Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Křesadla s kovovým závěsem

PDF

Z dříve zveřejněných pracích Typologie křesadel z vikinského Dánska a Typologie křesadel z vikinského Norska vyplývá, že raně středověká evropská křesadla často nesou otvory a poutka, která naznačují jejich zavěšení. V návaznosti na tyto články jsme sebrali 29 pozoruhodných evropských křesadel 8.-13. století, u kterých jsou stále zachované kovové závěsníky a která vrhají na křesadla s otvory a poutky nové světlo. Článek je zamýšlen jako koncept, který může být průběžně doplňován. Do našeho výčtu nezahrnujeme alanské křesadlové spony, které kombinují funkci spínadla, křesadla, jehlice a pinzety a které je možné pověsit (viz Belyj 2013).

Křesadla v níže prezentovaném katalogu jsou zavěšena pomocí kovového kroužku anebo řetízku. Kroužek může být připevněn na řetízek (Fribrødre Å, Lahepera), kovové tyčce (Piltenes Pasilciems, Podjelje) nebo koženému řemínku omotanému kovovým plechem (Luistari 90). Metoda závěsníků se podobá těm, které známe u nožů (např. Arbman 1940: Taf. 178; Thunmark-Nylén 1998: Taf. 184), klíčů (např. Thunmark-Nylén 1998: Taf. 199-201, 204-5, 212), nůžek (např. Arbman 1940: Taf. 174), jehelníčků (např. Arbman 1940: Taf. 168-9; Thunmark-Nylén 1998: Taf. 215), prubířských kamenů (např. Kivikoski 1973: Abb. 983), hřebenů (např. Thunmark-Nylén 1998: Taf. 195) a dalších hygienických potřeb (např. Arbman 1940: Taf. 172-3; Thunmark-Nylén 1998: Taf. 198) i jiných předmětů každodenní potřeby.

Přesný způsob zavěšení je poněkud palčivější otázka. Klíče, nůžky, jehelníčky, hygienické potřeby a nože jsou v elitních ženských hrobech typicky zavěšeny na brože či jehlice v oblasti hrudi (četné příklady viz Zariņa 2006), avšak nakolik je nám známo, křesadla nebývají součástí těchto honosných souprav. Typickým místem uložení křesadel v hrobech je při pasu zemřelého, což je obvykle vykládáno tak, že se nacházely ve váčcích nebo brašnách. V mnoha případech, kde se kusy brašen stále zachovaly, je tomu bezesporu tak (např. Gräslund 1984: 152; Virágos 2022: 126-7). V případě křesadel se závěsníky je však možné, že křesadla byla připnuta k opaskům nebo k brožím na úrovni pásu. Tomu nasvědčují dvě skutečnosti. První z nich je fakt, že některá východoevropská křesadla mají v očkách stále zachované pozůstatky kožených řemínků (např. Ivanov 1952: Tab. 27), z čehož je patrné, že sloužily k zavěšení na naděrovaný opasek. V níže prezentovaném souboru je dobrou ilustrací také křesadlo z hrobu 90 v Luistari, jež se nachází u pasu které je vybaveno kroužkem se stále připevněným koženým řemínkem (Lehtosalo-Hilander 1982: 109-110). Druhým faktem je ten, že hřebeny (např. Arbman 1943: Abb. 412) a nože (např. Arbman 1943: Abb. 200) se k opaskům přivazovaly obdobným způsobem. Tendence umisťovat křesadla k opaskům může souviset s tím, že nadpoloviční většina křesadel zřejmě pochází z mužských hrobů (Hårdh 1984: 158-9; Petersen 1951: 437).

Ve světle těchto nálezů se zdá, že některá raně středověká křesadla nebyla umisťována do brašen a váčků, avšak byla pomocí otvorů a poutek připevňována organickým řemínkem nebo kovovým řetízkem k opasku nebo jiným součástem oděvu. Toto lze zdůvodnit tak, že v pracovním prostředí při opakovaném křesání mohlo být praktické mít křesadlo po ruce a současně jej odložit a zavěsit v domácnosti či na pracovišti. Nález z lokality Lahepera ukazuje, že praktičnost se projevovala také tím, že křesadlo bylo jen jedním ze čtyř závěsků na jednom očku. Zdá se také, že kovovým závěsníkem mohla být opatřena bimetalická křesadla s bronzovou rukojetí, která zřejmě sledovala jinou strategii v prezentaci a vzhledem k nákladnosti provedení nebyla nošena skrytě. Etnografický materiál současně ukazuje, že křesadla mohla být připevněna k jinému dalším křesacím proprietám a mohla být umístěna do váčků (viz Borobej – Chachovskaja – Mitko 2013).

Etnografická křesadla připevněná řemínkem k dalšímu křesacímu vybavení.
Zdroj: Borobej – Chachovskaja – Mitko 2013: Рис. 4-5.


Lahepera (Tvauri 2012: Fig. 143).

Rahu (Mägi 2002: Pl. 67).

Fribrødre Å (Skamby Madsen – Klassen 2010: 269, Fig. 169).

Ardre, Gotland (Thunmark-Nylén 1998: Taf. 216.12).

Rahu (Mägi 2002: Pl. 69).

Karja (Mägi 2002: Pl. 116).

Kłokoczyce (Kostrzewski 1962: 129).

Vanaja (Kivikoski 1973: Taf. 112, Abb. 1007).

Mikkeli – Tuukkala (Kivikoski 1973: Taf. 143, Abb. 1247).

Ylöjärvi-Mikkola (Kivikoski 1973: Taf. 143, Abb. 1248).

Bandužiai, hrob 43B (fotografii dokumentace poskytl Benas Simkus).

Zalachtovje (Залахтовье), hrob 17 (Chvoščinskaja 2004: таб. XIV).

Zalachtovje (Залахтовье), hrob 22 (Chvoščinskaja 2004: таб. XV).

Drense (Schmidt 1989: Taf. 30.2).

Venzovščina (Kviatkovskaja 1998: Рис. 44.4).

Lund (Mårtensson 1976: Fig. 194).

Säffle (katalog SHM).

Ust-Rybežno (Усть-Рыбежно), hrob 19 (Alexandra Ščedrina; Brandenburg 1895: таб. VIII.14).

Podjelje (Подъелье), hrob 104 (Alexandra Ščedrina; Brandenburg 1895: таб. VIII.21).

Zalachtovje (Залахтовье), hrob 13 (Chvoščinskaja 2004: таб. XIII).

Piltenes Pasilciems (Korotkevič et al. 2006: 113).

Tontinmäki, hrob 13/1888 (Belskij 2013: 424, Рис. 84.2).

Suotniemi (Schvindt 1893: Obr. 87).

Vukovar – Lijeva Bara (Demo 2011: 121).

Novgorod (Kolčin 1959: 104, Рис. 87).

Luistari, hrob 90 (Lehtosalo-Hilander 1982: Pl. 38).

Luistari, hrob 348 (Lehtosalo-Hilander 1982: Pl. 95).

Tuna Alsike, hrob XI (Arne 1934: Taf. XVII.1; Historiska museet, Stockholm).

Kaup (Kulakov 2012: Рис. 8.3).


Pevně věřím, že jste si čtení tohoto článku užili. Pokud máte poznámku nebo dotaz, neváhejte mi napsat nebo se ozvat níže v komentářích. Pokud se Vám líbí obsah těchto stránek a chtěli byste podpořit jejich další fungování, podpořte, prosím, náš projekt na PatreonuBuymeacoffee nebo Paypalu.


Literatura

Arbman, Holger (1940). Birka I. Die Gräber. Tafeln, Stockholm.

Arbman, Holger (1943). Birka I. Die Gräber. Text, Stockholm.

Arne, T. J. (1934). Das Bootgräberfeld Von Tuna in Alsike, Uppland, Stockholm.

Belskij 2013 = Бельский, С. В. (2013). Погребальные памятники Карельского перешейка и Северного Приладожья XI–XV вв. (хронология вещевых комплексов), Санкт-Петербург.

Belyj 2013 = Белый, А. В. (2013). Находки двух железных фибул хазарской эпохи на территории Юго-Западного Крыма // ‛Pωμαĩος: сборник статей к 60-летию проф. С. Б. Сорочана. Сост. А. Н. Домановский, Харьков, 418-425.

Borobej – Chachovskaja – Mitko 2013 = MitВоробей, И. Е. – Хаховская, Л. Н. – Митько, О. А. (2013). Корякские огневые приборы ударного действия // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия : История, филология 12/7, Археология и этнография, 246-264.

Brandenburg 1895 = Бранденбург, Н. Е. (1895). Курганы Южного Приладожья, Санкт-Петербург.

Demo, Željko (2010). Ranosrednjovjekovno groblje bjelobrdske kulture – Vukovar-Lijeva Bara (X-XI. stoljece), Zagreb.

Gräslund, Anne-Sofie (1984). Beutel und Taschen. In: Arwidsson, Greta (ed.). Birka II:1. Systematische Analysen der Gräberfunde, Stockholm, 141-154.

Hårdh, Birgitta (1984). Feuerstahle. In: Arwidsson, Greta (ed.). Birka II:1. Systematische Analysen der Gräberfunde, Stockholm, 155-160.

Chvoščinskaja 2004 = Хвощинская, Н. В. (2004). Финны на Западе Новгородской земли (по материалам могильника Залахтовье), СПб.

Ivanov 1952 = Иванов, П. П. (1952). Крюковско-Кужновский могильник, Моршанск.

Kolčin 1959 = Колчин, Б. А. (1959). Железообрабатывающее ремесло Новгорода Великого, Москва.

Korotkevič et al. 2006 = Короткевич, Б. С. – Сениченкова, Т. Б. – Кузнецова, М. Д. (2006). Русь и Балтика в эпоху викингов: археологические коллекции Государственного Эрмитажа. Каталог выставки, Санкт-Петербург.

Kostrzewski, Józef (1962). Kultura prapolska, Warszawa.

Kivikoski, Ella (1973). Die Eisenzeit Finnlands: Bildwerk und Text, Helsinki.

Kulakov 2012 = Кулаков, В. И. (2012). Маски в декоративном искусстве эпох Меровингов и викингов. In: Kušnere, Sigita (ed.). Inkluzīvi. Sastāudītaja Janina Kursīte, Rīga, 226-244.

Kviatkovskaja, Ala (1998). Jotvingių kapinynai Baltarusijoje = Ятвяжские могильники Беларуси (XI a. pab.–XVII a.), Vilnius.

Lehtosalo-Hilander, Pirkko-Liisa (1982). Luistari I. The Graves, Helsinki.

Mägi, Marika (2002). At the Crossroads of Space and Time: Graves, Changing Society and Ideology on Saaremaa (Ösel), 9th-13th Centuries AD, Tallinn.

Mårtensson, A. W. (1976). Uppgrävt förflutet för PKbanken i Lund. Archaeologica Lundensia, VII, Lund.

Petersen, Jan (1951). Vikingetidens Redskaper, Oslo.

Schmidt, Volker (1989). Drense. Eine Hauptburg der Ukrane, Berlin.

Schvindt, Theodor (1893). Tietoja Karjalan rautakaudesta ja sitä seuraavilta ajoilta Käkisalmen kihlakunnan alalta saatujen löytöjen mukaan, Helsingissä.

Skamby Madsen, Jan – Klassen, Lutz (2010). Fribrødre Å: A Late 11th Century Ship-handling Site on Falster, Højbjerg.

Thunmark-Nylén, Lena (1998). Die Wikingerzeit Gotlands II : Typentafeln, Stockholm.

Tvauri, Andres (2012). The Migration Period, Pre-Viking Age, and Viking Age in Estonia, Tartu.

Virágos, Gábor (2022). Sabretache Plates. Treasures of the Hungarian Conquerors of the Carpathian Basin, Budapest.

Zariņa, Anna (2006). Salaspils Laukskolas kapulauks: 10.-13. gadsimts, Rīga.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *