Autor

Dobrý den,

mé jméno je Tomáš Vlasatý a tímto Vám děkuji, že jste navštívili stránky mého projektu, který se věnuje rozličným tématům souvisejícím s raným středověkem a historickou rekonstrukcí (reenactmentem). Konkrétně studiu doby vikinské se věnuji přes deset let a jde o moji hlubokou vášeň. Články, které na těchto stránkách naleznete, jsou psány populárně naučným či odborným stylem. Mými prioritami jsou strohost, věcnost a pokora před prameny a odbornou literaturou. Mé závěry vycházejí z kombinací různých pramenů. Primárním cílem mého projektu je popularizace, bourání stereotypních představ a konstruktivní kritika. Zastávám názor, že historická rekonstrukce by se měla zakládat na nejnovějším vědeckém poznání, a naopak, že vědecké poznání může být upravováno na základě poznatků získaných experimenty na vlastní kůži.

Jelikož se domnívám, že při poznávání minulosti je důležitý dialog a konsenzus více badatelů, nabádám všechny, aby neváhali a komentovali publikované příspěvky, jejichž seznam naleznete v Mapě stránek. Rovněž mi můžete napsat email na adresu ceskyreenactment@gmail.com, nebo se můžete vyjádřit na mnou spravované facebookové stránce Doba vikinská. V případě, že byste chtěli projekt podpořit, klikněte na Sponzoring. Reakce čtenářů si můžete přečíst v článku Napsali o projektu. V případě, že chcete projekt citovat, postupujte podle platných citačních norem:

VLASATÝ, Tomáš. Projekt Forlǫg: Reenactment a věda [online]. [cit. rrrr-mm-dd]. Dostupné z: https://sagy.vikingove.cz/

Závěrem Vám přeji příjemně strávený čas, během kterého snad naleznete odpovědi na své otázky.

S pozdravem
Tomáš Vlasatý

27. června 2020

patreon - sponzoring

Rozvoj tohoto webu je mou prací na plný úvazek. Pokud se Vám tento projekt líbí a chtěli byste mne v jeho tvorbě podpořit, můžete se stát mým sponzorem prostřednictvím Patreonu.

The development of this site is my full-time job. If you like this project and would like to support me in its creation, you can become my Patreon sponsor.

KONTANTUJTE MĚ! - CONTACT ME!

Máte-li jakýkoli dotaz, nabídku či připomínku, můžete mne jednoduše zkontaktovat skrze kontaktní formulář. Těším se na Vaše zprávy!

If you have any questions, offers or comments, you can simply contact me via the contact form. I look forward to your messages!