Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Overview of Great Moravian lunulae

PDF

In the Slavic territories of the early Middle Ages, jewelry, which in today’s literature is called lunula or lunica, gained a significant popularity. In order not to be overwhelmed by only a few models that are distributed by e-shops, I decided to publish a selection of Great Moravian lunulae, from which a potential enthusiast could inform about the variability, real look and accessories of this type of jewelry. Findplaces and references to literature will be added to the photos. I will try to indicate shape evolution that could be the basis of typology.


Dolní Věstonice – Písky, grave 321/48. Kouřil 2014: 351, Cat. no. 160.

Staré Město – Na Valách, grave 196/51. Kouřil 2014: 350, Cat. no. 159.

Staré Město – Na Valách, grave 209/AZ. Hrubý 1955: Tab. 34:5.

Dolní Věstonice – Písky, grave 481. Měřínský 1988: Obr. 3:9.

Dolní Věstonice – Písky, grave 535. Měřínský 1988: Obr. 3:11.

Siladice, grave 2. Hanuliak 2004: Tab. LXXVI:7.

Bratislava-Devín, grave 9. Hanuliak 2004: Tab. XI:13.

Mikulčice, grave 550 by the 3rd church. Kouřil 2014: 351, Cat. no. 162.

Modrá, grave 4. Hrubý – Hochmanová – Pavelčík 1955: Tab. XXII.

Josefov-Záhumenica. Poláček 2008: Fig. 20.

Mikulčice, grave 1 by the 2nd church. Kouřil 2014: 349, Cat. no. 155.

Staré Město – Na Valách, grave 47/51. Hrubý 1955: Tab. 75:1.

Nitra – Lupka, grave 43. Kouřil 2014: 348, Cat. no. 153.

Dolní Věstonice – Písky, grave 45/46. Kouřil 2014: 348, Cat. no. 154.

Michal nad Žitavou, grave 36. Hanuliak 2004: Tab. LIV:2.

Čakajovce, grave 572. Hanuliak 2004: Tab. XXV:10.

Litenčice, grave 10/89. Kouřil 2014: 347, Cat. no. 151.

Těmice. Dostál 1966: Tab. LVII:3.

Čakajovce, grave 226. Kouřil 2014: 347, Cat. no. 152.

Čakajovce, grave 777. Hanuliak 2004: Tab. XXX:12.

Nitra-Zobor, grave 76. Hanuliak 2004: Tab. LXX:11.


Here we will finish this article. Thank you for your time and we look forward to any feedback. If you want to learn more and support my work, please, fund my project on Patreon or Paypal.


Bibliography

Dostál, Bořivoj (1966). Slovanská pohřebiště ze střední doby hradištní na Moravě, Praha.

Hanuliak, Milan (2004). Veľkomoravské pohrebiská. Pochovávanie v 9.–10. storočí na území Slovenska, Nitra.

Hrubý, Vilém (1955). Staré Město: Velkomoravské pohřebiště „Na Valách“, Praha.

Hrubý, Vilém – Hochmanová, Věra – Pavelčík, Jan (1955). Kostel a pohřebiště z doby velkomoravské na Modré u Velehradu. In: Časopis moravského musea XL, 42-126.

Kouřil, Pavel (ed.) (2014). Velká Morava a počátky křesťanství, Brno.

Měřínský, Zdeněk (1988). Kosočtverečné olověné křížky a jejich chronologické postavení v rámci hmotné kultury střední doby hradištní. In: Rodná země : sborník k 100. výročí Muzejní a vlastivědné společnosti v Brně a k 60. narozeninám PhDr. Vladimíra Nekudy, CSc, Brno, 122-145.

Poláček, Lumír (2008). Great Moravia, the Power Centre at Mikulčice and the Issue of the Socio-economic Structure. In: P. Velemínský/L. Poláček (Hrsg.). Studien zum Burgwall von Mikulčice VIII, Brno, 11-44.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *