Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Píseň o Hildebrandovi

PDF
První stránka rukopisu obsahující Píseň o Hildebrandovi.

Píseň o Hildebrandovi (Hildebrandslied) je jednou z nejstarších německých písemných památek. Vypráví o tragickém setkání bojovníků – otce Hildebranda a syna Hadubranda, kteří se navzájem neznají. Hrdinská látka je starého data a pochází z konce 5. století – soudě podle skandinávských písemných pramenů (kronik, ság, eddických příběhů a runových nápisů) byly hrdinské příběhy z dob Atilly, Odoakera a Theodoricha velmi populární.

Předpokládá se, že Píseň o Hildebrandovi byla zapsána ve 30. letech 9. století v klášteře ve Fuldě. Píseň se dochovala jako v rukopisu obsahujícím církevní mudroslovné texty (Moudrost Šalamounova a Ježíše Siracha). Je zapsaná ve staré horní němčině (konkrétně ve směsici dialektů staré sasštiny a staré bavorštiny) a soudí se, že ji vytvořil bavorský přepisovatel pro saské publikum. Rovněž se předpokládá, že píseň měla starší langobardskou verzi, která se nedochovala (tomuto nasvědčuje i fakt, že langobardsko-bavorské vztahy lze doložit). Je složena v aliteračním verši.

Text písně obsahuje lakuny a její konec není zachován (končí před vyvrcholením bojové scény). Skandinávské analogie a tzv. Mladší píseň o Hildebrandovi (Jüngeres Hildebrandslied) nám dovolují tvrdit, že píseň končila smrtí syna a nejspíše otcovou lamentací.

Píseň o Hildebrandovi má vysokou literární hodnotu a představuje cenný pramen při poznávání raného germánského hrdinského básnictví a jazyka. Ačkoli se na českém internetu nachází několik různě kvalitních překladů, rozhodl jsem se, že píseň přeložím. Jednu z nejstarších dochovaných germánských písní si tak může užít i čtenář, který není studentem germanistiky.

Překlad si můžete stáhnout prostřednictvím tohoto odkazu:
Píseň o Hildebrandovi

Zájemce odkazuji také na následující video (s dostupnými titulky):

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *