Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Top 100 works on 9th-11th Denmark

PDF

The bibliography attached below is the author’s selection of the hundred most important titles related to historical Denmark in the period of 9th-11th century. Since the number of titles counts many hundreds, it is extremely difficult to limit our list to only one hundred. Therefore, the literature on Haithabu, which was processed in a separate article 100 most important works on Haithabu, was not included in the selection. If you are interested in the mentioned or any other work, do not hesitate to contact us.

Map of historical Denmark in 10th-12th century. Source: Gelting 2007: 74.


Andersen, H. H. – Crabb, P. J. – Madsen, H. J. (1971). Århus Søndervold – en Byarkaeologisk Undersøkelse, København.

Andersen, S. E. (1995). Lejre – skibssætninger, vikingegrave, Grydehøj. In: Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1993, 7-137.

Andersen, S. W. (1987). Træhede – en nordslesvigsk vikingegravplads. In: Aarbøger for nordisk oldkyndighed og historie 1986, 165-188.

Andersen, S. W. (1998). Vikingeborgen Trelleborg, Slagelse.

Andersen, H. H. – Klindt-Jensen, Ole (1970). Hesselbjerg. En gravplads fra vikingetid. In: Kuml 20, 31-42.

Androshchuk, Fedir (2014). Viking Swords : Swords and Social aspects of Weaponry in Viking Age Societies, Stockholm.

Baastrup, M. P. (2012). Kommunikation, kulturmøde og kulturel identitet – tingenes rejse i Skandinaviens vikingetid, København.

Baastrup, M. P. (2014). Continental and Insular Import in Viking Age Denmark. Distribution and Circulation. In: Gulløv, H. C. (ed.). Northern Worlds – landscapes, interactions and dynamics, Copenhagen, 353-367.

Becker, C. J. (1953). Lousgaard 28. Ein Kammergrab des 10. Jahrhunderts am Bornholm. In: Acta Archaeologica 24, 155–163.

Bencard, Mogens (1981). Ribe Excavations 1970-76 – Volume 1, Esbjerg.

Bencard, Mogens (1984). Ribe Excavations 1970-76 – Volume 2, Esbjerg.

Bencard, M. – Jørgensen, L. B. – Madsen, H. B. (1991). Ribe Excavations 1970-76 – Volume 3, Esbjerg.

Bencard, M. – Jørgensen, L. B. – Madsen, H. B. (1990). Ribe Excavations 1970-76 – Volume 4, Esbjerg.

Bencard, M. – Madsen, H. B. – Rasmussen, A. K. (2004). Ribe Excavations 1970-76 – Volume 5, Esbjerg.

Bencard, Mogens – Madsen, H. B. (2011). Ribe Excavations 1970-76 – Volume 6, Esbjerg.

Berghe, I. V. – Mannering, U. – Rimstad, R. (2023). New dye analyses of Danish Viking Age textiles from Bjerringhøj, Hvilehøj and Hedeby. In: Journal of Archaeological Science: Reports 49.

Bertelsen, L. G. (1992). Præsentation af Ålborg-gruppen : en gruppe dyrefibler uden dyreslyng. In: Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1991, 237–264.

Bertelsen, L. G. (1994). Urnesfibler i Danmark. In: Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 1992, 345-370.

Blomqvist, Ragnar – Mårtensson, A. W. (1963). Thulegrävningen 1961. Archaeologica Lundensia – Investigationes de antiqvitatibus urbis Lundae II, Lund.

Brandt, L. Ø. – Mannering, Ulla (2020). Taxonomic identification of Danish Viking age shoes and skin objects by ZooMS (Zooarchaeology by mass spectrometry). In: Journal of Proteomics.

Brandt, L. Ø. et al. (2022). Palaeoproteomics identifies beaver fur in Danish high-status Viking Age burials – direct evidence of fur trade. In: PLoS ONE 17(7), 1-14.

Brøndsted, Johannes (1936). Danish inhumation graves of the Viking Age. In: Acta Archaeologica 7, 81–228.

Brøndsted, Johannes (1960). Danmarks Oldtid III – Jernalderen, København.

Buus Eriksen, Lars (1992). Vikingetidsgrave fra Ottestrup : et sjældent smukt trefliget spænde. In: Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1991, 123-183.

