Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

200 nejdůležitějších prací o vikinském Islandu

PDF

Níže přiložená bibliografie je autorův výběr dvou set podstatných titulů, které se zabývají Islandem v období 9.-11. století. Island je pro svou výjimečnost předmětem studia tisíc archeologů, historiků, genetiků, geologů, jazykovědců, právníků, sociologů a dalších odborníků, a je proto nesmírně těžké omezovat se na takto omezenou selekci. Seznam je průřezem témat, které upotřebí reenactoři, kteří se fokusují na každodennost a materiální kultuře věnují speciální fokus. Upozorňujeme, že z důvodu sjednocení bibliografie a přehlednosti pro neislandské publikum pracujeme s patronymy jako s příjmeními, ačkoli to odporuje islandské praxi.

Materiální složka raného Islandu je shrnuta v knize Kuml og haugfé, kterou níže doporučujeme. Množství archeologických prací bylo rovněž publikováno v ročence Árbók Hins íslenzka fornleifafélags. Tamější archeologie je výrazně spojena se jmény Byock, Eldjárn, Friðriksson a Vésteinsson. Nutno dodat, že řada ze zmíněných expertů studujících Island pochází z ciziny. Nový vítr do studia přinášejí i vysokoškolské práce. Archeologický materiál z Islandu je vhodné porovnávat s materiálem z Norska, který byl publikován v článku 200 nejdůležitějších prací o vikinském Norsku.

Do seznamu nebyly zahrnuty písemné prameny, které jsou průběžně publikovány v sérii Íslenzk fornrit (I-XXXV). Do angličtiny byly rodové ságy přeloženy v díle The Complete Sagas of Icelanders, Including 49 Tales (1997, přel. Hreinsson). Kniha o záboru země v anglické verzi jako The Book of Settlements – Landnámabók (2006, přel. Pálsson – Edwards). Zákoník Šedá husa lze v angličtině dohledat v knize Laws of Early Iceland: Grágás I-II (1980-2000, přel. Dennis et al.). Eddické písně byly v anglickém jazyce vydány v revizi The Poetic Edda, Volume I-II (1969-1997, přel. Dronke). Doporučnou anglickou verzí mladší Eddy je Snorri Sturluson : Edda (1995, Faulkes). Seznam do češtiny přeložených staroseverských děl naleznete v článku Staroseverská literatura v češtině.

V případě zájmu o zmíněné či jakékoli další práce nás neváhejte kontaktovat.

Politické členění Islandu v době vikinské.
Zdroj: Zori, D. M. (2014). The Norse in Iceland. In: The Oxford Handbook of Topics in Archaeology.


Ahronson, Kristján (2001). ‚Hamarinn‘ frá Fossi. Kristinn norrænn kross með keltneskum svip. In: Árbók Hins íslenzka fornleifafélags 1999, 185-189.

Androshchuk, Fedir (2014). Viking Swords : Swords and Social aspects of Weaponry in Viking Age Societies, Stockholm.

Androshchuk, Fedir – Traustadóttir, Ragnheiður (2004). A Viking Age spearhead from Kolkuós, Framvinduskýrsla 6-2004. In: Academia.edu [online]. [2020-12-23].

Árnason, Einar et al. (2000). Genetic homogeneity of Icelanders: fact or fiction?. In: Nature Genetics 25, 4, 373–374.

Ásgeirsdóttir, K. S. (2011). „Dvergar á öxlum“. Greining á víkingaaldarnælum á Íslandi frá heiðnum sið, Reykjavík.

Bailey, A. E. (2018). Silver in Iceland: A History From Settlement to the Early Medieval Period, Reykjavík.

Barraclough, E. R. (2012). Naming the landscape in the Landnám narratives of the Íslendingasögur and Landnámabók. In: Saga-Book of the Viking Society 36, 79-101.

Batey, C. E. (1990). Bjalla frá söguöld fundin á Skotlandi. In: Árbók Hins íslenska fornleifafélags 1989, 101-110.

Bathurst, R. R. et al. (2010). Diatoms as bioindicators of site use: locating turf structures from the Viking Age. In: Journal of Archaeological Science 37, 2920-2928.

Batt, C. M. et al. (2015). Constructing chronologies in Viking Age Iceland: Increasing dating resolution using Bayesian approaches. In: Journal of Archaeological Science 62, 161-174.

Bell, Aidan (2009). Coins from Viking Age Iceland, Reykjavík.

Bell, Aidan (2010). Þingvellir. Archaeology of the Althing, Reykjavík.

Bertelsen, L. G. (1994). Yngri víkingaaldarstílar á Íslandi. In: Árbók Hins íslenzka fornleifafélags 1993, 51-72.

Björnsson, Björn (1954). Íslenzkt Gullsmíði, Reykjavík.

Bolender, D. J. (2007). House, Land, and Labor in a Frontier Landscape: The Norse Colonization of Iceland. In: Beck R. A. (ed.). The Durable House: Architecture, Ancestors, and Origins, Carbondale, IL, 400–421.

Bolender, D. J. et al. (2011). Farmstead Relocation at the End of the Viking Age. Results of the Skagafjörður Archaeological Settlement Survey. In: Archaeologia Islandica 9, 77-101.

Burns, Annika et al. (2017). Micromorphological and chemical investigation of late-Viking age grave fills at Hofstaðir, Iceland. In: Geoderma 306, 183–194.

Byock, Jesse (1982). Feud in the Icelandic Saga, Berkeley – Los Angeles.

Byock, J. L. (1988). Medieval Iceland: Society, Sagas, and Power, Entfield Lock, Middlesex.

Byock, Jesse (1993). Skull and Bones in Egils saga: A Viking, A Grave, and Paget’s Disease. In: Viator: Medieval and Renaissance Studies 24, 23-50.

Byock, J. L. (2001). Viking Age Iceland, London.

Byock, J. L. (2003). Feuding in Viking-Age Iceland’s Great Village. In: Brown, W. C. – Górecki, Piotr (eds.). Conflict in Medieval Europe: Changing Perspectives on Society and Culture, Aldershot, 229-241.

Byock, Jesse – Zori, Davide (2017). Predictive Models and Historical Sources for Finding a North Atlantic Port. The Leiruvogur Harbour at the Mouth of Iceland’s Mosfell Valley. In: Kalmring, Sven – Werther, Lukas (eds.). Häfen im 1. Millennium AD. Standortbedingungen, Entwicklungsmodelle und ökonomische Vernetzung, Mainz, 137-157.

Byock, Jesse et al. (2004). A Viking Age Farm, Church, and Cemetery at Kirkjuholl, Mosfell Valley, Iceland. In: Antiquity 77 (297).

Callow, Chris (2006). First steps towards an archaeology of children in Iceland. In: Archaeologia Islandica 5, 55-74.

Callow, Chris (2007). Transitions to Adulthood in Early Icelandic Society. In: Crawford, Sally – Shepherd, Gillian (eds). Children, Childhood and Social Identity, Oxford, 45-55.

Callow, Chris (2020). Landscape, Tradition and Power in Medieval Iceland. Dalir and the Eyjafjörður Region c. 870 – c. 1265, Leiden.

Capelle, Torsten (1980). Bemerkungen zum isländischen Handwerk in der Wikingerzeit und im Mittelalter. In: Frühmittelalterliche Studien 14, 423-436.

Carter, Tara (2015). Iceland’s Networked Society: Revealing How the Global Affairs of the Viking Age Created New Forms of Social Complexity, Leiden – Boston.

Coolen, Joris – Mehler, Natascha (2015). Surveying the assembly site and churches of Þingeyrar. In: Archaeologia Islandica 11, 11-32.

Damiata, B. N. et al. (2013). Imaging skeletal remains with ground-penetrating radar: comparative results over two graves from Viking Age and Medieval churchyards on the Stóra-Seyla farm, northern Iceland. In: Journal of Archaeological Science 40, 268-278.

D’Ettore, Kate (2009). Clothing and Conflict in the Icelandic Family Sagas: Literary Convention and the Discourse of Power. In: Medieval Clothing and Textiles 5, 1-14.

Dillmann, François-Xavier (2006). Les magiciens dans l’Islande ancienne: Etudes sur la représentation de la magie islandaise et de ses agents dans les sources littéraires norroises, Uppsala.

Dugmore, A. J. et al. (2005). The Norse landnám on the North Atlantic Islands: an environmental impact assessment. In: Polar Record 41 (216), 21–37.

Dugmore, A. J. et al. (2007). The Role of Climate in Settlement and Landscape Change in the North Atlantic Islands: An Assessment of Cumulative Deviations in High-Resolution Proxy Climate Records. In: Human Ecology 35, 169–178.

Dunn, S. T. (2019). Weaponizing Ordinary Objects. Women, Masculine Performance, and the Anxieties of Men in Medieval Iceland, Tampa.

Ebenesersdóttir, S. S. et al. (2018). Ancient genomes from Iceland reveal the making of a human population. In Science 360 (6392), 1028–1032.

Eckhoff, N. A. (2014). Tracing Paths. A Study of Combs from Viking Age Iceland, Oslo.

Edwards, K. J. et al. (2005). Landscapes of Contrast in Viking Age Iceland and the Faroe Islands. In: Landscapes 6, 2, 63-81

Einarsson, Arni (2011). The archaeological landscape of northeast Iceland: a ghost of a Viking Age society. In: Cowlew, D. C. (ed.). Remote Sensing for Archaeological Heritage Management, Brussels, 243-258.

Einarsson, Arni (2015). Viking Age Fences and Early Settlement Dynamics in Iceland. In: Journal of the North Atlantic 27, 1–21.

Einarsson, Bjarni (2008). Blót Houses in Viking Age Farmstead Cult Practices. New Findings from South-Eastern Iceland. In: Acta Archaeologica 79, 145-184.

Einarsson, B. F. (1995). The Settlement of Iceland; a Critical Approach. Granastaðir and the Ecological Heritage, Reykjavík.

Einarsson, B. F. (2015). Landnám Og Landnámsfólk. Saga Af Bæ Og Blóti, Reykjavík.

Ekengren, Fredrik – Lundborg, M. D. (2015). The social weight of silver in the Íslendingasögur and the Viking Age hoards. In: Larsson, Lars et al. (eds.). Small things wide horizons : studies in honour of Birgitta Hårdh, Oxford, 20-26.

Eldjárn, Kristján (1949). Kumlateigur á Hafurbjarnastöðum. In: Árbók Hins íslenzka fornleifafélags 1943-1948, 108-122.

Eldjárn, Kristján (1951). Kléberg á Íslandi. In: Árbók Hins íslenzka fornleifafélags 1949-1950, 41-62.

Eldjárn, Kristján (1952). Rannsóknir á Bergþórshvoli. In: Árbók Hins íslenzka fornleifafélags 1951-1952, 5-75.

Eldjárn, Kristján (1956). Spjót frá Rangá. In: Tíminn, 27.05.1956, 5.

Eldjárn, Kristján (1971). Tá-bagall frá Þingvöllum. In: Árbók hins íslenska fornleifafélags 1970, 5-27.

Eldjárn, Kristján (1974). Fornþjóð og minjar. In: Saga Íslands I, 101-152.

Eldjárn, Kristján (1983). Þórslíkneski svonefnt frá Eyrarlandi. In: Árbók Hins íslenzka fornleifafélags 1982, 62-75.

Eldjárn, Kristján (1989). Papey: Fornleifarannsóknir 1967–1981. In: Árbók Hins íslenzka fornleifafélags 1988, 35–188.

Eldjárn, Kristján (2016). Kuml og haugfé, Reykjavík.

Etchingham, Colmán et al. (2019). Norse-Gaelic Contacts in a Viking World: Studies in the Literature and History of Norway, Iceland, Ireland, and the Isle of Man, Turnhout.

Ewing, Thor (2006). “í litklæðum“ – Coloured Clothes in Medieval Scandinavian Literature and Archaeology. In: McKinnell, John et al. (eds.). The Fantastic in Old Norse/Icelandic Literature: Preprint Papers of the 13th International Saga Conference, Durham, 223-230.

Falk, Hjalmar (1914). Altnordische Waffenkunde, Kristiania.

Falk, Hjalmar (1919). Altwestnordische Kleiderkunde, Kristiania.

Fitzhugh, W. W. – Ward, E. I. (2000). Vikings. North Atlantic Saga, Washington, DC.

Frei, Karin et al. (2015). Was it for walrus? Viking Age settlement and medieval walrus ivory trade in Iceland and Greenland. In: World Archaeology 47, 3, 439-466.

Friðriksson, Adolf (1994). Sagas and Popular Antiquarianism in Icelandic Archaeology, Aldershot.

Friðriksson, Adolf (2009). Social and symbolic landscapes in late Iron Age Iceland. In: Archaeologia Islandica 7, 9-21.

Friðriksson, Adolf – Vésteinsson, Orri (2003). Creating a Past. A Historiography of the Settlement of Iceland. In: Barrett, J. H. (ed.). Contact, Continuity and Collapse: The Norse Colonization of the North Atlantic, Turnhout, 139-161.

Friðriksson, Adolf – Vésteinsson, Orri (2011). Landscapes of Burial. Contrasting the Pagan and Christian Paradigms of Burial in Viking Age and Medieval Iceland. In: Archaeologia Islandica 9, 50-64.

Friðriksson, Adolf et al. (2010). Hringsdalur í Arnarfirði – Fornleifarannsókn 2006, Reykjavík.

Gestsdóttir, Hildur (1998). Kyn- og lífaldursgreiningar á beinum úr íslenskum kumlum, Reykjavík.

Gestsson, Gísli (1962). Spjót frá Kotmúla í Fljótshlíð. In: Árbók Hins íslenzka fornleifafélags 1962, 72-81.

Gíslason, Kári (2009). Within and Without Family in the Icelandic Sagas. In: Parergon 26, 1, 13-33.

Gjerland, Berit – Keller, Christian (2010). Graves and Churches of the Norse in the North Atlantic. A Pilot Study. In: Journal of the North Atlantic, Special Volume 2, 161–177.

Gogosz, Remigiusz (2016). “Hver er sterkastr?” The Sports and Games of the Northmen inthe Middle Ages. Role, Rules and Aspects: Study with the Special focus on Saga-Age Iceland, Rzeszów.

Guðjónsson, E. E. (1962). Forn röggvarvefnaður. In: Árbók Hins íslenzka fornleifafélags 1962, 12-71.

Hald, Margrethe (1951). Vötturinn frá Arnheiðarstöðum. In: Árbók Hins íslenzka fornleifafélags 1949-1950, 73–77.

Hallgrímsson, Benedikt et al. (2004). Composition of the Founding Population of Iceland: Biological Distance and Morphological Variation in Early Historic Atlantic Europe. In: American Journal of Physical Anthropology 124, 257–274.

Hallsdóttir, Margret (1987). Pollen Analytical Studies of Human Influence on Vegetation in Relation to the Landnám Tephra Layer in Southwest Iceland, Lund.

Halstad McGuire, Erin-Lee (2009). Manifestations of identity in burial: Evidence from Viking-Age graves in the North Atlantic diaspora, Glasgow.

Halstad-McGuire, Erin-Lee (2010). Sailing home: boat-graves, migrant identities and funerary practices on the Viking frontier. In: Anderson, Elizabeth (eds.). Memory, Mourning and Landscape, Amsterdam, 165- 187.

Hansen, S. S. (2008). Settlement archaeology in Iceland. The Race for the Pan-Scandinavian Project in 1939. In: Acta Archaeologica 72, 2, 115–127.

Harrison, Ramona et al. (2008). Gásir in Eyjafjörður. International Exchange and Local Economy in Medieval Iceland. In: Journal of the North Atlantic 1, 99-119.

Harrison, Ramona – Maher. R. A. (2014). Human Ecodynamics in the North Atlantic. A Collaborative Model of Humans and Nature through Space and Time, Lanham.

Harrison, S. H. – Ó Floinn, Raghnall (2014). Viking Graves and Grave-Goods in Ireland. Medieval Dublin Excavations 1962-81, Series B, Dublin.

Hayeur Smith, Michèle (2001). Silfursmiðurinn á Sílastöðum. In: Árbók Hins íslenzka fornleifafélags 1999, 191-202.

Hayeur Smith, Michèle (2003). Dressing the Dead: Gender, Identity, and Adornment in Viking Age Iceland. In: Vinland Revisited, the Norse World at the Turn of the First Millennium, St John’s, NL, 227-240.

Hayeur Smith, M. M. (2003). A Social Analysis of Viking Jewellery from Iceland, Glasgow.

Hayeur Smith, Michèle (2004). Draupnir’s Sweat and Mardoll’s Tears – An Archaeology of Jewellery, Gender and Identity in Viking Age Iceland, Oxford.

Hayeur Smith, Michèle (2015). Weaving Wealth: Cloth and Trade in Viking Age and Medieval Iceland. In: Huang, A. L. – Jahnke, Carsten (eds.). Textiles and the Medieval Economy, Oxford – Philadelphia, 23-40.

Hayeur Smith, Michèle (2020). The Valkyries’ Loom: The Archaeology of Cloth Production and Female Power in the North Atlantic, Tallahassee.

Hayeur Smith, M. et al. (2019). „Tangled Up in Blue“: The Death, Dress and Identity of an Early Viking-Age Female Settler from Ketilsstaðir, Iceland. In: Medieval Archaeology 63, 95-127.

Hermanns-Auðardóttir, Margrét (1989). Islands tidiga bosättning : studier med utgångspunkt i merovingertida-vikingatida gårdslämningar i Herjólfsdalur, Vestmannaeyjar, Island, Umeå.

Hermanns‐Audardóttir, Margrét (1991). The Early Settlement of Iceland. Results based on excavations of a Merovingian and Viking farm site at Herjólfsdalur in the westman islands, Iceland. In: Norwegian Archaeological Review 24, 1–9.

Hermannsdóttir, Margaret (1988). Vendeltida bosättning på Island. Externa kontakter under yngre järnålder i Herjólfsdalur på Heimaey i Vestmannaeyjar-arkipelagen söder om Island. In: Iskos 7, 167-175.

Hjálmarsson, J. R. (1993). History of Iceland: from the Settlement to the Present Day, Reykjavík.

Hoffmann, Marta (1966). Erlendir munaðardúkar í íslenzkum konukumlum frá víkingaöld. In: Árbók hins íslenzka fornleifafélags 1965, 87-95.

Hoof, Joost van – Dijken, Froukje van (2008). The historical turf farms of Iceland: Architecture, building technology and the indoor environment. In: Building and Environment 43, 1023–1030.

Hreiðarsdóttir, E. Ó. (2005). Íslenskar perlur frá víkingaöld, Reykjavík.

Hreiðarsdóttir, Elín. (2007). Medieval and Early Modern Beads from Iceland. In: Archaeologia Islandica 6, 9-31.

Hreiðarsdóttir, Elín (2010). Icelandic Viking Age Beads: Their Origin and Characteristics. In: Ornament 33, 5, 64-67.

Hreinsson, Haraldur (2021). Force of Words: A Cultural History of Christianity and Politics in Medieval Iceland (11th-13th Centuries), Leiden.

Ísberg, Marjatta (2020). Víkingaaldarsverð í nærmynd. Íslensk víkingaaldarsverð, gerð þeirra og uppruni, Reykjavík.

Ísberg, Marjatta (2022). Víkingaaldarsverð, gerðir þeirra og smíði. In: Árbók Hins íslenzka fornleifafélags 2021, 183-214.

Jansson, Ingmar (1978). Ett rembeslag av orientalisk typ funnet på Island. Vikingatidens orientaliska bälten och deras eurasiska sammanhang. In: Tor 1975-1977: 383-420.

Jesch, Judith (1991). Women in the Viking Age, Woodbridge.

Jóhannesson, Jón (1943). Gerðir Landnámabókar, Reykjavík.

Jóhannesson, Jón (1974). A History of the Old Icelandic Commonwealth. Íslendinga saga, Manitoba.

Jochens, Jenny (1995). Women in Old Norse Society, Ithaca – London.

Jónsson, J. A. (1982). Sverðið úr Hrafnkelsdal. In: Árbók Hins íslenzka fornleifafélags 1981, 40-47.

Juel Hansen, S. C. (2009). Whetstones from Viking Age Iceland – As part of the Trans-Atlantic trade in basic commodities, Reykjavík.

Juel Hansen, S. C. (2011). The Icelandic Whetstone Material – An Overview of Recent Research. In: Archaeologia Islandica 9, 65-76.

Karlsson, Gunnar (2000). The History of Iceland, Minneapolis.

Kristjánsson, Jónas (1998). Ireland and the Irish in Icelandic Tradition. In: Clarke, H. B. et al. (1998). Ireland and Scandinavia In the Early Viking Age, Dublin, 259–276.

Lecouturier, Solveig (2011). Population and housing in Iceland in the days of the landnám : foundation deposit ritual, Paris.

Leifsson, Rúnar (2018). Ritual Animal Killing and Burial Customs in Viking Age Iceland, Reykjavík.

Lindquist, Ole (1994). Whales, Dolphins and Porpoises in the Economy and Culture of Peasant Fishermen in Norway, Orkney, Shetland, Faroe Islands and Iceland, Ca.900 – 1900 A.D., and Norse Greenland, Ca.1000 – 1500 A.D., St. Andrews.

Lucas, Gavin (2008). Pálstóftir: A Viking Age Shieling in Iceland. In: Norwegian Archaeological Review 41, 1, 85-100.

Lucas, Gavin (2009). Hofstaðir: Excavations of a Viking Age Feasting Hall in North-Eastern Iceland, Reykjavík.

Lucas, Gavin – McGovern, Thomas (2007). Bloody Slaughter: Ritual Decapitation and Display At the Viking Settlement of Hofstaðir, Iceland. In: European Journal of Archaeology 10, 7–30.

Mac Carron, Pádraig – Kenna, Ralph (2013). Viking sagas: Six degrees of Icelandic separation Social networks from the Viking era. In: Significance 10, 6, 12-17.

Mac Carron, Pádraig – Kenna, Ralph (2013). Network analysis of the Íslendinga sögur – the Sagas of Icelanders. In: The European Physical Journal B 86, 407.

Magnússon, Þór (1967). Bátkumlið í Vatnsdal í Patreksfirði. In: Árbók bins íslenzka Fornleifafélags 1966, 5-32.

Magnússon, Þór (1972). Endurheimt fornaldarsverð. In: Árbók Hins íslenzka fornleifafélags 1971, 86–90.

Magnússon, Þór (1973). Sögualdarbyggð í Hvítárholti. In: Árbók Hins íslenzka fornleifafélags 1972, 5–80.

Magnússon, Thór (1987). A Showcase of Icelandic National Treasures, Reykjavík.

Maher, Ruth (2008). Kuml, kyn og kyngervi. In: Árbók hins íslenzka fornleifafélags 2004-2005, 125-141.

Maher, R. A. (2009). Landscapes of Life and Death: Social Dimensions of a Perceived Landscape in Viking Age Iceland, New York.

Mayburd, Miriam (2014). The Hills Have Eyes: Post-Mortem Mountain Dwelling and the (Super)natural Landscapes in the Íslendingasögur. In: Viking and Medieval Scandinavia 10, 129–154.

McGovern, T. H. (1990). The Archaeology of the Norse North Atlantic. In: Annual Review of Anthropology 19, 331-351.

Mehler, Natascha (2003). Die bronzene Ringkopfnadel aus Hofstaðir, Island. In: Germania 81, 289-295.

Mehler, Natascha (2007). Viking age and medieval craft in Iceland: Adaptation to extraordinary living conditions on the edge of the Old World. In: Klápště, Jan – Sommer, Petr (eds.). Arts and Crafts in Medieval Rural Environment, Turnhout, 227-244.

Mehler, Natascha (2015). The Sulphur Trade of Iceland from the Viking Age to the End of the Hanseatic Period. In: Baug, Irene et al. (eds.). Nordic Middle Ages – Artefacts, Landscapes and Society. Essays in Honour of Ingvild Øye on her 70th Birthday, Bergen, 193-212.

Mehler, Natascha (2015). Þingvellir: A Place of Assembly and a Market? In: Journal of the North Atlantic, Special volume 8, 69-81.

Milek, K. B. (2006). Houses and households in early Icelandic society. Geoarchaeology and the interpretation of social space, Cambridge.

Milek, Karen (2012). The Roles of Pit Houses and Gendered Spaces on Viking-Age Farmsteads in Iceland. In: Medieval Archaeology 56, 85-130.

Milek, K. B. – Roberts, H. W. (2013). Integrated geoarchaeological methods for the determination of site activity areas: a study of a Viking Age house in Reykjavik, Iceland. In: Journal of Archaeological Science 40, 1845-1865.

Miller, W. I. (1990). Bloodtaking and Peacemaking. Feud, Law, and Society in Saga Iceland, Chicago – London.

Mooney, D. E. (2016). A ‘North Atlantic island signature’ of timber exploitation: Evidence from wooden artefact assemblages from Viking Age and Medieval Iceland. In: Journal of Archaeological Science: Reports 7, 280–289.

Mooney, D. E. et al. (2023). Timber as a Marine Resource: Exploitation of Arctic Driftwood in the North Atlantic. In: International Journal of Wood Culture 3, 1–2, 1-41.

Nistelberger, H. M. et al. (2019). Sexing Viking Age horses from burial and non-burial sites in Iceland using ancient DNA. In: Journal of Archaeological Science 101, 115–122.

Nordahl, Else (1988). Reykjavík from the Archaeological Point of View, Uppsala.

Ólafsson, Guðmundur (1980). Grelutóttir. Landnámsbær á Eyri við Arnarfjörð. In: Árbók Hins íslenzka fornleifafélags 1979, 25-73.

Ólafsson, Guðmundur (2004). Baldursheimur í Mývatnssveit. Leit að fornu kumlstæði, Reykjavík.

Ólafsson, Guðmundur et al. (2010). Surtshellir. A fortified outlaw cave in West Iceland. In: Sheehan, John – Ó Corráin, Donnchadh (2010). The Viking Age. Ireland and the West. Proceedings of the Fifteenth Viking Congress, Dublin, 283-297.

Paterson, Caroline (2001). Enn um þríblöðunga. In: Árbók Hins íslenzka fornleifafélags 1999, 129-140.

Perkins, Richard (2001). Thor the Wind-Raiser and the Eyrarland Image, London.

Pétursdóttir, Þóra (2007). „Deyr fé, deyja frændr“. Re-animating mortuary remains from Viking Age Iceland, Tromsø.

Pétursdóttir, Þóra (2009). Icelandic Viking age graves: Lack in material – lack of Interpretation. In: Archaeologia Islandica 7, 22-40.

Pierce, Elizabeth (2009). Walrus Hunting and the Ivory Trade in early Iceland. In: Archaeologia Islandica 7, 55-63.

Prehal, Brenda (2011). Freyja’s Cats: Perspectives on Recent Viking Age Finds in Þegjandadalur North Iceland, New York.

Price, T. D. – Gestsdóttir, Hildur (2006). The first settlers of Iceland. An isotopic approach to colonisation. In: Antiquity 80: 130-144

Rafnsson, Sveinbjörn (1974). Studier i Landnámabók. Kritiska bidrag till den isländska fristatstidens historia, Lund.

Rafnsson, Sveinbjörn (1990). Byggðaleifar í Hrafnkelsdal og á Brúardölum, Reykjavík.

Rafnsson, Sveinbjörn (1977). Sámsstaðir í Þjórsárdal. In: Árbók Hins íslenzka fornleifafélags 1976, 39–120.

Roberts, H. M. (2001). Fornleifarannsókn á lóðunum/Archaeological Excavations at Aðalstræti 14-18, 2001. A Preliminary Report/Framvinduskýrslur, Reykjavík.

Roberts. H. M. et al. (2003). Skáli frá víkingaöld í Reykjavík. In: Árbók Hins íslenzka fornleifafélags 2000-2001, 219-234.

Sauckel, Anita (2014). Die literarische Funktion von Kleidung in den Íslendingasögur und Íslendingaþættir, Berlin – Boston.

Sauckel, Anita (2019). Silk, Settlements, and Society in Íslendingasögur. In: Morawiec, Jakub et al. (eds.). Social Norms in Medieval Scandinavia, Leeds, 35-49.

Shetelig, Haakon (1939). Íslenzkar dysjar og fornleifar frá víkingaöld. In: Árbók Hins íslenzka fornleifafélags 1937-1939, 5-18.

Short, W. R. (2010). Icelanders in the Viking Age: The People of the Sagas, Jefferson.

Schmid, M. M. E. (2015). Archaeological dating evidence in Viking Age Iceland: A critical review. In: Ólafía 5, 97-111.

Schmid, M. M. E. (2018). Archaeological Applications of Radiocarbon Chronologies and Statistical Models: Dating the Viking Age Settlement of Iceland (Landnám), Reykjavík.

Schmid, M. M. E. et al. (2017). Tephra isochrons and chronologies of colonisation. In: Quaternary Geochronology 40, 56–66.

Sigurðardóttir, Arnheiður (1966). Híbýlahaettir á miðöldum, Reykjavík.

Sigmundsson, Svavar (2011). Viking Settlements and Viking Society. Papers from the proceedings of the sixteenth Viking Congress, Reykjavik and Reykholt, Reykjavík.

Sigurðardóttir, K. H. (1981). Tvö ný Ulfbert sverð? In: Ljóri 2, 7-11.

Sigurðardóttir, K. H. (2004). Haugfé gripir úr heiðnum gröfum. In: Björnsson, Árni et al (eds). Hlutavelta tímans. Menningararfur á Þjóðminjasafni, Reykjavík, 64-75.

Sigurgeirsson, M. Á. et al. (2013). Dating of the Viking Age Landnám Tephra Sequence in Lake Mývatn Sediment, North Iceland. In: Journal of the North Atlantic 21, 1–11.

Sigurðsson, B. M. (2019). Rannsókn á beinprjónum á Íslandi frá víkingaöld, Reykjavík.

Sigurðsson, J. V. (1999). Chieftains and Power in the Icelandic Commonwealth, Odense.

Sikora, Przemysław (2013). Die Ortbänder aus Hafurbjarnarstaðir und Ljárskógar – Zwei besondere Fundstücke von Island. Bemerkungen zu ihrer Datierung und Bedeutung. In: Kleingärtner, S. – Müller, U. – Scheschkewitz, J. (eds.). Kulturwandel im Spannungsfeld von Tradition und Innovation, Neumünster, 361–372.

Smith, K. P. (1995). Landnám. The Settlement of Iceland in archaeological and historical perspective. In: World Archaeology 26, 3, 319–347.

Smith, Kevin (2005). Ore, Fire, Hammer, Sickle Iron. Production in Viking Age and Early Medieval Iceland. In: R. Bork (Ed.). De Re Metallica: The Use of Metal in the Middle Ages 4, 183–206.

Smith, K. P. et al. (2021). Ritual responses to catastrophic volcanism in Viking Age Iceland: Reconsidering Surtshellir Cave through Bayesian analyses of AMS dates, tephrochronology, and texts. In: Journal of Archaeological Science 126.

Snædal, Þórgunnur (2000). Íslenskar rúnir í norrænu ljósi. In: Árbók Hins íslenzka fornleifafélags 1998, 5-33.

Smith, B. B. et al. (2007). West over Sea~Studies in Scandinavian Sea-Borne Expansion and Settlement Before 1300, Leiden – Boston.

Steinberg, J. M. (2016). The Viking Age settlement pattern of Langholt, North Iceland: Results of the Skagafjörður Archaeological Settlement Survey. In: Journal of Field Archaeology 41, 389-412.

Steffensen, Jón (1958). Stature as a criterion of the nutritional level of Viking Age Icelanders. In: Eldjárn, Kristján (ed.). Third Viking Congress, Árbók Hins íslenska fornleifafélags, fylgirit, 39-51.

Steffensen, Jón (1989). Um ritstíla og kumlin að Kroppi í Hrafnagilshreppi í Eyjafirði. In: Árbók Hins íslenzka fornleifafélags 1988, 189-197.

Steinsland, Gro et al. (2011). Ideology and Power in the Viking and Middle Ages. Scandinavia, Iceland, Ireland, Orkney and the Faeroes, Leiden.

Stelter, K. D. (2014). The Horse and the Norse: Reconstructing the Equine in Viking Iceland, Glasgow.

Stenberger, Mårten (1943). Forntida gårdar i Island: Nordiska arkeologiska undersökningen i Island sommaren 1939, København.

Streeter, Richard – Dugmore, Andrew (2014). Late-Holocene land surface change in a coupled socialeecological system, southern Iceland: a cross-scale tephrochronology approach. In: Quaternary Science Reviews 86 (2014) 99-114.

Sveinbjörnsdóttir, Á. E. (2010). 14C aldursgreiningar og nákvæm tímasetning fornleifa. In: Árbók Hins íslenska fornleifafélags 2010, 5-28.

Sveinbjörnsdóttir, Á. E. et al. (2010). Dietary reconstruction and reservoir correction of 14C-dates of bones from pagan and early christian graves in Iceland. In: Radiocarbon 52, 2/3, 682-696.

Sveinbjarnardóttir, Guðrún (2011). Reykholt: Archaeological Investigations at a High Status Farm in Western Iceland, Reykjavík.

Sveinbjarnardóttir, Guðrún (2018). Archaeological, Written, and Palaeoecological Evidence for Environmental Change in the Wake of Settlement in Iceland: Two Case Studies. In: Journal of the North Atlantic 11. North Atlantic Archaeology Group (NAAG) Symposium, 1-12.

Sverrisdóttir, Bryndís (2015). Bláklædda Konan – Ný Rannsókn á Fornu Kumli = Bundled-up in blue – The re-investigation of a Viking grave, Reykjavík.

Thümmel, Albert (1909). Der germanische Tempel. In: Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 35, 1–123.

Toplak, Matthias (2010). Kleidung und Tracht in der altnordischen Sagaliteratur und im archäologischen Fundkontext, Köln.

Traustadóttir, Ragnheiður (2015). Spindle Whorls from Urriðakot. In: Baug, Irene et al. (eds.). Nordic Middle Ages – Artefacts, Landscapes and Society, Bergen, 317-330.

Trbojević, Nikola et al. (2011). A firewood experiment at Eiríksstaðir: A step towards quantifying the use of firewood for daily household needs in Viking Age Iceland. In: Archaeologia Islandica 9, 29-40.

Vésteinsson, Orri (1998). Patterns of settlement in Iceland: a study in prehistory. In: Saga-Book 25, 1-29.

Vésteinsson, Orri (2006). Central Areas in Iceland. In: Arneborg, Jette – Grønnow, Bjarne (eds.). Dynamics of Northern Societies. Proceedings of the SILA/NABO conference on Arctic and North Atlantic Archaeology, Copenhagen, May 10th-14th, 2004, Copenhagen, 307-322).

Vésteinsson, Orri (2006). The Christianization of Iceland. Priests, Power, and Social Change 1000–1300, Oxford.

Vésteinsson, Orri (2011). A note on the regional distribution of pagan burials in Iceland. In: Archaeologia Islandica 9, 41-49.

Vésteinsson, Orri (2013). North Atlantic Migrations in the Viking Age. In: Ness, Immanuel (ed.). The Encyclopedia of Global Human Migration, London.

Vésteinsson, Orri (2013). What is in a Booth? Material Symbolism at Icelandic Assembly Sites. In: Journal of the North Atlantic, Special volume 5, 111–124.

Vésteinsson, Orri (2015). Defining the medieval in Icelandic archaeology. In: Kristiansen, M. S. et al. (eds.). Medieval Archaeology in Scandinavia and Beyond, Aarhus, 213-234.

Vésteinsson, Orri (2016). Conversion and Cultural Change. Burial Paradigms in Viking Age Iceland. In: Flechner, Roy – Ní Mhaonaigh, Máire (eds.). The Introduction of Christianity into the Early Medieval Insular World, Converting the Isles I, Turnhout, 321–347.

Vésteinsson, Orri et al. (2002). Enduring Impacts: Social and Environmental Aspects of Viking Age Settlement In Iceland and Greenland. In: Archaeologia Islandica 2, 98-136.

Vésteinsson, Orri et al. (2004). A New Assembly Site in Skuldaþingsey, NE-Iceland. In: Guðmundsson, Garðar (ed.). Current Issues in Nordic Archaeology. Proceedings of the 21st Conference of Nordic Archaeologists, 6-9 September 2001, Akureyri, Iceland, Reykjavík, 171-179.

Vésteinsson, Orri et al. (2014). Expensive errors or rational choices. The pioneer fringe in Late Viking Age Iceland. In: European Journal of Post-Classical Archaeologies 4, 39-68.

Vésteinsson, Orri et al. (2019). Dating religious change: Pagan and Christian in Viking Age Iceland. In: Journal of Social Archaeology 0, 0, 1–19.

Vésteinsson, Orri – Gestsdóttir, Hildur (2016). The Colonization of Iceland in Light of Isotope Analyses. In: Journal of the North Atlantic, Special volume 7, 137–145.

Vidal, Teva (2013). Houses and domestic life in the Viking Age and medieval period: material perspectives from sagas and archaeology, Nottingham.

Vilhjálmsson, V. Ö. (1996). Ved helvedets port. In: Skalk 1996, 4, 11–15.

Walker, P. L. et al. (2012). The Axed Man of Mosfell. Skeletal Evidence of a Viking Age Homicide, the Icelandic Sagas, and Feud. In: Stodder, A. L. W. – Palkovich, A. M. (eds.). The Bioarchaeology of Individuals, Gainseville, FL, 26-43.

Wärmländer, S. K. T. S. et al. (2010). Metallurgical findings from a Viking Age chieftain’s farm in Iceland. In: Journal of Archaeological Science 37, 2284-2290.

Weinmann, Cornelia (1997). Haus und Hof auf Island in der Wikingerzeit und im Mittelalter (literarische und archäologische Quellen). In: Beck, Heinrich – Steuer, Heiko (eds.). Haus und Hof in ur- und frühgeschichtlicher Zeit, Göttingen, 484-524.

Zoëga, Guðný (2014). Early church organization of Skagafjörður, North Iceland. The results of the Skagafjörður Church Project. In: Collegium Medievale 27, 23-62.

Zoëga, Guðný (2015). A family revisited. The medieval household cemetery of Keldudalur, North Iceland. In: Norwegian Archaeological Review 48, 2, 105-128.

Zori, D. M. (2010). From Viking Chiefdoms to Medieval State in Iceland: The Evolution of Power Structures in the Mosfell Valley, Los Angeles.

Zori, Davide – Byock, Jesse (2014). Viking Archaeology in Iceland: Mosfell Archaeological Project, Turnhout.

Zori, Davide et al. (2013). Feasting in Viking Age Iceland: Sustaining a Chiefly Political Economy in a Marginal Environment. In: Antiquity 87, 150–165.

Zugaiar, Adriana (2012). The orientation of pagan graves in Viking Age Iceland, Reykjavík.

Þórarinsdóttir, Erna (2008). A Grave revisited. On Grave Robbery in Viking Age Iceland, Reykjavík.

Þórhallsdóttir, Rannveig (2018). Fjallkonan. „Sér hún hátt og vítt um veg“ – hinsta hvíla konu frá 10. öld á Vestdalsheiði. Síð-fræðileg rannsókn á mannvistarleifum og gripum, Reykjavík.


Pevně věřím, že jste si čtení tohoto článku užili. Pokud máte poznámku nebo dotaz, neváhejte mi napsat nebo se ozvat níže v komentářích. Pokud se Vám líbí obsah těchto stránek a chtěli byste podpořit jejich další fungování, podpořte, prosím, náš projekt na PatreonuBuymeacoffee nebo Paypalu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *