Křesadlo z hrobu na III. nádvoří Pražského hradu

Na III. nádvoří Pražského hradu byl roku 1928 objeven hrob bojovníka, umístěný 50 cm pod povrchem. Jáma o rozměrech 292 × 154 × 78 cm byla opatřena výdřevou z dubových prken a byla překryta víkem z měkkého dřeva (Borkovský 1969: 136-7; Sláma 1977: 105). U nohou kostry se nacházelo malé vědro, u pravé nohy pak meč a bojová sekera. U levého boku byly nalezeny dva nože a kožený váček s křesadlem, kamínkem a břitvou. Datace hrobu směřuje do 2. pol. 9. či 1. pol. 10. století (Hošek – Košta – Žákovský 2019: 218).

Silně zkorodované křesadlo, které bylo zničeno spolu s dokumentací během povodní roku 2002, bylo přibližně trojúhelníkového tvaru s rovnou základnou a tenkými rameny dekorovanými trojlaločnými výstupky s otvory umístěnými do každého lalůčku. Právě dekorace činí křesadlo unikátním a neznáme k němu analogie; absence domácích analogií někdy ústí v navržení severského původu artefaktu (Borkovský 1946: 126; Beranová – Lutovský 2009: 177; Krumphanzlová 1974: 73-4). Celková délka činila 9,7 cm, šířka ve středu 3,8 cm, šířka na koncích 2,5 cm a tloušťka 0,5-0,8 cm (Borkovský 1946: 126; Sláma 1977: 105). Dle Borkovského, který jako první publikoval rozměry, fotku a přibližnou rekonstrukci, byly vnitřní otvory oddělené (Borkovský 1946: 126, Obr. 3.4, Obr. 4).

Borkovský 1946: Obr. 3.4, Obr. 4.

Sláma přebírá text a podobu rekonstrukce od Borkovského, ale zobrazuje kresbu zrcadlově obráceně a připojuje vlastní nákres předmětu (Sláma 1977: 105, Abb. 25.1). V rekonstrukci dochází k jediné drobné korekci, a sice že mezi trojlaločnými výstupky na vrcholu je užší mezera.

Sláma 1977: Abb. 25.1.

Beranová a Lutovský publikují zcela jinou verzi rekonstrukce, na které již výstupky nepůsobí trojlaločným dojmem a vnitřní otvory jsou spojené do jednoho (Beranová – Lutovský 2009: 177, Obr. 168.9).

Beranová – Lutovský 2009: Obr. 168.9.

Naposledy zmíněná verze byla využita pro experimentální tvorbu křesadla, které se nezištně zhostil slovenský kovář Dávid Kuzmiak. Výroba se vzhledem k ručnímu pilování otvorů a okrajů ukázala být pracnou záležitostí.

Verze vytvořená Dávidem Kuzmiakem na základě nákresu Beranové a Lutovského.

Když bylo takto vyrobené křesadlo prezentováno Jiřímu Koštovi, kurátorovi sbírek Národního muzea, který se v minulosti hrobem na III. nádvoří zabýval, pan Košta konstatoval, že prezentovaný nákres zcela jistě není korektní a že křesadlo původně odpovídalo ostatním lokálním tvarům křesadel (Krumphanzlová 1974: 73-4) – tj. ramena nebyla kompletně uzavřena -, avšak bylo na rozdíl od ostatních kusů zdobeno. Takové řešení dávalo smysl zejména proto, že by odpadlo pracné pilování vnitřních otvorů a že by křesadlo lépe typologicky zapadalo do místní produkce. Z toho důvodu není třeba hledat původ tohoto výrobku v zahraničí, jak bylo činěno v minulosti. V každém případě musela být výroba pracná a v konečném důsledku se jedná o nejzdobnější křesadlo, jaké je z raně středověkých Čech známo.


Návrh Jiřího Košty, umělecky zpracován Michalem Havelkou, baba_jaga_atelier.


Pevně věřím, že si čtení tohoto článku užijete. Pokud máte poznámku nebo dotaz, neváhejte mi napsat nebo se ozvat níže v komentářích. Pokud se Vám líbí obsah těchto stránek a chtěli byste podpořit jejich další fungování, podpořte, prosím, náš projekt na Patreonu nebo Paypalu.


Literatura

Beranová, Magdalena – Lutovský, Michal (2009). Slované v Čechách. Archeologie 6.-12. století, Praha.

Borkovský, Ivan (1946). Hrob bojovníka z doby knížecí na Pražském hradě. In: Památky archeologické 42, 122-131.

Borkovský, Ivan (1969). Pražský hrad v době přemyslovských knížat, Praha.

Hošek, Jiří – Košta, Jiří – Žákovský, Petr (2019). Ninth to mid-sixteenth century swords from the Czech Republic in their European context, Praha – Brno.

Krumphanzlová, Zdenka (1974). Chronologie pohřebního inventáře vesnických hřbitovů 9.–11. věku v Čechách. In: Památky archeologické 35, 34–110.

Sláma, Jiří (1977). Mittelböhmen im frühen Mittelalter. I. Katalog der Grabfunde, Praha.

12. dubna 2021

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

patreon - sponzoring

Rozvoj tohoto webu je mou prací na plný úvazek. Pokud se Vám tento projekt líbí a chtěli byste mne v jeho tvorbě podpořit, můžete se stát mým sponzorem prostřednictvím Patreonu.

The development of this site is my full-time job. If you like this project and would like to support me in its creation, you can become my Patreon sponsor.

KONTAKTUJTE MĚ! - CONTACT ME!

Máte-li jakýkoli dotaz, nabídku či připomínku, můžete mne jednoduše zkontaktovat skrze kontaktní formulář. Těším se na Vaše zprávy!

If you have any questions, offers or comments, you can simply contact me via the contact form. I look forward to your messages!