Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

REDAKCE

Dobrý den,

tímto Vám děkujeme, že jste navštívili stránky tohoto projektu, který se věnuje rozličným tématům souvisejícím s raným středověkem a historickou rekonstrukcí (reenactmentem). Konkrétně studiu doby vikinské se věnujeme přes patnáct let a jde o naši hlubokou vášeň. Náš internetový časopis je registrován pod ISSN 2788-3000, DOI: https://doi.org/10.59500/forlog a je archivován Národní knihovnou ČR v rámci projektu Webarchiv.cz

Články, které na těchto stránkách naleznete, jsou psány populárně naučným či odborným stylem. Prioritami jsou strohost, věcnost a pokora před prameny a odbornou literaturou. Závěry vycházejí z kombinací různých pramenů. Primárním cílem projektu je popularizace, bourání stereotypních představ a konstruktivní kritika. Sekundárně usilujeme o vytvoření kompendia informací o raném středověku. Zastáváme názor, že historická rekonstrukce by se měla zakládat na nejnovějším vědeckém poznání, a naopak, že vědecké poznání může být upravováno na základě poznatků získaných experimenty na vlastní kůži. Kodex tohoto projektu můžete přečíst kliknutím na odkaz.

Jelikož se domníváme, že o minulosti je třeba diskutovat a hledat konsenzus, vybízíme Vás ke psaní komentářů a emailů zde na stránce nebo na nebo Facebookové stránce Doba vikinská. Seznam článků naleznete v Mapě stránek. V případě, že Vás tvorba zaujala a chtěli byste naši práci podpořit, pokračujte prosím do sekce Sponzoring. Zájemcům rovněž nabízíme možnost využít naši fyzickou knihovnu, jejíž katalog naleznete zde. Zapůjčujeme též kostýmy. Akademikům i reenactorům nabízíme konzultace.

V případě citování stránky následujte zavedenou normu:

VLASATÝ, Tomáš. Projekt Forlǫg: Reenactment a věda [online]. [cit. rrrr-mm-dd]. Dostupné z: https://www.sagy.vikingove.cz.
DOI: https://doi.org/10.59500/forlog.
ISSN 2788-3000.

Závěrem Vám přejeme příjemně strávený čas, během kterého snad naleznete odpovědi na své otázky.

S pozdravem

Autor a editor:
Tomáš Vlasatý
Praha, Česká republika
ORCID: 0009-0009-5615-3712
+420 792 200 638
ceskyreenactment@gmail.com

Autor:
Michal Viskupič
michal.viskupic.85@gmail.com

Odborný garant:
Jiří Košta
ORCID: 0000-0002-3021-8559
Jiri.Kosta@seznam.cz

Grafická a technická podpora:
Tomáš Cajthaml
info@grafikacajthaml.cz