Berlin, 540–566.

Oehrl, Sigmund (2011). Vierbeinerdarstellungen auf schwedischen Runensteinen, Berlin – New York.

Oehrl, Sigmund (2020). Pagan Stones in Christian Churches. Medieval views on the past (the example of Gotland Sweden). In: Quaestiones Medii aevi novae 24, 69-95.

Orrling, Carin (1995). Vikingatidens ABC, Stockholm.

Östergren, Majvor (1989). Mellan stengrund och stenhus : Gotlands vikingatida silverskatter som boplatsindikation, Visby.

Östergren, Majvor et al. (2011). The Spillings Hoard: Gotland’s Role in Viking Age World Trade, Visby.

Peel, Christine (2009). Guta Lag and The Law and History of the Gotlanders, London.

Pettersson, Ann-Marie (2009). The Spillings Hoard: Gotland´s Role in Viking Age World Trade, Visby.

Pettersson, Kerstin (1968). En gotländsk kvinnas dräkt. Kring ett textilfynd från vikingatiden. In: TOR 12, 174–200.

Qvist, Hampus (2020). Vikingen – handelsman eller krigare? En diskussion kring skriftliga källor och arkeologiska fynd med tonvikt på Fröjel och Birka, Göteborg: Göteborgs universitet.

Roslund, Mats (2001). Gutar, främlingar och den förblindande vikingatiden. Om staden Visbys tidigaste datering. In: Andrén, A. – Ersgård, L. – Wienberg, J. (eds.). Från stad till land. Festskrift till professor Hans Andersson, Stockholm, 241-251.

Rundkvist, Martin (2003). Barshalder 1. A cemetery in Grötlingbo and Fide parishes, Gotland, Sweden, c. AD 1-1100, Stockholm.

Rundkvist, Martin (2003). Barshalder 2. Studies of Late Iron Age Gotland, Stockholm.

Rydh, Hanna (1919). Dosformiga spännen från vikingetiden, Stockholm.

Söderberg, Anders – Gustafsson, N. B. (2006). A Viking Period silver workshop in Fröjel, Gotland. In: Fornvännen 101, 29-31.

Sörling, Erik (1945). Ännu en penningväska från Gotlands vikingatid. In: Gotländskt arkiv 1945, 27-30.

Staecker, Jörn (1996). Searching for the Unknown. Gotland’s churchyards from a Gender and Missionary perspective. In: Lund Archaeological Review 2, 63-86.

Staecker, Jörn (1997). Gotlands kyrkogårdar. Genus, mission och social hierarki. In: Hikuin 24, 203-226.

Staecker, Jörn (1999). Rex regum et dominus dominorum. Die wikingerzeitlichen Kreuz- und Kruzifixanhänger als Ausdruck der Mission in Altdänemark und Schweden, Stockholm.

Stenberger, Mårten (1942). En Ryttargrav på Ihrefältet. In: Gotländskt arkiv 14, 25-32.

Stenberger, Mårten (1947). Die Schatzfunde Gotlands. Der Wikingerzeit. II. Fundbeschreibung und Tafeln, Lund.

Stenberger, Mårten (1958). Die Schatzfunde Gotlands. Der Wikingerzeit. I. Text, Stockholm.

Stenberger, Mårten (1962). Das Gräberfeld Bei Ihre Im Kirchspiel hellvi auf Gotland. Der wikingerzeitliche abschnitt. In: Acta archaeologica 32, 1-82.

Thedeen, Susanne (2010). Immortal Maidens: The Visual Significance of the Colour White in Girls’ Graves on Viking-Age Gotland. In: Fahlander, Fredrik – Kjellström, Anna (eds.). Making Sense of Things, Stockholm, 103-120.

Theidz, Emilia (2021). Manifesterad grupptillhörighet i gotländska gravar? Intersektionell tolkning av vikingatidens gotländska smyckesuppsättningar, Uppsala: Uppsala universitet.

Thunmark-Nylén, Lena (1985). Gotlandsparadoxen. In: TOR 20, 279-290.

Thunmark-Nylén, Lena (1983). Vikingatida dosspännen – teknisk stratigrafi och verkstadsgruppering, Uppsala.

Thunmark-Nylén, Lena (1991). Gotlands vikingatid och dess kammar: En preliminär presentation. In: Gotländskt Arkiv 63, 109–128.

Thunmark-Nylén, Lena (1992). Gotland – Neighbour between the West and the East. In: Loit, Aleksander (ed.). Die Kontakte zwischen Ostbaltikum und Skandinavien im frühen Mittelalter, Stockholm, 155–162.

Thunmark-Nylén, Lena (1995). Die Wikingerzeit Gotlands I : Abbildungen der Grabfunde, Stockholm.

Thunmark-Nylén, Lena (1998). Die Wikingerzeit Gotlands II : Typentafeln, Stockholm.

Thunmark-Nylén, Lena (2000). Die Wikingerzeit Gotlands IV:1–3 : Katalog, Stockholm.

Thunmark-Nylén, Lena (2000). Some Notes on the Contacts Between Gotland and the East Baltic Area. In: Archaeologia Baltica 4, 173-180.

Thunmark-Nylén, Lena (2006). Die Wikingerzeit Gotlands III: 1–2 : Text, Stockholm.

Toplak, M. S. (2015). Prone Burials and Modified Teeth at the Viking Age Cemetery of Kopparsvik: The Changing of Social Identities at the Threshold of the Christian Middle Ages. In: Gardeła, Leszek – Půlpánová-Reszczyńska, Agnieszka (eds.). Rituals in the past – Rytuały w przeszłości, Rzeszów, 77-97.

Toplak, M. S. (2016). Das wikingerzeitliche Gräberfeld von Kopparsvik auf Gotland. Studien zu neuen Konzepten sozialer Identitäten am Übergang zum christlichen Mittelalte, Katalog, Tübingen: Universität Tübingen.

Toplak, Matthias (2017). ‚Deviant burials‘ und Bestattungen in Bauchlage als Teil der Norm. Eine Fallstudie am Beispiel der Wikingerzeit Gotlands. In: Frühmittelalterliche Studien 51, 1, 39-56.

Toplak, Matthias (2018). Deconstructing the deviant Burials – Kopparsvik and the Rite of Prone Burials in Viking Age Scandinavia. In: META 2018, 79-109.

Toplak, M. S. (2019). Körpermodifikationen als Embodiment sozialer Identität und als sozio-kulturelle Ressource. Das Fallbeispiel der artifiziellen Schädeldeformationen in der skandinavischen Wikingerzeit. In: Germania 97, 93-129.

Toplak, M. S. (2022). Resources in Death. Late Viking Age Burials in the Cemetery of Havor, Hablingbo sn, on Gotland. In: Fornvännen 117, 81-106.

Toplak, Matthias (2023). Zwischen lokalen Traditionen und kultureller Integration. Kontinuität und Wandel in den spätwikingerzeitlichen Bestattungen auf dem Gräberfeld von Havor, Hablingbo sn, auf Gotland, Tübingen.

Trotzig, Gustaf (1964). Två märkliga gravanläggningar från vikingatid på Barshalsderhed: en preliminär redogörelse. In: Gotländskt arkiv 36, 9-26.

Trotzig, Gustaf (1967). En ovanlig vikingatida brandgrav på Gotland. In: Fornvännen 62, 183-189.

Trotzig, Gustaf (1969). Gegensätze zwischen Heidentum und Christentum im archäologischen Material des 11. Jahrhunderts auf Gotland. In: Ekdahl, Sven (ed.). Kirche und Gesellschaft im Ostseeraum und im Norden vor der Mitte des 13. Jahrhunderts, Visby, 21-30.

Trotzig, Gustaf (1991). Craftsmanship and function : A study of metal vessels found in Viking Age tombs on the island of Gotland, Sweden, Stockholm.

Widerström, Per (1997). Vikingarna, Fröjel och handeln. En studie av vikter, vågar och mynt från provutgrävningar i Fröjel socken på Gotland, Visby: Högskolan på Gotland.


Pevně věřím, že jste si čtení tohoto článku užili. Pokud máte poznámku nebo dotaz, neváhejte mi napsat nebo se ozvat níže v komentářích. Pokud se Vám líbí obsah těchto stránek a chtěli byste podpořit jejich další fungování, podpořte, prosím, náš projekt na PatreonuBuymeacoffee nebo Paypalu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *