Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

AUTOR

Dobrý den,

mé jméno je Tomáš Vlasatý a tímto Vám děkuji, že jste navštívili stránky mého projektu, který se věnuje rozličným tématům souvisejícím s raným středověkem a historickou rekonstrukcí (reenactmentem). Konkrétně studiu doby vikinské se věnuji přes deset let a jde o moji hlubokou vášeň. Články, které na těchto stránkách naleznete, jsou psány populárně naučným či odborným stylem. Mými prioritami jsou strohost, věcnost a pokora před prameny a odbornou literaturou. Mé závěry vycházejí z kombinací různých pramenů. Primárním cílem mého projektu je popularizace, bourání stereotypních představ a konstruktivní kritika. Zastávám názor, že historická rekonstrukce by se měla zakládat na nejnovějším vědeckém poznání, a naopak, že vědecké poznání může být upravováno na základě poznatků získaných experimenty na vlastní kůži.

VLASATÝ, Tomáš. Projekt Forlǫg: Reenactment a věda [online]. [cit. rrrr-mm-dd]. Dostupné z: https://www.sagy.vikingove.cz

Kodex tohoto projektu můžete přečíst kliknutím na odkaz.

Závěrem Vám přeji příjemně strávený čas, během kterého snad naleznete odpovědi na své otázky.

S pozdravem

Tomáš Vlasatý