Crumlin-Pedersen, Ole et al. (2002). The Skuldelev Ships I. Topography, Archaeology, History, Conservation and Display, Roskilde.

Damm, Annette (2005). Vikingernes Aros, Højbjerg.

Deckers, P. – Croix, S. – Sindbæk, S. M. (2021). Assembling the Full Cast: Ritual Performance, Gender Transgression and Iconographic Innovation in Viking-Age Ribe. In: Medieval Archaeology 65/1, 30-65.

Dobat, A. S. (2013). Kongens borge: Rapport over undersøgelserne 2007-2010, Århus.

Dyggve, Ejnar (1954). Gorm’s Temple and Harald’s Stave-Church at Jelling. In: Acta Archaeologica 25, 221-240.

Eisenschmidt, Silke (1994). Kammergräber der Wikingerzeit in Altdänemark, Bonn.

Eisenschmidt, Silke (2004). Grabfunde des 8. bis 11. Jahrhunderts zwischen Kongeå und Eider: zur Bestattungssitte der Wikingerzeit im südlichen Altdänemark, Neumünster.

Fanning, Thomas (2000). Viking Age Ringed Pins from Denmark. In: Acta Archaeologica 70, 79–85.

Fentz, Mytte (1992). Vikingeskjorten fra Viborg, Viborg.

Feveile, Claus (2006). Ribe Studier. Det ældste Ribe: Udgravninger på nordsiden af Ribe Å 1984–2000. Ribe Studier, Vol. 1.1-1.2, Højbjerg.

Feveile, Claus (2013). Viking Ribe. Trade, power and faith, Liljebjerget.

Feveile, Claus (2017). Ombukkede knivskedebeslag af blik. In: By, marsk og geest 29, 50-120.

Feveile, C. – Jensen, S. – Ljungberg, K. (1990). Ansgars Ribe endelig fundet – rapport over en udgravning ved Rosenallee i Ribe. In: By, Marsk, Geest 1, 29–53.

Gardeła, L. – Pentz, P. – Price, N. (2022). Revisiting the ‘Valkyries’. Armed Females in Viking Age Figurative Metalwork. In: Current Swedish Archaeology 30, 95–151.

Gardeła, Leszek (2022). Miniatures with Nine Studs. Interdisciplinary Explorations of a New Type of Viking Age Artefact. In: Fornvännen 117, 15-36.

Gardeła, Leszek (2021). Miniature Swords in the Viking Age. In: Acta Archaeologica 92, 24–51.

Gardeła, Leszek – Odebäck, Kerstin (2018). Miniature Shields in the Viking Age: A Reassessment. In: Viking and Medieval Scandinavia 14, 81–133.

Gelting, M. H. (2007). The kingdom of Denmark. In: Berend, Nora (ed.). Christianization and the rise of Christian Monarchy. Scandinavia, Central Europe and Rus’ c. 900–1200, Cambridge, 73-120.

Goodchild, H. – Holm, N. – Sindbæk, S. M. (2017). Borgring: The discovery of a Viking Age ring fortress. In: Antiquity 91, 358, 1027-1042.

Graham-Campbell, J. A. – Sindbæk, S. M. – Williams, G. (2011). Silver economies, monetisation and society in Scandinavia, AD 800 – 1100, Aarhus.

Grundvad, L. – Schaadt, N. – Ejstrud, B. (2017). Fæstedskatten. – Danmarks største guldskat fra vikingetiden, Ribe.

Grøn, O. – Krag, A. H. – Bennike, P. (1994). Vikingetidsgravpladser på Langeland, Rudkøbing.

Hauberg, P. Ch. (1900). Myntforhold og udmyntninger i Danmark indtil 1146, København.

Hårdh, Birgitta (1999). Fynden i centrum. Keramik, glas och metall från Uppåkra, Lund.

Hedeager Krag, Anne (2004). New light on a Viking garment from Ladby, Denmark. In: Acta Archaeologica Lodziensia 50/1, 81-86.

Hedeager Krag, Anne (2008). Oriental Influences in the Danish Viking Age: Kaftan and Belt with Pouch. In: Andersson Strand, Eva et al. (eds.). North European Symposium for Archaeological Textiles X, Copenhagen, 113-116.

Hedegaer Krag, Anne (2018). Byzantine and Oriental Silks in Denmark, 800–1200. In: Netherton, R. – Owen-Crocker. G. L. (eds.). Medieval Clothing and Textiles 14, Woodbridge, 37-60.

Hedeager Krag, Anne – Ræder Knudsen, Lise (1999). Vikingetidstekstiler. Nye opdagelser fra gravfundene i Hvilehøj og Hørning. In: Nationalmuseets Arbejdsmark, 159-170.

Hedeager Madsen, Anne (1990). Women’s Dress in the Viking Period in Denmark, Based on Tortoise Brooches and Textile Remains. In: Walton, P. – Wild, J.-P. (eds.). Textiles in Northern Archaeology, NESAT III: Textile Symposium in York 6-9 May 1989, London, 101-106.

Hjermind. J. – Iversen, M. – Kristensen, H. K. (1998). Viborg Søndersø 1000- 1300. Byarkæologiske undersøgelser 1981 og 1984-85, Viborg.

Christensen, Tom (2014). A silver figurine from Lejre. In: Danish Journal of Archaeology 2, 1, 65-78,

Christensen, Tom (2015). Lejre bag myten. De arkæologiske udgravninger, Højbjerg.

Christensen, P. B. – Johansen, Erik (1992). En handelsplads fra yngre jernalder og vikingetid fra Sebbersund. In: Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1991, 199–230.

Ingvardson, Gitte – Nielsen, F. O. S. (2015). 100 Viking Age hoards of Bornholm – status, challenges and perspectives. In: Larsson, Lars et al. (eds.). Small things wide horizons : studies in honour of Birgitta Hårdh, Oxford, 27-34.

Iversen, Mette et al. (1991). Mammen. Grav, kunst og samfund i vikingetid, Århus.

Iversen, Mette et al. (2005). Viborg Søndersø 1018-1030 : arkæologi og naturvidenskab i et værkstedsområde fra vikingetid, Moesgård.

Jacobsen, Lis – Moltke, Erik (1941-1942). Danmarks runeindskrifter, København.

Jensen, Stig (1991). The Vikings of Ribe, Ribe.

Jensen, Anna-Elisabeth (2002). Venner og fjender. Dansk-vendiske forbindelser i vikingetid og tidlig middelalder, Nœestved.

Jensen, Bo (2010). Viking Age Amulets in Scandinavia and Western Europe, Oxford.

Jørgensen, L. B. (1986). Forhistoriske Textiler i Skandinavien – Prehistoric Scandinavian Textiles, København.

Jørgensen, Lars (1987). Family Burial Practices and Inheritance Systems. The Development of an Iron Age Society from 500 BC to AD 1000 on Bornholm, Denmark. In: Acta Archaeologica 58, 17-53.

Jørgensen, Lars (2003). Manor and Market at Lake Tissø in the Sixth to Eleventh centuries: The Danish ‘Productive’ Sites. In: Pestell, T. – Ulmschneider, K. (eds.). Markets in Early Medieval Europe. Trading and ‘Productive’ Sites, 650-850, Bollington, 175-207.

Jørgensen, Lars (2013). Vikingetidens kongsgård ved Tissø. Kult-, samlings- og markedsplads gennem 500 år. In: Pedersen, Lisbeth (ed.). Menneskers veje – kulturhistoriske essays i 100-året for Kalundborg Museum, Kalundborg, 125-144.

Jørgensen, Lars – Petersen, P. V. (1998). Guld, magt og tro. Danske skattefund fra oldtid og middelalder, København.

Kaas, M. H. (2024). Brooches and Beyond. A New Corpus of Viking-Age Equal-Armed Brooches in a Nordic Context with an Analytical Focus on Typology, Networks, and Supra-regionality, Aarhus.

Kelm, Rüdiger (2000). Mölleholmen. Eine slawische Inselsiedlung des 11. Jahrhunderts in Schonen, Südschweden, Lund.

Kleingärtner, Sunhild (2004). Fibeln und Anhänger vom Typ Terslev und ihre gegossenen Imitationen. In: Müller-Wille, Michael (ed.). Zwischen Tier und Kreuz: Untersuchungen zur wikingerzeitlichen Ornamentik im Ostseeraum, Neumünster, 205-376.

Koktvedgaard Zeitzen, Miriam (1997). Amulets and Amulet Use in Viking Age Denmark. In: Acta Archaeologica 68, 1–74.

Krogh, K. J. (1993). Gåden om Kong Gorms grav. Historien om Nordhøjen i Jelling, Herning.

Krogh, K. J. – Leth-Larsen, Bodil (2007). Hedensk og Kristent. Fundene fra den kongelige gravhøj i Jelling, København.

Lund, Julie (2006). Vikingetidens værktøjskister i landskab og mytologi. In: Fornvännen 101, 323-341.

Lyngstrøm, Henriette (1995). Knives from the Late Iron Age in Denmark. In: Jansson, Ingmar (ed.). Archaeology East and West of the Baltic. Papers from the Second Estonian – Swedish Archaeological Symposium Sigtuna, May 1991, Stockholm, 79-82.

Lyngstrøm, Henriette – Thomsen, L. G. (2013). Vikingetid i Danmark, København.

Maixner, Brigit (2005). Die gegossenen kleebblattförmigen Fibeln der Wikingerzeit aus Skandinavien, Bonn.

Mannering, Ulla (2016). Iconic Costumes. Scandinavian Late Iron Age Costume Iconography, Oxford – Philadelphia.

Mannering, Ulla – Rimstad, Charlotte (2023). From Analysis to Reconstruction. Fashioning the Viking Age 2, Copenhagen.

Mårtensson, A. W. (1976). Uppgrävt förflutet för PKbanken i Lund. Archaeologica Lundensia, VII, Lund.

Meier, Dietrich (1994). Die wikingerzeitliche Siedlung von Kosel (Kosel-West), Kreis Rendsburg-Eckernförde, Neumünster.

Mikkelsen, P. – Moltsen, A. S. A. – Sindbæk, S. M. (2008). Tæbring, NW Denmark, AD 600-1100. In: Acta Archaeologica 79, 79–109.

Müller-Wille, Michael (1978). Frühmittelalterliche Prunkgräber im südlichen Skandinavien. In: Bonner Jahrbücher 178, 633-652.

Müller-Wille, Michael (1976-1987). Das wikingerzeitliche Gräberfeld von Thumby-Bienebek, Teil I-II, Neumünster.

Nørgård Jørgensen, Anne (1999). Waffen & Gräber. Typologische und chronologische Studien zu skandinavischen Waffengräbern 520/30 bis 900 n.Chr. Nordiske Fortidsminder Serie B Volume 17, København.

Nørlund, Poul (1948). Trelleborg, København.

Pedersen, Anne (2002). Scandinavian Weaponry in the Tenth Century: The Example of Denmark. In: Nicolle, David (ed.). Companion to Medieval Arms and Armour, Woodbridge, 25-35.

Pedersen, Anne (2014). Dead Warriors in Living Memory. A study of weapon and equestrian burials in Viking-age Denmark, AD 800-1000, Copenhagen.

Pedersen, Anne – Bagge, M. S. (eds). Horse and Rider in the late Viking Age. Equestrian burial in perspective. Papersfrom a conference Skanderborg 27-28th of June 2019, Aarhus.

Pentz, Peter (2009). Bådgraven ved Flintinge Å – og en kammergrav ved Rabjerg. In: Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 2005, 161-208.

Pentz, Peter (2012). To vikingesværd med karolingisk planteornamentik i Nationalmuseets samlinger. In: Aarbøger for nordisk oldkyndighed og historie 2010, 109-146.

Pentz, Peter et al. (2009). Kong Haralds vølve. In: Nationalmuseets Arbejdsmark, 215-232.

Price, T. D. et al. (2011). Who was in Harold Bluetooth’s army? Strontium isotope investigation of the cemetery at the Viking Age fortress at Trelleborg, Denmark. In: Antiquity 85, 328, 476-489.

Ramskou, Thorkild (1950). Viking Age Cremation Graves in Denmark. A survey. In: Acta Archaeologica 21, 137-182.

Ramskou, Thorkild (1976). Lindholm Høje : Gravpladsen, København.

Rasmussen, Liisa – Lønborg, Bjarne (1993). Dragtrester i grav ACQ, Køstrup. In: Fynske Minder 1993, 175-182.

Ravn, Morten (2016). Viking-Age War Fleets. Shipbuilding, resource management and maritime warfare in 11th century Denmark, Roskilde.

Rey-Iglesia, Alba et al. (2023). Antlers far and wide: Biomolecular identification of Scandinavian hair combs from Ribe, Denmark, 720–900 CE. In: Journal of Archaeological Science 153.

Rimstad, Charlotte (1998). Vikinger i Uld og Guld, København.

Rimstad, Charlotte – Ojantakanen, Maria (2015). Et udvalg af dragtfund fra den danske vikingetid. Facts og fotos, København.

Rimstad, Charlotte et al. (2021). Lost and found: Viking Age human bones and textiles from Bjerringhøj, Denmark. In: Antiquity 95, 381, 735 – 752.

Randsborg, Klavs (1980). The Viking age in Denmark : the formation of a state, London.

Roesdahl, Else (1977). Fyrkat : en jysk vikingeborg. Bind 2, Oldsagerne og gravpladsen, København.

Roesdahl, Else (1978). Otte vikingetidsgrave i Sdr. Onsild. In: Aarbøger for nordisk oldkyndighed og historie 1976, 22-51

Roesdahl, Else (1982). Viking Age Denmark, London.

Roesdahl, Else et al. (2014). Aggersborg : The Viking-Age settlement and fortress, Højbjerg.

Runge, Mads – Hansen, Jesper (2017). Knuds Odense – vikingernes by, Odense.

Sawyer, Peter (1988). Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie. B. 3. Da Danmark blev Danmark : fra ca. år 700 til ca. 1050, København.

Sellevold, B. J. et al. (1984). Iron Age Man in Denmark, København.

Schade, Tobias (2014). Das wikingerzeitliche Gräberfeld von Kosel-Ost (Kosel LA 198), Kreis Rendsburg-Eckernförde. In: Offa 67/68, 203-321.

Schmidt, Holger (1994). Building Customs in Viking Age Denmark, Herning.

Sindbæk, S. M. et al. (2022-2023). Northern Emporium, Vol. 1-2, Aarhus.

Skaarup, Jørgen (1976). Stengade II. En langelandsk gravplads med grave fra romersk jernalder og vikingetid, Rudkøbing.

Skamby Madsen, Jan – Klassen, Lutz (2010). Fribrødre Å: A Late 11th Century Ship-handling Site on Falster, Højbjerg.

Skibsted Klæsøe, Iben et al. (2020). Glimt fra vikingetiden, Højby.

Skovmand, Roar (1942). De danske Skattefund fra Vikingetiden og den ældste Middelalder indtil omkring 1150. In: Aarbøger for nordisk oldkyndighed og historie 1942, 1-275.

Sode, T. – Jessen, M. D. – Gratuze, B. (2023). Viking Age Windows : A reassessment of windowpane fragments based on chemical analysis (LA-ICP-MS) and their find contexts. In: Danish Journal of Archaeology 12, 1–26.

Sørensen, A. C. (2001). Ladby: A Danish Ship-grave from the Viking Age, Roskilde.

Søvsø, Morten (2020). Ribe 700-1050: From Emporium to Civitas in Southern Scandinavia, Moesgård.

Staecker, Jörn (1999). Rex regum et dominus dominorum. Die wikingerzeitlichen Kreuz- und Kruzifixanhänger als Ausdruck der Mission in Altdänemark und Schweden, Stockholm.

Stoumann, Ingrid (2009). Ryttergraven fra Grimstrup : og andre vikingetidsgrave ved Esbjerg, Ribe.

Strömberg, Märta (1961). Untersuchungen zur jüngeren Eisenzeit in Schonen: Völkerwanderungszeit-Wikingerzeit, I-II, Bonn – Lund.

Svanberg, Fredrik (2003). Death Rituals in South-East Scandinavia AD 800-1000 : Decolonizing The Viking Age 1-2, Stockholm.

Thiedecke, Arendse – Thiedecke, Johnny (2003). De danske vikinger Samfund, kongemagt og togter ca. 700-1050, Valby.

Thorvildsen, Knud (1957). Ladby-skibet, København.

Voss, F. – Müller-Wille, M. – Raabe, E.-W. (1973). Das Höftland von Langballigau an der Flensburger Förde. In: Offa 30, 60-132.


We hope you liked reading this article. If you have any question or remark, please contact us or leave a comment below. If you want to learn more and support our work, please, fund our project on PatreonBuymeacoffee or Paypal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *