Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

SITEMAP

Here you can find the list of articles that are available on this website. Generally speaking, articles are dedicated to reenactors. They are dealing with overlooked and practical problems of everyday life.

Research

Archaeology of Viking Age Færoe Islands

Cesta do Valhally: život a smrt staroseverských elit (The Way to Valhǫll : The Life and Death of Old Norse Elites)

„Dobrodruh a pecivál“: klíč ke staroseverské mužnosti (“An Advanturer and a Stay-at-home” : The Key to Old Norse Manhood)

Dvůr Hákona Starého Hákonarsona (The Court of Hákon Hákonarson)

Exkurz do staroseverského tetování (An Excursion to Old Norse Tattoo)

Christianizace norského království (Christianization of Kingdom of Norway)

Christianization of the Kingdom of Norway

Jan Petersen (bilingual article)

Jómští vikingové v severním Polsku (Jomsvikings in Northern Poland)

Na sněmu : studie rituálního prostoru (At the Assembly: Elite Rituals and the Creation of Ritual Space)

Oheň, požáry a žhářství (Fire, Wildfire and Arson)

O použití slov „viking“, „vikinský“ (On the Usage of the Word „Viking“)

Problémy s datací útoku na Lindisfarne (Dating Problems of Raid on Lindisfarne)

Průměrná výška starých Seveřanů (Average Heights of Old Norse People)

Seveřané ve Španělsku? (Northmen in Spain?)

Skaldská poezie ve vztahu k Dánsku (Skaldic Poetry in Relation to Denmark)

Vikings were not racists, but …

Zatmění Slunce roku 1030 (Solar eclipse in 1030 AD)

Železo a kámen v kosmologické perspektivě (Iron and Stone in a Cosmological Perspective)

Hrob Langeid 8 (Grave Langeid 8)

Královská síň z Asky (King’s hall from Aska)

Kruhová pevnost Vallø Borgring (Ring Fortress Vallø Borgring)

Nález ze Skaunu (Skaun Find)

“The man from Voll”

Ženský hrob z Ejstrupholmu (Interesting Woman’s grave from Ejstrupholm)

Félag aneb „pokládání peněz“ (Félag or “Laying Money”)

Lov sobů na Lendbreenu (Reindeer Hunting on Lendbreen)

Odlévání bronzu v době vikinské (Scandinavian Bronzecasting in the Viking Age and the Early Middle Ages)

„Ze zlatníkova úhlu pohledu“ (“From the goldsmith’s point of view”)

Biografie meče (The Biography of a Sword)

Bronze Anglo-Saxon Sword Pommels

Drátem omotané rukojeti mečů 9.-11. století (Wire wrapped sword grips of 9th-11th century)

Druhy dřeva na rukojetích mečů (Wood species used for sword grips)

Dva zajímavé velkomoravské meče (Two peculiar Great Moravian swords)

Jakobssonovy principy jílců (Jakobsson’s Hilt Desing Principles)

Jakobsson’s Hilt Typology

Kuronský meč ze soukromé sbírky (A Curonian Sword from a Private Collection)

Meče Petersenova typu G (Petersen Type G swords)

Meče Petersenova typu M (Petersen Type M swords)

Meče Petersenova typu W (Petersen Type W swords)

Meče s organickým jílcem (Swords with organic hilts)

Meč s pochvou ze sbírky Gay (The Sword and The Scabbard from Gay Collection)

Nošení mečů pod zbrojemi v 11. a 12. století (Swords worn beneath the mail in 11th and 12th century)

Number of European swords of 9th-11th century

Omotání norských mečových pochev (Wrapping of Norwegian Sword Scabbards)

Petersen type G sword

Petersen type M sword

Petersen Type O sword replica

Petersen type W sword

Počet evropských mečů 9.-11. století (Number of European swords of 9th-11th century)

Pochvy jednobřitých mečů (Scabbards of Single-edged Swords)

Podoba rukojetí norských mečů (Forms of Norwegians Sword Grips)

Scabbard Chapes from Viking Age Norway

Scabbards of single-edged swords

Soukromý meč s dřevěným jílcem (A Private Sword with Wooden Hilt)

Swords with organic hilts

Swords worn beneath the mail in 11th and 12th century

The Biography of a Sword

The forms of Norwegian sword grips

The Sword From Sarskoe Gorodishche

Two peculiar Great Moravian swords

Wire wrapped sword grips of 9th-11th century

Wood species used for sword grips

Amputace dolních končetin raného středověku a jejich protézy (Amputation of the Lower Limbs of the Early Middle Ages and Their Prostheses)

Bojové rukavice: tehdy a dnes (War Mittens – Then and Now)

Ochrana končetin: tehdy a dnes (Limb Protection : Then and Now)

Decorated Axe from Bašnice

Kotowiczova typologie seker (Kotowicz’s Typology of Axes)

Konstrukce raně středověkých seker (The Construction of Early Medieval Axes)

Lotyšská sekera ze soukromé sbírky (A Latvian Axe from a Private Collection)

Metal Axe Sheaths

Několik poznámek k používání „širokých seker“ (Several Notes to Usage of Broad Axes)

Plechová pouzdra na sekery (Metal Axe Sheaths)

Pouzdra na sekery (Wooden Axe Sheaths; bilingual article)

Sekery s proděravělou čepelí (Cross Axes)

Sekery z Birky (Axes from Birka)

Slovanská sekera z Levého Hradce (Slavic Axe from Levý Hradec)

Soukromá sekera z Kaliningradu (A Private Axe from Kaliningrad)

Středověké evropské kostěné sekery (Medieval European Bone and Antler Axes)

The Axe from “Falköping Museum”

Two-handed axes

Zdobená bradatice z Hořicka (Decorated Axe from Hořice Region)

Kombinační typologie křidélek kopí (Typology of Spearhead Wings)

O křidélkách na vikinských kopích (Wings on Viking Age Spears)

Typology of Spearhead Wings

Zdobené hroty zo Svébmi obývaného priestoru Čiech, Moravy a Slovenska (Decorated spearheads from Suebian territories in Bohemia, Moravia and Slovakia)

Atgeirr – luštění vikinské halapartny (Atgeirr – Solving the Viking Halberd)

„Box“ v starovekom Grécku (Ancient Greek „boxing“)

Družiny a bojová bratrstva (Old Norse Retinues and Männerbünde)

Franská výzbroj ve Skandinávii (Frankish Weaponry in Scandinavia)

Kyje a palcáty v době vikinské (Viking Age Clubs and Maces)

Materiály k lukostřelbě (Literature about Archery)

Nášlapní ježci (Viking Age Caltrops)

Prak v antike so zameraním na Grécko a Rím (Slings in Antiquity with a focus on Greece and Rome)

Praporce doby vikinské (Viking Age Banners)

Norské obranné majáky (Norwegian Defensive Beacons)

Signalizace v boji: trubky a rohy (Signalling in a Battle: Trumpets and Horns)

Štítonošky a bojové ženy (Shieldmaidens and Warrior Women)

Barvené oblečení (Coloured Clothing)

Bota z Přerova, přelom 10./11. století (A Shoe from Přerov, 10th-11th century)

Délka raně středověkých opasků (The Length of Early Medieval Belts)

Early Medieval Mittens and Gloves

Fragmenty obuvi z Birky (Birka Shoes Fragments)

Gokstad belt recreations

Hlazení a žehlení oděvu (Smoothing and Ironing Clothes)

Mužské pláště v době vikinské (Viking Age Men’s Cloak)

Nohavice v době vikinské (Viking Age Hoses)

Obuv a další kožené nálezy ze Staré Ladogy (Shoes and other leather finds from Staraja Ladoga)

Organic belt buckles and strap-ends

Organické přezky a nákončí (Organic Belt Buckles and Strap-ends)

Ovinky nohou (Early Medieval Leg Wrappings)

Pokrývky hlavy v době vikinské (Viking Age Headcoverings)

Potištěné textilie ve východní Evropě (Stamped Clothing in Eastern Europe)

Plisování na ženském oděvu (Pleating on Women’s Dress)

Raně středověké rukavice (Early Medieval Mittens)

Реконструкция пояса из Гокстада

Shoe fragments from Birka

Specifický typ moravského opasku (A Distinctive Type of Moravian Belt)

Středověké tříprsté rukavice (Medieval Split Mittens)

Textilní vazby vikinské Skandinávie (Textile Weaves of Viking Age Scandinavia)

The Length of Early Medieval Belts

Tuniky se čtvercovými výstřihy (Square Neck Tunics)

Vikinské šicí potřeby (A Viking-Age Ladies‘ Sewing Basket)

Vlněné vesty z Haithabu (Woolen Vests from Haithabu)

Were plantfibers cultivated in medieval Iceland?

Bubnování ve staré Skandinávii (Drumming in Old Scandinavia)

Hnefatafl jako bitevní simulátor (Hnefatafl as a Battle Simulator)

Lyry ve staré Skandinávii (Old Scandinavian Lyres)

The Rebec from Haithabu

Rebec z Haithabu (The Rebec from Haithabu)

Kámen z Röku (Rök Runestone)

Ryji runy léčby“ („I carve healing runes„)

„Skald Þorbjǫrn vytesal runy“ (“Þorbjǫrn the Skald Carved the Runes”)

„Vilborg mne vlastní“ („Vilborg owns me“)

“Vilborg owns me”

Voskové destičky a rydla (Wax Tablets and Styluses)

“Be Sure You Have Ample Food”

Candle holders from Gokstad

Drinking Vessels of Viking Norway

Jak se spalo v minulosti (Sleep in The Early Medieval Period)

Jídlo a stravovací návyky (Old Norse Food and Diet)

Lathed Tableware with Metal Brim

„Na jídlo vydatné nezapomeň“ („Be sure you have ample food“ : Study on Food and Liquid Consumption)

Osvětlení v době vikinské (Viking Age Lighting)

Paraziti v době vikinské (Viking Age Parasites)

Replika poháru doby vendelské (Replica of Vendel Period Goblet)

Staroseverské stoly a stolky (Old Norse Tables)

Svícny z Gokstadu (Candle holders from Gokstad)

Tác ze Špandavy (The Platter from Spandau)

Talíř ze Štětína (The plate from Szczecin)

The Period Transport of Liquids

The plate from Szczecin

Transport vody (Liquids Transportation)

Výroba piva v době vikinské (Viking Age Beer Brewing)

Amulet kladiva z Købelevu (Thor’s Hammer Amulet from Købelev, Denmark)

Amulet kladiva z Flekstadu (Thor’s Hammer Amulet from Flekstad, Norway)

„Je gombík knoflíkem?“ („Is Gombik a Button?“)

Medailon z doby Haralda Modrozuba? (Harold Bluetooth’s Talisman)

Možné funkce „Perunovy sekery“ (Possible Functions of „Perun’s axe amulets“)

Náhrdelníky z kančích zubů (Boar Tusk Necklaces)

Náhrdelník ze Senji (Necklace from Senja)

Náramky v době vikinské (Viking Age Bracelets)

Náramky a prsteny z Birky (Armrings and rings from Birka)

Overview of Great Moravian lunulae

Prívesky v tvare Donarovho kyjaku (Donar’s Club Pendants)

Possible function of the “Perun Axes”

„Přátelství s bohem“ (Friendship with the god)

Skandinávské spony s korouhvičkou (Scandinavian cloak pins with miniature weathervanes)

Scandinavian cloak pins with miniature weathervanes

„Svět na dlani“ : konstrukce a symbolika oválných broží („The World at Hand“ : The Construction and Symbolism of Oval Brooches)

Typologie amuletů Þórových kladiv (Typology of Thor’s Hammers)

„Valkýra“ z Høje Hyld (Valkyrie Amulet from Høje Hyld)

Vikinské náramky z Gotlandu (Viking Age Bracelets from Gotland)

Výběr velkomoravských lunic (Overview of Great Moravian lunulae)

Zdobené miniatury štítů z Birky (Decorated shield miniatures from Birka)

„Z manažera archeologem“ (A meeting with a metal detectorist)

Ženská postava z Revninge (Female Figure from Revninge)

Возможное назначение «топоров Перуна»

Plavaní u starých Seveřanů (Old Norse Swimming)

Plavba na lodi: historie a současnost (Ship Sailing : History and the Present Day)

Veslování – řízení, zvyky a ochrana (Rowing – management, habits and protection)

Mořští netvoři ve světle pramenů (Sea Monsters in the Light of Sources)

Sokolnictví vendelského období (Vendel Period Falconry)

Sokolnictví vikinského období (Viking Period Falconry)

Vztah pána k domácím zvířatům (The Relationship Between Master and Pet)

Translated sources

Píseň o Hildebrandovi (The Lay of Hildebrand)

Staroirská báseň „Dnes v noci je ostrý vítr“ (Old Irish Poem “Bitter is the Wind Tonight”)

Staroseverská literatura v češtině

Staroirská báseň „Pangur Bán“ (Old Irish Poem “Pangur Bán”)

Staroirská báseň „Plot stromů mne obklopuje“ (Old Irish Poem “A hedge of trees surrounds me”)

Reenactment and popularisation

#1 Václav Maňha (bilingual article)

#2 Roman Král (bilingual article)

#3 Jan Motyčka (bilingual article)

#4 Peter Kocúr (bilingual article)

#5 Pavel Francúz (bilingual article)

Dokument „Vikingové“ (“The Vikings” Documentary)

Festival Vikingové (Czech Festival „Vikings“)

Letní škola „Viking Mythology and Religion“ (Viking Mythology and Religion summer school)

Návštěva výstavy v Berlíně (Visiting the Viking Exhibition in Berlin)

Přednášky o Birce (Lectures about Birka)

Reportáž z Battle of Hastings 2015 (Report from Battle of Hastings 2015)

Reportáž z Berlin Buckler Bouts 7 (Report from Berlin Buckler Bouts 7)

Reportáž z Bitvy národů (Report from Battle of Nations)

Staroseverská literatura – výpisky (Old Norse literature – Notes from Lectures)

„Staroseverské“ přednášky (Old Norse lectures)

The Early Medieval Forum, Slovakia

The exhibition “Vikings in Poland?”

Vikingovia – text do brožury (The Vikings – Booklet Text)

Výstava „Vikingové a Baltové : severská sága“ (Exhibition “The Vikings and Balts: Northern Saga”)

Výstava „Vikingové: život a legenda“ (Exhibition “Vikings : Life and Legend”)

Workshop Vidění, sny a věštby ve staroseverské a středověké literatuře“ (Visions, Dreams and Prophecies in Old Norse and Mediaeval Literature)

Bibliografie literatury o době vikinské (Bibliography of Czech Viking Age literature)

Bojová a nebojová rekonstrukce (Combat and Non-Combat Reenactment)

Bývanie na Bojnej (Dwelling at Bojná, Slovakia)

České historické akce (Czech Historical Events and Festivals)

Deset věcí, kterých jste si možná nevšimli na výšivce z Bayeux (Ten Things You May Not Have Noticed in the Bayeux Tapestry)

Doba porogarská, aneb vhled do duše pár přátel

Interní soutěž skupiny Herjan (The competition of Herjan group)

Karel’s journey – pilgrimage to Rome

Mannfall 2017

Mannfall 2018

Mannfall 2019

O potřebě změny pravidel (The Need to Change the Rules)

Poklona A. N. Kirpičnikovovi (Tribute to A. N. Kirpichnikov)

Připravované překlady do ČJ (Czech Translations to Be Published)

„Zaměstnancům platy, reenactorům zážitky“ (‚Salary to employees, experience to reenactors‘)

Stagnace českých historických akcí (The Stagnation of Czech Historical Events)

Šejdíři bez hranic (Forging the Forgeries : An attempt to understand the mechanism of the spread of counterfeits of early medieval products in contemporary Europe)

Tribute to A. N. Kirpichnikov

Vápnatak s Herjanem (Vápnatak With Herjan)

Vápnatak 2017