Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Královská síň z Asky

PDF
Přívěšek Freyji; jeden z nálezů pocházejících z ženského hrobu z Asky. © Christer Åhlin SHM 1996-01-03

Rád bych čtenáře těchto stránek seznámil s článkem Geophysical Investigations on the Viking Period Platform Mound at Aska in Hagebyhöga Parish, Sweden („Geofyzikální výzkum vikinské vyvýšené mohyly ve švédské lokalitě Aska u Hagebyhöga“), který dne 8. 12. 2014 vyšel v časopise Archaeological Prospection. Autory článku jsou Martin Rundkvist (Univerzita v Umeå) a Andreas Viberg (Stockholmská univerzita). O článku informovalo několik historicky zaměřených internetových médií, které lze najít v závěru tohoto článku.

Článek informuje o objevu síně v lokalitě Aska, která se nachází ve švédském Östergötlandu. O této lokalitě archeologové vědí již od roku 1885, kdy tam byl odkryt bohatý hrob se zbraněmi (kat. č. SHM 7679), který pochází z 9. století. Významnost lokality potvrdil roku 1920 nález menší mohyly s ženským hrobem obsahujícím bohatou výbavu z 10. století (kat. č. SHM 16429). Hlavním rysem lokality je mohutný oválný násep (tzv. Askahögen), o němž se generace badatelů domnívala, že jde o mohylový komplex. Ve světle nových objevů (zejména pak síně ze Staré Uppsaly, jejíž rekonstrukci lze nalézt ve videu na konci článku) autoři článku usoudili, že násep může představovat základy dlouhého domu, který mohl časově zapadat do období let 400–1100, a proto jej v dubnu roku 2013 prozkoumali neinvazivním georadarem. A jejich instinkt nezklamal.

Interpretace výsledků – půdorys síně. © Andeas Viberg & Martin Rundkvist 2014

Archeologům se podařilo zachytit kompletní půdorys síně se sloupovými jamami. Tím bylo zjištěno, že síň měřila na délku 47,5 m a na šířku okolo 14 m. Byla podepřena šesti páry sloupů ve dvou řadách, měla dvojité stěny a čtyři vchody. Uprostřed podlahy se zřejmě nacházelo veliké ohniště o poloměru 2,5 m. Předpokládá se, že síň byla postavena v 8. století a byla užívána do 10. století. Autoři studie se domnívají, že předchozí nálezy z lokality souvisejí se síní a že by měly být chápány v jejím kontextu.

Vědci se domnívají, že takto rozměrné síně byly domovy skandinávských elit a králů. „Známe paralely z několika lokalit, kde sídlily soudobé elity, jako například Fornsigtuna u Stockholmu a Lejre u Roskilde. Největší podobnosti však vykazuje nedávno odkrytá hodovní síň ve Staré Uppsale u Stockholmu [síň se také rozkládala na vyvýšené plošině, pozn. editora]. Tyto blízké podobnosti naznačují intenzivní komunikaci mezi těmito dvěma lokalitami,“ říká jeden z autorů článku Martin Rundkvist. Autoři naznačují, že v síni z Asky mohla sídlit královská rodina, která ovládala určitou oblast a která byla v kontaktu s dalšími skandinávskými elitami v Dánsku a centrálním Švédsku. Zájemce o vikinské elity mohu odkázat na svůj článek Cesta do Valhally : život a smrt staroseverských elit.

Výzkum síně je o to cennější, že z oblasti Švédska máme omezený počet písemných pramenů, který nám až do 13. století nedovoluje sestavit narativní historii. Nepočítáme-li kusé zmínky, které pouze potvrzují existenci kmenů a jistých mocenských útvarů, jako například Jordanovy Gótské dějiny (cca 550), tak se území Švédska dostává do hledáčku písemných pramenů až právě během doby vikinské. Vikinské Švédsko balancuje na hraně prehistorie a rané doby historické. Z toho vyplývá, že musíme hmotné a písemné prameny skládat, abychom vytvořili přibližný obraz skutečnosti. Proto se počítá každý objev, protože umožňuje posun bádání a nové teorie.

Autoři článků rovněž vyzdvihují důležitost georadaru, který se osvědčil jako cenově dostupný, rychlý a nedestruktivní pomocník při studiu základů budovy. Je zatím ve hvězdách, co se bude dít se síní dále. Budeme pevně doufat v další jedinečné objevy, které pomohou luštit skandinávskou minulost.


Pevně věřím, že jste si čtení tohoto článku užili. Pokud máte poznámku nebo dotaz, neváhejte mi napsat nebo se ozvat níže v komentářích. Pokud se Vám líbí obsah těchto stránek a chtěli byste podpořit jejich další fungování, podpořte, prosím, náš projekt na Patreonu nebo Paypalu.


Články informující o nálezu:

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/arp.1500/abstract

http://www.andreasviberg.se/georadarmtningar-p-askahgen

http://www.medievalists.net/2014/12/08/viking-hall-discovered-sweden/

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article19987784.ab

http://www.heritagedaily.com/2014/12/viking-feating-hall-discovered-in-sweden-by-archaeologists/105853

http://www.archaeology.org/news/2761-141208-sweden-viking-hall

http://www.sciencedaily.com/releases/2014/12/141208093158.htm

http://norran.se/nyheter/vikingahall-funnen-i-ostergotland-316107

http://www.corren.se/nyheter/motala-vadstena/askahogen-ar-en-vikingahall-7580476.aspx

http://www.mvt.se/nyheter/vadstena/askahogen-var-en-stor-vikingahall-10469534.aspx

http://www.su.se/om-oss/press-media-nyheter/pressrum/stor-vikingahall-p%C3%A5tr%C3%A4ffad-i-%C3%B6sterg%C3%B6tland-1.213263

http://sv.wikipedia.org/wiki/Askah%C3%B6gen

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *