Náramky v době vikinské

Dnes jsem provizorně dokončil koncept svého více než půlročního projektu s názvem „Role a funkce náramků ve staroseverské Skandinávii“. Reenactory předem upozorňuji, že se v práci nezabývám archeologickou typologií vikinských náramků (kterou si zájemce může dohledat zde), nýbrž jejich symbolickou hodnotou z pohledu písemných pramenů.

Docházím k závěru, že náramek byl nejdůležitějším vikinským šperkem, zpravidla mužským. Byl nošen viditelně na rukou, zřejmě přes oblečení. Jelikož se jednalo o platidlo, bylo potřeba, aby byl vyroben z drahého kovu, stříbra nebo zlata. Bohatší muž nosil náramků i více. Některé náramky, například darované, se mnohdy byly rodovými poklady, které se dědily.

Vzhledem k tomu, že se často stával darem, výrazně ovlivňoval mezilidské vztahy. Jeho darování dokázalo utišit i ten nejtěžší svár, zatímco jeho odnětí nebo zcizení bylo důvodem ke při. Používal se také při přísahách a jeho symbolická funkce pramenila z faktu, že byl pravděpodobně „božského původu“.

V přílohách můžete nalézt ikonografický materiál a skaldské výrazy, v nichž náramky figurují.

Práce, kterou Vám tímto způsobem prezentuji, není zdaleka hotová a je otevřena novým komentářům. Kritika je velice vítána. Přiznám se, že kvůli tomu, že jsem práci průběžně doplňoval, jsem udělal mnoho chyb v odkazování na literaturu (citování je přesné, jen metoda odkazování na patřičné tituly není jednotná), což může výsledek mé práce shazovat. Věřím však, že se čtenář v práci neztratí a bez obtíží se zorientuje.

Práci si můžete stáhnout prostřednictvím tohoto odkazu:

Role a funkce náramků ve staroseverské Skandinávii

11. června 2014

Jeden komentář: “Náramky v době vikinské”

Napsat komentář: Tuniky se čtvercovými výstřihy | Projekt Forlǫg Zrušit odpověď na komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

patreon - sponzoring

Rozvoj tohoto webu je mou prací na plný úvazek. Pokud se Vám tento projekt líbí a chtěli byste mne v jeho tvorbě podpořit, můžete se stát mým sponzorem prostřednictvím Patreonu.

The development of this site is my full-time job. If you like this project and would like to support me in its creation, you can become my Patreon sponsor.

KONTAKTUJTE MĚ! - CONTACT ME!

Máte-li jakýkoli dotaz, nabídku či připomínku, můžete mne jednoduše zkontaktovat skrze kontaktní formulář. Těším se na Vaše zprávy!

If you have any questions, offers or comments, you can simply contact me via the contact form. I look forward to your messages!