Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

SITEMAP

Here you can find the list of articles that are available on this website. Generally speaking, articles are dedicated to reenactors. They are dealing with overlooked and practical problems of everyday life.

Research

Archaeology of Viking Age Færoe Islands

Cesta do Valhally: život a smrt staroseverských elit (The Way to Valhǫll : The Life and Death of Old Norse Elites)

„Dobrodruh a pecivál“: klíč ke staroseverské mužnosti (“An Advanturer and a Stay-at-home” : The Key to Old Norse Manhood)

Dvůr Hákona Starého Hákonarsona (The Court of Hákon Hákonarson)

Exkurz do staroseverského tetování (An Excursion to Old Norse Tattoo)

Christianizace norského království (Christianization of Kingdom of Norway)

Christianization of the Kingdom of Norway

Jan Petersen (bilingual article)

Jómští vikingové v severním Polsku (Jomsvikings in Northern Poland)

La Cristianización del Reino de Noruega (Christianization of Kingdom of Norway)

Los vikingos no eran racistas, pero… (Vikings were not racists, but …)

Na sněmu : studie rituálního prostoru (At the Assembly: Elite Rituals and the Creation of Ritual Space)

Oheň, požáry a žhářství (Fire, Wildfire and Arson)

O použití slov „viking“, „vikinský“ (On the Usage of the Word „Viking“)

Problémy s datací útoku na Lindisfarne (Dating Problems of Raid on Lindisfarne)

Průměrná výška starých Seveřanů (Average Heights of Old Norse People)

Seveřané ve Španělsku? (Northmen in Spain?)

Skaldská poezie ve vztahu k Dánsku (Skaldic Poetry in Relation to Denmark)

Vikings and Settlers in Cornwall

Vikings were not racists, but …

Zatmění Slunce roku 1030 (Solar eclipse in 1030 AD)

Železo a kámen v kosmologické perspektivě (Iron and Stone in a Cosmological Perspective)

Félag aneb „pokládání peněz“ (Félag or “Laying Money”)

Lov sobů na Lendbreenu (Reindeer Hunting on Lendbreen)

Odlévání bronzu v době vikinské (Scandinavian Bronzecasting in the Viking Age and the Early Middle Ages)

„Ze zlatníkova úhlu pohledu“ (“From the goldsmith’s point of view”)

100 nejdůležitějších prací o mečích 9.-11. století (Top 100 works on 9th-11th century swords)

100 nejdůležitějších prací o mečových pochvách 9.-11. století (Top 100 works on 9th-11th century sword scabbards)

Top 100 works on 9th-11th century swords

Top 100 works on 9th-11th century sword scabbards

Biografie meče (The Biography of a Sword)

Bronze Anglo-Saxon Sword Pommels

Bulgarian type sabre from Stará Břeclav, Czech Rep.

Cantidad de espadas europeas del siglo IX al XI (Number of European swords of 9th-11th century)

Catalog of Migration Period ring-swords and sword-rings

Catalogo de espadas de anillo y anillos de espada del periodo de las migraciones (Catalog of Migration Period ring-swords and sword-rings)

Complemento al catalogo de espadas de la era vikinga sueca de Androshchuk (Supplement to Androshchuk’s sword catalog of Viking Age Sweden)

Construcion de mangos de madera de espadas del siglo IX al XII (Construction of wooden sword grips of 9th-12th century)

Construction of wooden sword grips of 9th-12th century

Doplněk Androščukova katalogu švédských mečů doby vikinské (Supplement to Androshchuk’s sword catalog of Viking Age Sweden)

Drátem omotané rukojeti mečů 9.-11. století (Wire wrapped sword grips of 9th-11th century)

Druhy dřeva na mečových pochvách (Wood species used for sword scabbard)

Druhy dřeva na rukojetích mečů (Wood species used for sword grips)

Dva zajímavé velkomoravské meče (Two peculiar Great Moravian swords)

Early medieval swords from the territory of Romania (9th-11th century)

Espada Petersen tipo G (Petersen Type G swords)

Espada Petersen tipo M (Petersen Type M swords)

Espada Petersen tipo W (Petersen Type W swords)

Jakobssonovy principy jílců (Jakobsson’s Hilt Desing Principles)

Jakobsson’s Hilt Typology

Katalog mečů s kroužky na hlavicích (Catalog of Migration Period ring-swords and sword-rings)

Konstrukce dřevěných rukojetí mečů 9.-12. století (Construction of wooden sword grips of 9th-12th century)

Koruna hlavice meča z Păcuiul lui Soare (The sword pommel from Păcuiul lui Soare)

Kuronský meč ze soukromé sbírky (A Curonian Sword from a Private Collection)

Meče Petersenova typu G (Petersen Type G swords)

Meče Petersenova typu M (Petersen Type M swords)

Meče Petersenova typu W (Petersen Type W swords)

Meče s organickým jílcem (Swords with organic hilts)

Meč s pochvou ze sbírky Gay (The Sword and The Scabbard from Gay Collection)

Nošení mečů pod zbrojemi v 11. a 12. století (Swords worn beneath the mail in 11th and 12th century)

Number of European swords of 9th-11th century

Omotání norských mečových pochev (Wrapping of Norwegian Sword Scabbards)

Petersen type G sword

Petersen type M sword

Petersen Type O sword replica

Petersen type W sword

Počet evropských mečů 9.-11. století (Number of European swords of 9th-11th century)

Pochvy jednobřitých mečů (Scabbards of Single-edged Swords)

Podoba rukojetí norských mečů (Forms of Norwegians Sword Grips)

Ranostredoveké meče z územia Rumunska (9. – 11. storočie) (Early medieval swords from the territory of Romania (9th-11th century)

Replica of baldric fittings from grave 55, Stará Kouřim

Replika garnitury meče z hrobu 55, Stará Kouřim (Replica of baldric fittings from grave 55, Stará Kouřim)

Šavle bulharského typu ze Staré Břeclavi (Bulgarian type sabre from Stará Břeclav, Czech Rep.)

Scabbard Chapes from Viking Age Norway

Scabbards of single-edged swords

Soukromý meč s dřevěným jílcem (A Private Sword with Wooden Hilt)

Supplement to Androshchuk’s sword catalog of Viking Age Sweden

Swords with organic hilts

Swords worn beneath the mail in 11th and 12th century

The Biography of a Sword

The forms of Norwegian sword grips

The sheathed sword from the Gay collection

The Sword From Sarskoe Gorodishche

The sword pommel from Păcuiul lui Soare

Two peculiar Great Moravian swords

Vainas de espadas de un filo (Scabbards of single-edged swords)

Wire wrapped sword grips of 9th-11th century

Wood species used for sword grips

Wood species used for sword scabbards

Wrapping of Norwegian Sword Scabbards

100 nejdůležitějších prací o přilbách 9.-11. století (Top 100 works on 9th-11th century helmets)

Top 100 works on 9th-11th century helmets

An attempt to replicate the helmet from Stromovka

Catalog of European helmets of 9th-12th century

Další fragment přilby z Birky? (Another helmet fragment from Birka?)

El mitico “Yelmo de Weymouth” (Mythical “helmet from Weymouth”)

El yelmo de Gjermundbu (The helmet from Gjermundbu)

El yelmo tipo Stromovka de Pohansko, Rep. Checa (Stromovka type helmet from Pohansko, Czech Rep.)

Fragmenty přilby z Birky? (Helmet Fragments from Birka?)

Helmets used in 9th-11th century reenactment

Hypotetická rekonstrukce nálezu avarské přilby ze Zlínska (Hypothetical reconstruction of the Avar helmet found in the Zlín region)

Hypothetical reconstruction of the Avar helmet found in the Zlín region

K původu „svatováclavské přilby“ (On the Origins of Saint Wenzel’s Helmet)

Katalog evropských přileb 9.-12. století (Catalog of European helmets of 9th-12th century)

Lagerevo helmet

Le casque de Gjermundbu

Making of caphelmets

Methods of Mail Suspension Used on Early Medieval European Helmets

Metody zavěšení kroužkového závěsu na raně středověkých evropských přilbách (Methods of Mail Suspension Used on Early Medieval European Helmets)

Mythical “helmet from Weymouth”

Mýtická „přilba z Weymouthu“ (Mythical “helmet from Weymouth”)

Nánosek přilby ze Stromovky (The nasal of the helmet from Stromovka)

Návod na výrobu čepicohelmy (Making of caphelmets)

O Elmo De Gjermundbu

Origins of the “St. Wenceslas Helmet”

Pokus o repliku přilby ze Stromovky (An attempt to replicate the helmet from Stromovka)

Průzkum přileb v reenactmentu 9.-11. století (Helmets used in 9th-11th century reenactment)

Přehodnocení přilby z Yarmu (Rethinking the helmet from Yarm)

Přilba typu Stromovka z Pohanska (Stromovka type helmet from Pohansko, Czech Rep.)

Přilba z francouzské řeky Sommy (The helmet from River Somme, France)

Přilba z Kyjeva (Helmet from Kyiv)

Přilba z Lagereva (Lagerevo helmet)

Přilba z Lokrume (Helmet from Lokrume)

Přilba z Pécse (The helmet from Pécs, Hungary)

Přilba z polské Olszówky (The helmet from Olszówka, Poland)

Přilba z polských Gorzuch (The helmet from Gorzuchy, Poland)

Přilba z Tjele (Helmet from Tjele)

Přilba z ukrajinské lokality Mokre (The helmet from Mokre, Ukraine)

Přilby typu „Černá mohyla“ (Helmets of the type „Black mound“)

Raně středověká přilba typu Stromovka – Gnězdovo – Bojná ze sbírek státního zámku Kozel (An early-medieval helmet of the Stromovka-Gnezdovo-Bojná type from the collections of the Kozel chateau)

Reinterpretando el yelmo de Yarm (Rethinking the helmet from Yarm)

Rethinking the helmet from Yarm

Scandinavian helmets of the 10th century

Stromovka type helmet from Pohansko, Czech Rep.

The Helmet from Bojná (?)

The helmet from Gjermundbu

The helmet from Gorzuchy, Poland

The Helmet from Kyiv, Ukraine

The helmet from Lokrume, Gotland

The helmet from Mokre, Ukraine

The helmet from Olszówka, Poland

The helmet from Pécs, Hungary

The helmet from River Somme, France

The helmet from Tjele

The nasal of the helmet from Stromovka

Vikinské přilby (Viking Age helmets)

Yelmos escandinavos del siglo X (Scandinavian helmets of the 10th century)

Шлем из Локруме (Готланд) (The helmet from Lokrume, Gotland)

100 nejdůležitějších prací o brních 9.-11. století (Top 100 works on 9th-11th century mails)

Top 100 works on 9th-11th century mails

Armadura lamelar na Escandinávia Viking (Lamellar Armours of the Viking Age)

Armature Lamellari di epoca vichinga in Scandinavia (Lamellar Armours of the Viking Age)

Armura lamelară în Scandinavia (Lamellar Armours of the Viking Age)

Byzantine mail from Chersonesus

Decorative edging of mail armour

Experiment – bojový kabátec (An Experiment – Warrior Coat)

Fragmentos de malla de la era vikinga en Dinamarca (Mail fragments from Viking Age Denmark)

Fragmenty kroužkového pletiva z Dánska (Mail fragments from Viking Age Denmark)

Great Moravian scale armors?

Lamelové zbroje ze Snäckgärde?

Lamellar Armours of the Viking Age

Lamellenrüstungen der Wikingerzeit

Lamellás vértek Skandináviában

Ламеллярные доспехи эпохи викингов 

Les armures lamellaires de l’Époque Viking

Mail fragments from Viking Age Denmark

Mails from Gnězdovo, Russia

Mails from Chernihiv, Ukraine

Ozdobné lemy kroužkových zbrojí (Decorative Borders of Chainmails)

Pancerze lamelkowe w Skandynawii

The mail from Borsod, Hungary

The mail from Gjermundbu, Norway

The mail from Kazazovo, Russia

The mail from Lednica lake, Poland

The mail from Mihailovo, Bulgaria

The mail from Stromovka, Prague, Czechia

Theories on Norse Padded Armour

Théories sur l’Armure Matelassée chez les Vikings

Úvod do staroseverských podzbrojí (An Introduction to Old Norse Padding)

Velkomoravské šupinové zbroje? (Great Moravian scale armors?)

Zbroj z bulharského Mihailova (The mail from Mihailovo, Bulgaria)

Zbroj z byzantského Chersonésu (Byzantine mail from Chersonesus)

Zbroj z maďarského Boršodu (The mail from Borsod, Hungary)

Zbroj z norského Gjermundbu (The mail from Gjermundbu, Norway)

Zbroj z polského jezera Lednica (The mail from Lednica lake, Poland)

Zbroj z pražské Stromovky (The mail from Stromovka, Prague, Czechia)

Zbroje z ruského Gnězdova (Mails from Gnězdovo, Russia)

Zbroj z ruského Kazazova (The mail from Kazazovo, Russia)

Zbroje z ukrajinského Černihiva (Mails from Chernihiv, Ukraine)

Amputace dolních končetin raného středověku a jejich protézy (Amputation of the Lower Limbs of the Early Middle Ages and Their Prostheses)

Amputation of the Lower Limbs of the Early Middle Ages and Their Prostheses

Bojové rukavice: tehdy a dnes (War Mittens – Then and Now)

Ochrana končetin: tehdy a dnes (Limb Protection : Then and Now)

100 nejdůležitějších prací o sekerách 9.-11. století (Top 100 works on 9th-11th century axes)

Top 100 works on 9th-11th century axes

Axes with perforated blades

Catalog of 8th-12th century perforated axes

Decorated Axe from Bašnice

Katalog perforovaných seker 8.-12. století (Catalog of 8th-12th century perforated axes)

Kotowiczova typologie seker (Kotowicz’s Typology of Axes)

Konstrukce raně středověkých seker (The Construction of Early Medieval Axes)

Kopí a sekera z velšského Caerwentu (Spear and axe from Caerwent, Wales)

Latvian metal wrapped axe shafts

Lotyšská sekera ze soukromé sbírky (A Latvian Axe from a Private Collection)

Materials of medieval axe shafts

Materiály středověkých topůrek seker (Materials of medieval axe shafts)

Medieval European bone and antler axes

Metal Axe Sheaths

Modification of an M type axe

Modificación de un hacha tipo M (Modification of an M type axe)

Několik poznámek k používání „širokých seker“ (Several Notes to Usage of Broad Axes)

New Great Moravian decorated axe from Znojmo

Objev velkomoravské zdobené sekery (New Great Moravian decorated axe from Znojmo)

Organic axe sheaths of 9th-12th century

Organická pouzdra na sekery 9.-12. století (Organic axe sheaths of 9th-12th century)

Plechem omotaná topůrka lotyšských seker (Latvian metal wrapped axe shafts)

Plechem omotaná topůrka severských seker (Scandinavian metal wrapped axe shafts)

Plechová pouzdra na sekery (Metal Axe Sheaths)

Pouzdro sekery z dánského Fribrødre Å (The axe sheath from Fribrødre Å, Denmark)

Scandinavian metal wrapped axe shafts

Sekera z karelského Gromova (The axe from Gromovo, Karelia)

Sekera „z muzea ve Falköpingu“ (The Axe from “Falköping Museum”)

Sekery s proděravělou čepelí (Axes with perforated blades)

Sekery z Birky (Axes from Birka)

Slovanská sekera z Levého Hradce (Slavic Axe from Levý Hradec)

Soukromá sekera z Kaliningradu (A Private Axe from Kaliningrad)

Spear and axe from Caerwent, Wales

Středověké evropské kostěné sekery (Medieval European Bone and Antler Axes)

The Axe from “Falköping Museum”

The axe from Gromovo, Karelia

The axe sheath from Fribrødre Å, Denmark

Transportation of axes in the early medieval Europe

Two-handed axes

Úprava sekery typu M (Modification of an M type axe)

Zdobená bradatice z Hořicka (Decorated Axe from Hořice Region)

Způsob transportu seker v raném středověku (Transportation of axes in the early medieval Europe)

100 nejdůležitějších prací o lukostřelbě 9.-11. století (Top 100 works on 9th-11th century archery)

Top 100 works on 9th-11th century archery

Atgeirr – luštění vikinské halapartny (Atgeirr – Solving the Viking Halberd)

„Box“ v starovekom Grécku (Ancient Greek „boxing“)

Družiny a bojová bratrstva (Old Norse Retinues and Männerbünde)

Franská výzbroj ve Skandinávii (Frankish Weaponry in Scandinavia)

Kyje a palcáty v době vikinské (Viking Age Clubs and Maces)

Nášlapní ježci (Viking Age Caltrops)

Prak v antike so zameraním na Grécko a Rím (Slings in Antiquity with a focus on Greece and Rome)

Praporce doby vikinské (Viking Age Banners)

Norské obranné majáky (Norwegian Defensive Beacons)

Signalizace v boji: trubky a rohy (Signalling in a Battle: Trumpets and Horns)

Štítonošky a bojové ženy (Shieldmaidens and Warrior Women)

Anglosaské a skadinávské oděvní háčky (Anglo-Saxon and Scandinavian hooked tags)

Anglo-Saxon and Scandinavian hooked tags

Barvené oblečení (Coloured Clothing)

Bota z Přerova, přelom 10./11. století (A Shoe from Přerov, 10th-11th century)

Construction of early medieval tunics

Délka raně středověkých opasků (The Length of Early Medieval Belts)

Early Medieval Mittens and Gloves

Fragmenty obuvi z Birky (Birka Shoes Fragments)

Gokstad belt recreations

Hlazení a žehlení oděvu (Smoothing and Ironing Clothes)

Konstrukce raně středověkých tunik (Construction of early medieval tunics)

Kroky k autentickému raně středověkému opasku (Steps to an authentic Early Medieval belt)

La fabrication d’une ceinture authentique (Steps to an authentic Early Medieval belt)

La longitud de los cinturones altomedievales (The Length of Early Medieval Belts)

La longueur des ceintures en reconstitution (The Length of Early Medieval Belts)

Mužské pláště v době vikinské (Viking Age Men’s Cloak)

Nohavice v době vikinské (Viking Age Hoses)

Notes on Early Medieval Women’s Dress

Obuv a další kožené nálezy ze Staré Ladogy (Shoes and other leather finds from Staraja Ladoga)

Opasek z Frøylandu (The belt from Frøyland, Norway)

Organic belt buckles and strap-ends

Organické přezky a nákončí (Organic Belt Buckles and Strap-ends)

Ovinky nohou (Early Medieval Leg Wrappings)

Pasos para un cinturon altomedieval autentico (Steps to an authentic Early Medieval belt)

Pokrývky hlavy v době vikinské (Viking Age Headcoverings)

Použití „rybí kosti“ v Evropě v období 700-1200 (The use of chevron and herringbone twills in Europe, 700-1200 AD)

Potištěné textilie ve východní Evropě (Stamped Clothing in Eastern Europe)

Poznámky k raně středověkému ženskému oděvu (Notes on Early Medieval Women’s Dress)

Plisování na ženském oděvu (Pleating on Women’s Dress)

Raně středověké rukavice (Early Medieval Mittens)

Реконструкция пояса из Гокстада

Shoe fragments from Birka

Specifický typ moravského opasku (A Distinctive Type of Moravian Belt)

Steps to an authentic Early Medieval belt

Středověké tříprsté rukavice (Medieval Split Mittens)

Textilní vazby vikinské Skandinávie (Textile Weaves of Viking Age Scandinavia)

The belt from Frøyland, Norway

The Length of Early Medieval Belts

The shoe from Přerov, Czech Republic

The use of chevron and herringbone twills in Europe, 700-1200 AD

Tuniky se čtvercovými výstřihy (Square Neck Tunics)

Vikinské šicí potřeby (A Viking-Age Ladies‘ Sewing Basket)

Vlněné vesty z Haithabu (Woolen Vests from Haithabu)

Were plantfibers cultivated in medieval Iceland?

Brašna s křížem z Kyjeva (The Bag from Kyiv, Ukraine)

Brousky v době vikinské (Viking Age Whetstones)

Customized stand for arms and armour

Držadla vikinských tašek – Bag handles (bilingual article)

Early Medieval Awls

Early Medieval Shears Cases

Etymology behind objects

Fire striker from the grave from the 3rd courtyard of Prague Castle

Fire strikers with metal hangers

Chispero de la tumba del 3er patio del Castillo de Praga (Fire striker from the grave from the 3rd courtyard of Prague Castle)

Křesadla s kovovým závěsem (Fire strikers with metal hangers)

Křesadlo z hrobu na III. nádvoří Pražského hradu (Fire striker from the grave from the 3rd courtyard of Prague Castle)

Multifunctional combs from Birka

Multifunkční hřebeny z Birky (Multifunctional combs from Birka)

Peněženka z dánského Iholmu (The Wallet from Iholm, Denmark)

Peněženka z Trelleborgu (The Wallet from Trelleborg, Denmark)

Přehodnocení peněženky z Gokstadu (Rethinking the wallet from Gokstad)

Raně středověké hoblíky (Early Medieval Planes)

Raně středověká kladiva (Early Medieval Hammers)

Raně středověké pily (Early Medieval Saws)

Raně středověká pouzdra na nůžky (Early Medieval Shears Cases)

Raně středověká šídla (Early Medieval Awls)

Reconstruction of the “Viking bag”

Rekonstrukce “vikinské tašky” (Reconstruction of the “Viking bag”)

Replicating the Viking Silver Alloy

Rethinking the wallet from Gokstad

Ropemaking from 800 CE to 1500 CE

Skandinávské mačky

The Bag from Kyiv, Ukraine

The Viking Rangle

The Wallet from Iholm, Denmark

The Wallet from Trelleborg, Denmark

Typologie křesadel z vikinského Dánska (Typology of Fire Strikers From the Viking Age Denmark)

Typologie křesadel z vikinského Norska (Typology of Fire Strikers From the Viking Age Norway)

Typológia kresadiel z vikinského Švédska a Gotlandu (Typology of Fire Strikers From the Viking Age Sweden and Gotland)

Typology of Fire Strikers From the Viking Age Denmark

Typology of Fire Strikers From the Viking Age Norway

Typology of Fire Strikers From the Viking Age Sweden and Gotland

Viking Age Crampons

Viking Age garden features and farming tools

Výroba provazů od 800 do 1500 n. l. (Ropemaking from 800 CE to 1500 CE)

Zahrady a zemědělské nástroje doby vikinské (Viking Age garden features and farming tools)

Zakázkový stojan na zbraně (Customized stand for arms and armour

Zrcátka z Birky (Mirrors from Birka)

Реконструкция сумки на Эпоху викингов (Reconstruction of the “Viking bag”)

Bubnování ve staré Skandinávii (Drumming in Old Scandinavia)

Hnefatafl jako bitevní simulátor (Hnefatafl as a Battle Simulator)

Lyry ve staré Skandinávii (Old Scandinavian Lyres)

The Rebec from Haithabu

Rebec z Haithabu (The Rebec from Haithabu)

Kámen z Röku (Rök Runestone)

„I carve healing runes“

Ryji runy léčby“ („I carve healing runes“)

„Skald Þorbjǫrn vytesal runy“ („Þorbjǫrn the Skald Carved the Runes“)

„Vilborg mne vlastní“ („Vilborg owns me“)

“Vilborg owns me”

Voskové destičky a rydla (Wax Tablets and Styluses)

„Þorbjǫrn the Skald Carved the Runes“

Amulet kladiva z Købelevu (Thor’s Hammer Amulet from Købelev, Denmark)

Amulet kladiva z Flekstadu (Thor’s Hammer Amulet from Flekstad, Norway)

Brož z maďarského Székesfehérváru (The brooch from Székesfehérvár, Hungary)

Early medieval brooch from Netvořice, Czech rep.

“Friendship with the god”

„Je gombík knoflíkem?“ („Is Gombik a Button?“)

Medailon z doby Haralda Modrozuba? (Harold Bluetooth’s Talisman)

Možné funkce „Perunovy sekery“ (Possible Functions of „Perun’s axe amulets“)

Náhrdelníky z kančích zubů (Boar Tusk Necklaces)

Náhrdelník ze Senji (Necklace from Senja)

Náramky v době vikinské (Viking Age Bracelets)

Náramky a prsteny z Birky (Armrings and rings from Birka)

Overview of Great Moravian lunulae

Prívesky v tvare Donarovho kyjaku (Donar’s Club Pendants)

Possible function of the “Perun Axes”

„Přátelství s bohem“ (Friendship with the god)

Raně středověká brož z Netvořic (Early medieval brooch from Netvořice, Czech rep.)

Skandinávské spony s korouhvičkou (Scandinavian cloak pins with miniature weathervanes)

Scandinavian cloak pins with miniature weathervanes

„Svět na dlani“ : konstrukce a symbolika oválných broží („The World at Hand“ : The Construction and Symbolism of Oval Brooches)

The brooch from Székesfehérvár, Hungary

Typologie amuletů Þórových kladiv (Typology of Thor’s Hammers)

Typology of Thor’s Hammers

„Valkýra“ z Høje Hyld (Valkyrie Amulet from Høje Hyld)

Vikinské náramky z Gotlandu (Viking Age Bracelets from Gotland)

Výběr velkomoravských lunic (Overview of Great Moravian lunulae)

Zdobené miniatury štítů z Birky (Decorated shield miniatures from Birka)

„Z manažera archeologem“ (A meeting with a metal detectorist)

Ženská postava z Revninge (Female Figure from Revninge)

Возможное назначение «топоров Перуна»

Plavaní u starých Seveřanů (Old Norse Swimming)

Plavba na lodi: historie a současnost (Ship Sailing : History and the Present Day)

Veslování – řízení, zvyky a ochrana (Rowing – management, habits and protection)

Mačky v naddunajskom Barbariku so zameraním na územie Čiech, Moravy a Slovenska (Cats in the Upper Danube Barbaricum with a focus on the territory of Bohemia, Moravia and Slovakia)

Mořští netvoři ve světle pramenů (Sea Monsters in the Light of Sources)

Sokolnictví vendelského období (Vendel Period Falconry)

Sokolnictví vikinského období (Viking Period Falconry)

Vztah pána k domácím zvířatům (The Relationship Between Master and Pet)

Translated sources

Píseň o Hildebrandovi (The Lay of Hildebrand)

Staroirská báseň „Dnes v noci je ostrý vítr“ (Old Irish Poem “Bitter is the Wind Tonight”)

Staroseverská literatura v češtině

Staroirská báseň „Pangur Bán“ (Old Irish Poem “Pangur Bán”)

Staroirská báseň „Plot stromů mne obklopuje“ (Old Irish Poem “A hedge of trees surrounds me”)

Reenactment and popularisation

Costume Passports

Kostýmové pasy (Costume Passports)

#1, žena z Birky (A Woman From Birka)

Inspiration #1, A Woman From Birka

Inspiración #1, mujer de Birka (Inspiration #1, A Woman From Birka)

#2, muž z Birky (A Man From Birka)

Inspiration #2, A Man From Birka

#3, žena z Birky (A Woman From Birka)

Inspiration #3, A Woman From Birka

#4, kyjevský družiník (A Retainer from Kyiv)

Inspiration #4, a retainer from Kyiv

#5, družiník z Gnězdova (A Retainer from Gnëzdovo)

Inspiration # 5, A Retainer from Gnezdovo

#6, gotlandský obchodník (A Trader from Gotland)

Inspiration #6, a trader from Gotland

Inspiración #6, un mercader de Gotland (Inspiration #6, a trader from Gotland)

#7, žena z Novgorodu (A Woman from Novgorod)

Inspiration #7, A Woman From Novgorod

#8, žena z Birky (A Woman From Birka)

Inspiration #8, A Woman From Birka

#9, velmož z Birky (A Nobleman From Birka)

Inspiration #9, A Man From Birka

#10, varjag (A Varangian Guardsman)

Inspiration # 10, A Varangian Guardsman

#11, staromaďaský bojovník (An Old Hungarian Warrior)

Inspiration # 11, Hungarian warrior

Inspiración #11, guerrero húngaro (Inspiration # 11, Hungarian warrior)

#12, chazarský bojovník (A Khazarian Warrior)

Inspiration #12, A Khazarian Warrior

#13, norský šlechtic (A Norwegian Nobleman)

Inspiration #13, A Norwegian Nobleman

Inspiración #13, un noble noruego (Inspiration #13, A Norwegian Nobleman)

#14, varjag v Byzanci (A Varangian Guardsman in Byzantium)

Inspiration #14, A Varangian Guardsman in Byzantium

#15, faerský sedlák (A Richer Faroese Farmer)

Inspiration #15, Faroese farmer

#16, The Birka Warrior (bilingual article)

#17, baltofinský bojovník (A Baltic-Finnic Warrior)

Inspiration #17, Balto-Finnic warrior

#18, žena z Birky (A Woman From Birka)

Inspiration #18, A Woman From Birka

#1 Václav Maňha (bilingual article)

#2 Roman Král (bilingual article)

#3 Jan Motyčka (bilingual article)

#4 Peter Kocúr (bilingual article)

#5 Pavel Francúz (bilingual article)

#6 Beata Sigridsdotter (bilingual article)

#7 Are Pedersen (bilingual article)

Dokument „Vikingové“ (“The Vikings” Documentary)

Festival Vikingové (Czech Festival „Vikings“)

Letní škola „Viking Mythology and Religion“ (Viking Mythology and Religion summer school)

Návštěva výstavy v Berlíně (Visiting the Viking Exhibition in Berlin)

Přednášky o Birce (Lectures about Birka)

Reportáž z Battle of Hastings 2015 (Report from Battle of Hastings 2015)

Reportáž z Berlin Buckler Bouts 7 (Report from Berlin Buckler Bouts 7)

Reportáž z Bitvy národů (Report from Battle of Nations)

Staroseverská literatura – výpisky (Old Norse literature – Notes from Lectures)

„Staroseverské“ přednášky (Old Norse lectures)

The Early Medieval Forum, Slovakia

The exhibition “Vikings in Poland?”

Vikingovia – text do brožury (The Vikings – Booklet Text)

Výstava „Vikingové a Baltové : severská sága“ (Exhibition “The Vikings and Balts: Northern Saga”)

Výstava „Vikingové: život a legenda“ (Exhibition “Vikings : Life and Legend”)

Workshop Vidění, sny a věštby ve staroseverské a středověké literatuře“ (Visions, Dreams and Prophecies in Old Norse and Mediaeval Literature)

Bibliografie literatury o době vikinské (Bibliography of Czech Viking Age literature)

Bojová a nebojová rekonstrukce (Combat and Non-Combat Reenactment)

Bývanie na Bojnej (Dwelling at Bojná, Slovakia)

České historické akce (Czech Historical Events and Festivals)

Deset věcí, kterých jste si možná nevšimli na výšivce z Bayeux (Ten Things You May Not Have Noticed in the Bayeux Tapestry)

Doba porogarská, aneb vhled do duše pár přátel

Interní soutěž skupiny Herjan (The competition of Herjan group)

Jak sbírat umění (How to collect art)

Jak skladovat umění (How to store art)

Karel’s journey – pilgrimage to Rome

Mannfall 2017

Mannfall 2018

Mannfall 2019

O potřebě změny pravidel (The Need to Change the Rules)

O reenactmentu aneb jsme reenactoři nebo sportovci? (About reenactment or are we reenactors or athletes?)

Poklona A. N. Kirpičnikovovi (Tribute to A. N. Kirpichnikov)

Připravované překlady do ČJ (Czech Translations to Be Published)

„Zaměstnancům platy, reenactorům zážitky“ (‚Salary to employees, experience to reenactors‘)

Stagnace českých historických akcí (The Stagnation of Czech Historical Events)

Šejdíři bez hranic (Forging the Forgeries : An attempt to understand the mechanism of the spread of counterfeits of early medieval products in contemporary Europe)

Tribute to A. N. Kirpichnikov

Vápnatak s Herjanem (Vápnatak With Herjan)

Vápnatak 2017