Autor – Author

Dobrý den.
Mé jméno je Tomáš Vlasatý a tímto Vám děkuji, že jste navštívili stránky mého projektu, který se věnuje rozličným tématům souvisejícím s raným středověkem historickou rekonstrukcí (reenactmentem). Konkrétně studiu doby vikinské se věnuji již několik let a jde o moji hlubokou vášeň.

Články, které na těchto stránkách naleznete, jsou psány populárně naučným či odborným stylem. Mými prioritami jsou strohost, věcnost a pokora před prameny a odbornou literaturou. Mé závěry vycházejí z kombinací různých pramenů. Primárním cílem mého projektu je popularizace, bourání stereotypních představ a konstruktivní kritika. Zastávám názor, že historická rekonstrukce by se měla zakládat na nejnovějším vědeckém poznání, a naopak, že vědecké poznání může být upravováno na základě poznatků získaných experimenty na vlastní kůži.

Jelikož se domnívám, že při poznávání minulosti je důležitý dialog a konsenzus více badatelů, nabádám všechny, aby neváhali a komentovali publikované příspěvky, jejichž seznam naleznete v Mapě stránek. Rovněž mi můžete napsat email na adresu ceskyreenactment@gmail.com, nebo se můžete vyjádřit na mnou spravované facebookové stránce Doba vikinská. V případě, že byste chtěli projekt podpořit, klikněte na Podpořte projekt. Reakce čtenářů si můžete přečíst v článku Napsali o projektu. V případě, že chcete projekt citovat, postupujte podle platných citačních norem:

  • VLASATÝ, Tomáš. Projekt Forlǫg: Reenactment a věda [online]. [cit. rrrr-mm-dd]. Dostupné z: https://sagy.vikingove.cz/

Závěrem Vám přeji příjemně strávený čas, během kterého snad naleznete odpovědi na své otázky.

Tomáš Vlasatý

Můj životopis můžete najít zde:


Hello.
My name is Thomas Vlasaty and by this, I would like to thank you for visiting my project that tries to shed light on various topics connected with Early Medieval period and historical reenactment. I am personally devoted to Viking Age studies for more than ten years.

Articles presented on the websites tend to be more educative and popular than scientific. My priorities are plainness, factuality and humility to sources. My results are based on the combinations of different sources. The primary goal of the project is the popularization, myth-busting and constructive criticism. I hold the opinion that the reenactment and science can cooperate and mutually enrich each other.

As I think it is important to discuss about the past and to find the consensus, I encourage you to write comments or to contact me at ceskyreenactment@gmail.com or Viking Age Facebook group. The list of articles can be seen in Sitemap. The reactions of readers can be read in Wrote about the project. In case you would like to support the project, please continue to Support the project. If you want to cite the webpage, please follow this norm:

  • Vlasatý, Tomáš. Project Forlǫg: Reenactment and science [online]. [cit. yyyy-mm-dd]. Available at: https://sagy.vikingove.cz/

Thank you for your time spent on the website. May you find the answers to your questions.

Best regards
Tomáš Vlasatý

PS: There is one more thing – in case you plan to visit Prague or Czech Republic, let me know and we can meet and I can be your guide in the capital.

18. června 2015

patreon - sponzoring

Rozvoj tohoto webu je mou prací na plný úvazek. Pokud se Vám tento projekt líbí a chtěli byste mne v jeho tvorbě podpořit, můžete se stát mým sponzorem prostřednictvím Patreonu.

The development of this site is my full-time job. If you like this project and would like to support me in its creation, you can become my Patreon sponsor.

KONTAKTUJTE MĚ! - CONTACT ME!

Máte-li jakýkoli dotaz, nabídku či připomínku, můžete mne jednoduše zkontaktovat skrze kontaktní formulář. Těším se na Vaše zprávy!

If you have any questions, offers or comments, you can simply contact me via the contact form. I look forward to your messages!