Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

100 nejdůležitějších prací o vikinském Švédsku

PDF

Níže přiložená bibliografie je autorův výběr stovky nejpodstatnějších titulů, které se zabývají historickým Švédskem v období 9.-11. století. Jelikož počet titulů přesahuje do vysokých stovek, je nesmírně těžké omezovat se na pouhé jedno sto titulů – do výběru proto nebyla zahrnuta literatura o Birce, která byla zpracována v separátním článku 150 nejdůležitějších prací o Birce. Stejně tak nebyl zahrnut Gotland, jenž byl zpracován v článku 100 nejdůležitějších prací o vikinském Gotlandu. Jižní Švédsko bylo přidruženo k Dánsku v článku 100 nejdůležitějších prací o vikinském Dánsku. V případě zájmu o zmíněné či jakékoli další práce nás neváhejte kontaktovat.


Almgren, Bertil (1955). Bronsnycklar och djurornamentik vid övergången från vendeltid till vikingatid, Uppsala.

Andersson, Gunnar (1997). Arkeologisk undersökning. Valsta gravfält. Arlandabanan. Uppland. Norrsunda socken RAÄ 59, UV Stockholm Rapport 1997:9/1(2), Stockholm.

Andersson, Gunnar (2003). Skälby i Sollentuna: bebyggelse och gravar under 2000 år. UV Mitt Rapport 2003:5, Stockholm.

Andersson, Gunnar (2005). Gravspråk som religiös strategi: Valsta och Skälby i Attundaland under vikingatid och tidig medeltid, Stockholm.

Andersson, Gunnar et al. (1994). Arkeologi i Attundaland, Stockholm.

Androshchuk, Fedir (2014). Viking Swords : Swords and Social aspects of Weaponry in Viking Age Societies, Stockholm.

Androshchuk, Fedir – Bäck, Mathias (2021). Gravarnas gåtor. Gravar och begravningar i Bengtsarvet ⎻ en nytolkning av fyndmaterialets kontext. In: Sool-Öen 2021, 35-43.

Arbman, Holger (1932). Vikingagravar i Hamrånge. In: Från Gästrikland 1931, 90-98.

Arbman, Holger (1937). Schweden und das karolingische Reich. Studien zu den Handelsverbindungen des 9. Jahrhunderts, Stockholm.

Arbman, Holger (1940). Der Årby-Fund. In: Acta Archaeologica 11, 43-102.

Arbman, Holger (1955). Svear i österviking, Stockholm.

Arne, T. J. (1911). Sveriges förbindelser med östern under vikingatiden : ett arkeologiskt bidrag. In: Fornvännen 6, 1-66.

Arne, T. J. (1914). La Suède et l’Orient. Études archéologiques sur les relations de la Suéde et de l‘ orient pendant l’âge des Vikings, Uppsala.

Arne, T. J. (1926). Ett gravfält från vikingatidens slut i Ångermanland. In: Fornvännen 21, 85-103.

Arne, T. J. (1932). Ein bemerkenswerter Fund in Östergötland. In: Acta Archaeologica 3, 67-112.

Arne, T. J. (1934). Das Bootgräberfeld Von Tuna in Alsike, Uppland, Stockholm.

Arrhenius, Birgit – Eriksson, Gunilla (2006). Gulldens hög Gulldens hög i Husby-Långhundra, Stockholm.

Artelius, Tore (2005). The revenant by the lake: spear symbolism in Scandinavian Late Viking Age burial ritual. In: Artelius, Tore – Svanberg, Fredrik (eds). Dealing with the dead : archaeological perspectives on prehistoric Scandinavian burial ritual, Stockholm, 261-276.

Audy, Florent – Burström, N. M. (2020). Närkes vikingatida skatter och mynt: elitnätverk och unika föremål. In: Ljunge, M. O. (ed.). Metalldetektering inom arkeologi och forskning, Örebro, 67-93.

Åhfeldt, L. K. (2001). Öpir – A Viking Age Workshop for Rune Stone Production in Central Sweden? A Study of Division of Labour by Surface Structure Analysis. In: Acta Archaeologica 72, 2, 129-157.

Bellander, Erik (1939). Gästrikland Järnålderbebyggelse I. Fornlämningar och fynd, Gävle.

Beskow Sjöberg, Margareta et al. (1987–2001). Ölands järnåldersgravfält I-IV, Stockholm.

Biuw, Anita (1992). Norra Spånga: bebyggelse och samhälle under järnåldern, Stockholm.

Blomkvist, Nils (1970-1971). Fem uppländska silverskatter. In: TOR XIV, 7–32.

Blomkvist, N. – Brink, S. – Lindkvist, T. (2007). The kingdom of Sweden. In: Berend, Nora (ed.). Christianization and the rise of Christian Monarchy. Scandinavia, Central Europe and Rus’ c. 900–1200, Cambridge, 167-213.

Biörnstad, Margareta (1958). Bronsvimpeln från Grimsta. In: Antikvariskt arkiv 10, 1-39.

Bodin, Ulf (1994). Ett vikingatida skelettgravfält i Finnveden : gravar och boplatsrester från arkeologiska undersökningar 1990 och 1936-1937 inom ett gravfältskomplex i Nästa, Kärda socken, Värnamo kommun, Småland, Jönköping.

Borg, Jan – Nordström, Mikael (2017). Ett vikingatida gravfält i Alseda kyrkby – ”enn stoor hoop upkastade Jordhögar”, Jönköping.

Brink, Stefan (1999). Social order in the early Scandinavian landscape. In: Fabech, Charlotte (ed.). Settlement and landscape: proceedings of a conference in Århus, Denmark, May 4-7 1998, Højbjerg, 17-33.

Callmer, Johan (1977). Trade Beads and Bead Trade in Scandinavia ca. 800-1000 A.D., Lund.

Callmer, Johan (2008). The Meaning of Womens‘ Ornaments & Ornamentation. Eastern Middle Sweden in the 8th and early 9th century. In: Acta Archaeologica 79, 185-207.

Callmer, Johan (2009). A Picture Programme in Eastern Central Sweden ca. AD 800? In: Lund Archaeogical Review 15, 115-125.

Clarke, Helen – Lamm, Kristina (2004). Exotic and Sacral Finds from Helgö. Excavations at Helgö XVI, Stockholm.

Clarke, Helen – Lamm, Kristina (2017). Helgö Revisited. A new look at the excavated evidence for Helgö, central Sweden, Schleswig.

Creutz, Kristina (2003). Tension and tradition. A study of late Iron Age spearheads around the Baltic Sea, Stockholm: Stockholms universitet.

Duczko, Wladyslaw (2000). Continuity and transformation the tenth century AD in Sweden. In: Urbańczyk, Przemysław (ed.). The Neighbours of Poland in the 10th Century, Warsaw, 7-36.

Duczko, Wladyslaw (2001). A.D. 1000 – the Point of No Return for Kingdom of Sweden. In: Urbańczyk, Przemysław (ed.). Europe around the Year 1000, Warsaw, 367-378.

Duczko, Wladyslaw (2002). The fateful hundred years; Sweden in the eleventh century. In: Urbańczyk, Przemysław (ed.). The Neighbours of Poland in the 11th Century, Warsaw, 11-27.

Edberg, Rune (2022). 88 spelpjäser och ett bräde från det tidiga Sigtuna. In: Situne Dei 2022, 38-43.

Ekengren, Leif (2011). Huskonstruktioner under järnåldern i Dalarna, Gotland, Skåne, Uppland och Västergötland, Visby: Högskolan på Gotland.

Floderus, Erik (1941). Sigtuna: Sveriges äldsta medeltidsstad, Stockholm.

Foote, Peter – Strömbäck, Dag (1969). Proceedings of the Sixth Viking Congress, Uppsala 3-10 August, Bönas, Dalarna 10-12 August 1969, Uppsala.

Gezelius, Lars (1959). Hammarbyskon – ett uppländskt gravfynd. In: TOR V, 205-219.

Gräslund, Anne-Sofie (1999). Is there any evidence of poweful women in Late Iron Age Svealand? In: Freeden, U. von – Koch, U. – Wieczorek, A. (eds). Wie Völker an Nord- und Ostsee und die Franken, Bonn, 91-98.

Gräslund, Anne-Sofie (2001). Ideologi och mentalitet: om religionsskiftet i Skandinavien från en arkeologisk horisont, Uppsala.

Gräslund, Anne-Sofie (2015). The Late Viking Age Runestones of Västergötland: On Ornamentation and Chronology. In: Lund Archaeological Review 20, 39–53.

Gräslund, Anne-Sofie – Ljungkvist, John (2011). Valsgärde Revisited. In: Arkæologi i Slesvig / Archäologie in Schleswig, Sonderband „Det 61. Internationale Sachsensymposion 2010“ Haderslev, Danmark, Neumünster, 123-140.

Grönwall, Richard (2004). En vikingatida stensättning i Vällsta. Arkeologisk undersökning av en stensättning på gravält RAÄ 84, Ed socken, Upplands Väsby kommun, Uppland, Stockholm.

Gustin, Ingrid (2004). Mellan gåva och marknad: handel, tillit och materiell kultur under vikingatid, Malmö.

Gjedssø Bertelsen, Lise (2015). The Cross Motif on Late Viking Age Art Picture Runestones in Västergötland. In: Lund Archaeological Review 20, 55–78.

Hagberg, U. E. (1984). Verborgene Dörfer der Wikingerzeit in Västergötland, Schweden — ein Vorbericht. In: Offa 41, 57-61.

Hansson, Martin (1998). Graves, Grave-Fields and Burial Customs – Variation as Theme. A Discussion of Late Iron Age Grave-Fields in the Inland of Småland. In: Lund Archaeogical Review 4, 49–66.

Hårdh, Birgitta (1976). Wikingerzeitliche Depotfunde aus Südschweden : Katalog und Tafeln, Lund.

Harnesk, Nils (2023). Gravarna vid Brotjärn och Vájgájávrre. Vikingatid i Lule älvdal. In: Fornvännen 118, 2, 87-100.

Hedenstierna-Jonson, Charlotte (2016). Same, Same but Different – Three case studies reflecting Swedish Husabyar from an archaeological and geographical perspective. In: Pedersen, A. – Christensen, L. E. – Lemm, T. (eds.). Husebyer – status quo, open questions and perspectives, Copenhagen, 41-53.

Hed Jakobsson, Anna (2017). I Sigtunas utkant : slutundersökningsrapport över gravar och bebyggelse vid Götes Mack, Uppsala.

Hildebrand, B. E. (1873). Teckningar ur Svenska Statens Historiska Museum, Stockholm.

Hjulström, Björn – Lindeberg, Marta (2023). The elite settlement at Ströja, Eastern Sweden, AD 450–1000. In: Ødegaard, Marie – Ystgaard, Ingrid (eds.). Complexity and dynamics. Settlement and landscape from the Bronze Age to the Renaissance in the Nordic Countries (1700 BC–AD 1600), Leiden, 187-200.

Hofrén, Erik (1961). Vikingabygden vid Ljungbyån. In: Kalmar läns fornminnesförenings små bygdebeskrivningar 27, 99-130.

Holm, Olof (2015). Trading in Viking-Period Scandinavia — A Business Only for a Few? The Jämtland Case. In: Viking and Medieval Scandinavia 11, 79-126.

Holmquist, Wilhelm (1961). Excavations at Helgö l. Report for 1954-1956, Stockholm.

Holmqvist, Wilhelm – Arrhenius, Birgit (1964). Excavations at Helgö II. Report for 1957-1959, Stockholm.

Holmqvist, W. – Lamm, K. – Lundström, A. (1970). Excavations at Helgö lII. Report for 1960-1964, Stockholm.

Christiansson, Hans (1959). Sydskandinavisk stil. Studier i ornamentiken på de senvikingatida runstenarna, Uppsala.

Jakobsson, Mikael (1992). Krigarideologi och vikingatida svärdstypologi, Stockholm : Stockholms Universitet.

Jakobsson, Mikael (1997). Burial Layout, Society, and Sacred Geography. A Viking Age Example from Jämtland. In: Current Swedish Archaeology 5, 79-98.

Jansson, Ingmar (1969). Wikingerschmuck und Münzdatierung. Bemerkungen zu einer Neuerscheinung. In: TOR XIII, 26-64.

Jansson, Ingmar (1970-1971). Till dateringen av vikingatidens ovala spannbucklor. En granskning av fyndkombinationerna. In: TOR XIV, 62-88.

Jansson, Ingmar (1987). Communications between Scandinavia and Eastern Europe in the Viking Age. In: Düwel, Klaus et al. (eds.). Untersuchungen zu Handel und Verkehr der vor- und frühgeschichtlichen Zeit 4, Göttingen, 773-807.

Jensen, Bo (2010). Viking Age Amulets in Scandinavia and Western Europe, Oxford.

Ježek, Martin (2014). Touchstones from early medieval burials in Tuna in Alsike, Sweden. In: Journal of Archaeological Science 42, 422–429.

Jonsson, Kenneth (2015). Viking Age coins found in Sweden. In: Larsson, Lars et al. (eds.). Small things, wide horizons : studies in honour of Birgitta Hårdh, Oxford, 51-57.

Kjellmark, Knut (1905). Ett graffält från den yngre järnåldern i Ås i Jämtland. In: Ymer 25, 351–371.

Lamm, Kristina – Åqvist, Cecilia (1997). Long-lived Settlement units in central Sweden. In: Studien zur Sachsenforschung 10, 177-194.

Lamm, Kristina – Lundström, Agneta (1978). Excavations at Helgö V:1, Workshop Part II, Stockholm.

Larsson, Annika (2003). Oriental Warriors in Viking Age Scandinavia. Nothing but an Illusion. In: Offa 58, 141-154.

Larsson, Annika (2007). Klädd krigare : skifteiskandinaviskt dräktskick kring år 1000, Uppsala.

Lindblom, Cecilia (2000). I döden klädd. Analys av textil – och läderfragment från båtgrav 12, Valsgärde, Gamla Uppsala sn, Uppland, Stockholm : Stockholms universitet.

Lindbom, Peter (1997). Fynden från Valsgärde, säsongerna 1994-96. In: SIV-Svealand i vendel- och vikingatid. Rapport från utgrävningarna i Valsgärde, Uppsala.

Ljung, Cecilia (2016). Under runristad häll: Tidigkristna gravmonument i 1000-talets Sverige, Stockholm.

Lundström, Agneta et al. (1981). Excavations at Helgö VII. Glass – Iron – Clay, Stockholm.

Malmius, Anita (2002). Cremation grave textiles. Examples from Vendel upper class in the Vendel and Viking Periods. In: Journal of Nordic Archaeological Science 13, 59–74.

Montelius, Oscar (1872-1874). Sveriges forntid. Försök till framställning af den svenska fornforskningens resultat, Stockholm.

Montelius, Oscar (1888). The Civilisation of Sweden in Heathen Times, London – New York.

Munktell, Ing-Marie (2013). Valsgärde 1, 2 & 4, Uppsala.

Müller-Wille, Michael (2011). Zwei Grabfunde des 10. Jahrhunderts in europäischer Perspektive: Rösta (Grab 4) im nördlichen Schweden und Gnezdovo (Grab Dn-4) im westlichen Russland. In: Müller-Wille, Michael (2011). Zwischen Starigard /Oldenburg und Novgorod: Beiträge zur Archäologie west- und ostslawischer Gebiete im frühen Mittelalter, Neumünster, 193-206.

Neiß, Michael (2014). A Lost World?: a re-evaluation of the boat grave at Årby in Turinge parish, Södermanland, Sweden. In: Ruhmann, Christiane – Brieske, Vera (eds.). Dying Gods – Religious beliefs in northern and eastern Europe in the time of Christianisation, Stuttgart, 223-231.

Nichols, Christopher (2023). Three Dogs from the Late Iron Age Boat Grave Cemetery at Gamla Uppsala Prästgården, Sweden. In: European Journal of Archaeology 2023, 1-18.

Nordahl, Else (1996). … templum quod Ubsola dicitur … i arkeologisk belysning, Uppsala.

Nordahl, Else (2001). Båtgravar i Gamla Uppsala. Spår av en vikingatida högreståndsmiljö, Uppsala.

Nordahl, Else (2018). Valsgärde 14, Uppsala.

O’Meadhra, Uaininn (2010). Skisser i urnes-/runstensstil på horn och ben från Sigtuna. In: Situne Dei 2010, 85-96.

O’Meadhra, Uaininn – Söderberg, Uaininn (2017). En säregen knivtyp i gränslandet mellan Jelling-, Mammen- och Ringerikestil. In: Situne Dei 2017, 14-37.

Oscarsson, Ulla (2010). De gåtfulla Överhogdalsbonaderna = The Enigmatic Överhogdal Tapestries, Östersund.

Pallin, Karolina (2019). Vikingatida brickväv från Valsgärdes båtgravar: en teknikbeskrivning samt några tankar, Uppsala : Uppsala Universitet.

Paulsen, Peter (1953). Schwertortbänder der Wikingerzeit : ein Beitrag zur Frühgeschichte Osteuropas, Stuttgart.

Pedersen, Anne (2014). Dead Warriors in Living Memory. A study of weapon and equestrian burials in Viking-age Denmark, AD 800-1000, Copenhagen.

Pereswetoff-Morath, Sofia (2019). Viking-Age Runic Plates – Readings and Interpretations, Uppsala.

Petersson, K. G. (1964). Det vikingatida Köping på Öland, Uppsala.

Petré, Bo (2011). Fornlämning RAÄ 28, Söderby, Lovö sn, Up. Gravfält från vendeltid och vikingatid samt några gravar och boplatslämningar från bronsålder. Lovö Archaeological Reports and Studies Nr 10 År 2011, Department of Archaeology and Classical Studies, Stockholm University.

Price, Neil (2000). Drum-Time and Viking Age. Sámi-Norse identities in early medieval Scandinavia. In: Berglund, Joel – Gulløv, H. Ch. (eds.). Identities and cultural contacts in the arctic, Copenhagen, 12-27.

Roslund, Mats (2007). Guests in the House. Cultural Transmission between Slavs and Scandinavians 900 to 1300 A.D., Leiden – Boston.

Roslund, Mats (2016). Stridsyxor och sjöfågel : norrländska nätverk med Östeuropa under vikingatid och tidig medeltid. In: Lund Studies in Historical Archaeology 17, 235-252.

Rundkvist, Martin (2011). Mead-halls of the Eastern Geats: Elite Settlements and Political Geography AD 375-1000 in Ösergötland, Sweden, Stockholm.

Rundkvist, Martin – Williams, Howard (2008). A Viking Boat Grave with Amber Gaming Pieces Excavated at Skamby, Östergötland, Sweden. In: Medieval Archaeology 52, 69-102.

Rydh, Hanna (1936). Förhistoriska undersökningar på Adelsö, Stockholm.

Råhlander, Moa (2017). The Långön pouch is not made from lizard skin. In: Fornvännen 112, 149-151.

Selling, Dagmar (1955). Wikingerzeitliche und Frühmittelalterliche Keramik in Schweden, Stockholm.

Selling, G. – Holmqvist, W. – Arrhenius, B. (1965). Golden Age and Viking Art in Sweden, Stockholm.

Sénby Posse, Lovisa (2021). En rumslig analys av båtgravskicket. Tvärvetenskapliga metoder för att tolka Valsgärdes tvillinggravar 12 och 15, Uppsala : Uppsala Universitet.

Serning, Inga (1960). Övre Norrlands järnålder, Umeå.

Serning, Inga (1966). Dalarnas järnålder, Stockholm.

Schönbäck, Bengt – Thunmark-Nylén, Lena (2002). De vikingatida båtgravarna i Valsgärde – relativ kronologi. In: Fornvännen 97, 1-8.

Simonsson, Henry (2015). Studier rörande vikingatida vapen – och ryttargravar : med utgångspunkt från det västmanländska materialet, Västerås.

Staecker, Jörn (1999). Rex regum et dominus dominorum. Die wikingerzeitlichen Kreuz- und Kruzifixanhänger als Ausdruck der Mission in Altdänemark und Schweden, Stockholm.

Starý, Jiří (2013). Zákonem nechť je budována zem. Staroseverské zákony a zákoníky, Praha.

Sten, Sabine – Vretemark, Maria (1992). Osteologische Analysen knochenreicher Brandgräber der jüngeren Eisenzeit in Schweden. In: Zeitschrift für Archäologie 26, 87-103.

Stolpe, Hjalmar – Arne, T. J. (1912). Graffältet vid Vendel, Stockholm.

Sundqvist, Olof (2016). An Arena for Higher Powers: Ceremonial Buildings and Religious Strategies for Rulership in Late Iron Age Scandinavia, Leiden – Boston.

Svanberg, Fredrik (2003). Death Rituals in South-East Scandinavia AD 800-1000 : Decolonizing The Viking Age 1-2, Stockholm.

Svensson Hennius, Jonas (2016). Skålgropar och en skadad men mycket rik vikingatida grav vid Klahammar, Uppsala.

Sveriges runinskrifter 1-15, Stockholm 1900-1981.

Thålin, Lena (1969). En ångermanländsk spjutspets. In: Christiansson, H. – Hyenstrand, Å. (eds.). Nordsvensk forntid: studies in North Swedish Archaeology, Umeå, 185-196.

Thålin-Bergman, Lena – Arrhenius, Birgit (2005). Excavations at Helgö XV: Weapon Investigations, Stockholm.

Thålin-Bergman, Lena – Kirpičnikov, A. N. (1998). Neue Untersuchungen von Schwertern der Wikingerzeit aus der Sammlung des Staatlichen Historischen Museums in Stockholm. In: Wesse, Anke (ed.). Studien zur Archäeologie des Ostseeraumes. Von der Eisenzeit zum Mittelalter, Neumünster, 497-513.

Wideen, Harald (1955). Västsvenska vikingatidsstudier: arkeologiska källor till Vänerområdets kulturhistoria under yngre järnålder och äldsta medeltid, Göteborg.

Zachrisson, Inger (1976). Lapps and Scandinavians. Archaeological finds from northern Sweden, Stockholm.

Zachrisson, Inger (1984). De samiska metalldepåerna år 1000-1350 i ljuset av fyndet från Mörttrāsket, Lappland, Umeå.

Zachrisson, Inger (1997). Möten i gränsland. Samer och germaner i Mellanskandinavien, Stockholm.


Pevně věřím, že jste si čtení tohoto článku užili. Pokud máte poznámku nebo dotaz, neváhejte mi napsat nebo se ozvat níže v komentářích. Pokud se Vám líbí obsah těchto stránek a chtěli byste podpořit jejich další fungování, podpořte, prosím, náš projekt na PatreonuBuymeacoffee nebo Paypalu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *