Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

AUTOR

Dobrý den,

mé jméno je Tomáš Vlasatý a tímto Vám děkuji, že jste navštívili stránky mého projektu, který se věnuje rozličným tématům souvisejícím s raným středověkem a historickou rekonstrukcí (reenactmentem). Konkrétně studiu doby vikinské se věnuji přes deset let a jde o moji hlubokou vášeň. Články, které na těchto stránkách naleznete, jsou psány populárně naučným či odborným stylem. Mými prioritami jsou strohost, věcnost a pokora před prameny a odbornou literaturou. Mé závěry vycházejí z kombinací různých pramenů. Primárním cílem mého projektu je popularizace, bourání stereotypních představ a konstruktivní kritika. Zastávám názor, že historická rekonstrukce by se měla zakládat na nejnovějším vědeckém poznání, a naopak, že vědecké poznání může být upravováno na základě poznatků získaných experimenty na vlastní kůži.

VLASATÝ, Tomáš. Projekt Forlǫg: Reenactment a věda [online]. [cit. rrrr-mm-dd]. Dostupné z: https://www.sagy.vikingove.cz

Kodex tohoto projektu můžete přečíst kliknutím na odkaz.

Závěrem Vám přeji příjemně strávený čas, během kterého snad naleznete odpovědi na své otázky.

S pozdravem

Tomáš Vlasatý