Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Mannfall 2019: Polské plenění

PDF

mannfall-logo-white-01

Když došli ke hradisku Hedči, hradčané a s nimi i vesničané, kteří se tam uchýlili, nemohli útoku knížete odolat. Vyšli mu tedy naproti se zlatým prutem na znamení, že se mu vzdávají na milost, a pokorně ho prosili, aby je pokojně i s jejich dobytkem a s ostatním majetkem převedl do Čech. Kníže jejich přání vyhověl a dovedl je do Čech, kde jim dal nemalou část lesa Črnína. Ustanovil jim jednoho z nich za správce a soudce a nařídil jim, aby se oni i jejich potomci na věky spravovali právem, jež mívali v Polsku. A jménem odvozeným od toho hradu se podnes nazývají Hedčané.

Kosmova kronika

Přesuňme se, alespoň na chvíli, za neproniknutelné mlhy času do doby, kdy přemyslovské Čechy sestávaly předně z Prahy a okolních hradů v lesích, kdy se křesťanství svářelo s pohanstvím a kdy si pocestní nemohli být jisti téměř ničím. Na konci října se uskuteční čtvrtý běh raně středověké bojovky Mannfall. Vítáni jsou všichni seriózní reenactoři, kteří mají čas a chuť prověřit své zkušenosti ve hře, která je jedinečná nejen v naší republice. V této hře se přeneseme do roku 1040.

MANNFALL je koncept raně středověkých akcí, který cílí na intenzivnější poznávání historie. Každá taková akce bude unikátní, bude se odehrávat na jiné lokaci a podle jiného scénáře. Budeme se snažit o věrnější přiblížení historickým předlohám, než jak tomu dosud bylo u diváckých akcí. Prostor bude věnován i popularizaci míst, které budeme navštěvovat. Rádi bychom zapojili širší komunitu, a tak vaše postřehy, nápady a názory budou vysoce žádoucí. Myšlenka na vytvoření akcí, které by kombinovaly pochod, boj, řemesla a LARPové prvky, se v našich hlavách rodila už několik let. První nástin se však objevil v říjnu 2016, kdy jsme natočili tento trailer:

ZÁKLADNÍ INFO O HŘE

Čtvrtý běh započne ve v pátek 25.10.2019 příjezdem k usedlosti nedaleko Křivoklátu, které bude upřesněno. Zde budou Vaše auta zaparkována po celou dobu akce, rozvážení lidí a materiálu zajistíme. Od hráčů se očekává příjezd v odpoledních či večerních hodinách, abychom mohli započít brífinkem. Svůj příjezd můžete ohlásit na telefonní číslo +420792200638.

Po rozvozu na počáteční lokaci započne úvodní brífinku a začátek hry. Můžeme prozradit tolik, že hráči budou spát dvě noci v přírodě. Očekávaný počet nachozených kilometrů je zhruba 35. Během nedělního odpoledne doputujeme na hrad Krakovec, kde hru zakončíme hostinou a společenským programem. Akce bude ukončena během pondělního dopoledne 28.10. (státní svátek).

Hrad Krakovec – závěrečný bod hry Mannfall.

CO S SEBOU?

Hra je bezplatná a první řadě si vezměte vše, co potřebujete ke své duševní i fyzické pohodě. Vhodnými zavazadly budou dvě deky, kopí, střelné a vrhací zbraně, dobře sloužící boty a ponožky, helma, lehké štíty a zbroje, čutora s vodou, dvoudenní zásoby potravin, potřeby na rozdělání ohně, řemínky či motouzy a podobně. Velký důraz bude kladen na dobové osvětlení a hygienu. Voda bude k dispozici pouze ve formě potoků, studánek, případně barelů s vodou. S sebou si také můžeme vzít své zvířecí kamarády, kteří skvěle dokreslí atmosféru – velmi vítaní budou koně, psi a dravci.

Na rozdíl od minulých let upouštíme od používání reálného stříbra, a autentičtější atmosféry se pokusíme docílit pomocí krádeží vybavení a jídla. Zásobu jídla proto, prosím, opravdu nepodceňte. Zavádíme také pravidlo, že jednou vržené oštěpy již nesmí být ve stejném střetu opětovně použity. Snad více než kdy jindy budeme dbát na týmovou spolupráci a autentickou atmosféru. Dopředu hráče prosíme, zda by bylo možné omezit používání telefonů, cigaret a alkoholu na minimum.

Pro hráče jsme sepsali následující dokumenty, které se týkají historického spaní a zavazadel:


Můžeme ještě dodat inspiraci ke skladbě kostýmu:

 

PŘÍBĚH

Zatímco všichni počestní lidé tráví večery v teple svých domovů a hoví si v dostatku a pohodlí, jen těsně za hranicemi jejich příbytků se rozprostírá nespoutaná příroda ukrývající cosi zlého, co jim chce ublížit. Tam, kam vkročí lidská noha jen zřídka, kde pavučiny posévají neprošlapané pěšiny divokých zvířat v orosené trávě ve skrytu prastarých stromů halených mlhou a kde každý šelest vzbuzuje podezření a zasévá pochybnost i do toho nejstatečnějšího srdce, se začínají sbírat skupiny Hedčanů, kteří si namísto pokojného žití, jež jim bylo vyměřeno dobrým knížetem Břetislavem po jejich přesídlení na levý břeh Berounky, vybrali cestu krve a ohně, sešli z obecných stezek a vydali se proti proudu potůčků do odlehlých údolí, z kterých pod rouškou tmy začali ohrožovat usedlosti i pocestné.

Mečislav, vnuk zbečenského lovčího Hovory a nejvěrnější muž břetislavův, je po obhlídce pánova panství na zpáteční cestě do svého domu, když jej v přírodě přepadne noc. Na nebi skrze jako děsivý závoj roztrhané mraky probleskuje luna, od úst jde pára a cesta je lemována olbřími kameny a kmeny připomínajícími obrysy nepřátel. Při každém záblesku lze spatřit odrazy upřených očí – člověk, nucený procházet takovou cestou, se cítí jako kořist. Naštěstí není sám, společnost mu dělají jeho dovední druzi a jejich zbraně. Nepřítel číhá, a je jen otázkou, kdy vyrazí vzteč. Zašustění! Družina rázem zastaví a ztichne. Je to jen stádo zvířat, prahnoucí po noční pastvě. V takové době nelze putovat, a Mečislav káže rozbít tábor na dobře bráněné planině. Přečká družina do rána, aby mohla pokračovat?

Mečislav a jeho jezdci – obsazeno (4/4)
Mečislav, jak známo, je dobrý ochránce pánova majetku, vyzná se v lesích i v lidech a se svou pohotovou jízdou se směle postaví jakémukoli nepříteli. Lidé říkají, že jej viděli, jak se vzdálil od své družiny a holýma rukama skolil kance. Nyní se mu však v lesích objevila jinačí škodná – lidé, hovořící cizím přízvukem, kteří se objevují zpravidla v lesích a vypalují stavení. To vše samozřejmě nevnímá příliš příznivě, a dá-li Bůh, při první příležitosti s řádícími živly jednou provždy skoncuje. Umírnění jazykové uznávají jeho kvality, ale praví, že má sklony riskovat a přeceňovat své síly.

Pěší družina – obsazeno (13/13)
Svého pána doprovází menší ozbrojená družina. Někteří její členové jsou veteráni z bitev proti Němcům a Polákům a dobře se vyznají v umění války, zatímco jiní nejsou tak ostřílení a své postavení si musí teprve vydobýt. Ve skupině se nachází také Mečislavův sokolník a lukostřelec. Družina je odkázána na pánovo slovo, vědí o přednostech i slabostech svého pána. Když je Mečislav nablízku, družiníci neochvějně poslouchají, zatímco když se vzdálí, ztrácejí jistotu, a tak musejí zakročit zkušenější a dodat odvahy.

 

ZÁVAZNÁ REGISTRACE
Registrace je již úspěšně zakončena. Registrací nám slibujete svou účast a budeme s Vámi počítat při dělení jídla. Veškeré náklady jdou z naší kapsy a od Vás potřebujeme jen jedinou věc – Vaši účast. Pokud se z nějakého důvodu nebudete moci zúčastnit, informujte nás a ideálně za sebe najděte adekvátní náhradu.

ZÁVĚREČNÉ INFORMACE

V prostředí raně středověkých akcí je Mannfall, nakolik je mi známo, jedinečný. Má sloužit k zábavě, teambuildingu a prohloubení znalostí. Boj je v této akci sekundární, a proto bude veden co možná nejbezpečněji. Prosíme o ohleduplnost a shovívavost nad dvěma fotografy. Velmi nás potěší, když ke hře budete přistupovat jako k výzvě a budete akceptovat nebo sami tvořit atmosféru, když si akci užijete a budete o ní poté mluvit. V případě dotazů, nejasností a doporučení se ptejte na bojovkamannfall@gmail.com.

Za Mannfall
Tomáš Vlasatý

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *