Píseň o Hildebrandovi

První stránka rukopisu obsahující Píseň o Hildebrandovi.

Píseň o Hildebrandovi (Hildebrandslied) je jednou z nejstarších německých písemných památek. Vypráví o tragickém setkání bojovníků – otce Hildebranda a syna Hadubranda, kteří se navzájem neznají. Hrdinská látka je starého data a pochází z konce 5. století – soudě podle skandinávských písemných pramenů (kronik, ság, eddických příběhů a runových nápisů) byly hrdinské příběhy z dob Atilly, Odoakera a Theodoricha velmi populární.

Předpokládá se, že Píseň o Hildebrandovi byla zapsána ve 30tých letech 9. století v klášteře ve Fuldě. Píseň se dochovala jako v rukopisu obsahujícím církevní mudroslovné texty (Moudrost Šalamounova a Ježíše Siracha). Je zapsaná ve staré horní němčině (konkrétně ve směsici dialektů staré sasštiny a staré bavorštiny) a soudí se, že ji vytvořil bavorský přepisovatel pro saské publikum. Rovněž se předpokládá, že píseň měla starší langobardskou verzi, která se nedochovala (tomuto nasvědčuje i fakt, že langobardsko-bavorské vztahy lze doložit). Je složena v aliteračním verši.

Text písně obsahuje lakuny a její konec není zachován (končí před vyvrcholením bojové scény). Skandinávské analogie a tzv. Mladší píseň o Hildebrandovi (Jüngeres Hildebrandslied) nám dovolují tvrdit, že píseň končila smrtí syna a nejspíše otcovou lamentací.

Píseň o Hildebrandovi má vysokou literární hodnotu a představuje cenný pramen při poznávání raného germánského hrdinského básnictví a jazyka. Ačkoli se na českém internetu nachází několik různě kvalitních překladů, rozhodl jsem se, že píseň přeložím. Jednu z nejstarších dochovaných germánských písní si tak může užít i čtenář, který není studentem germanistiky.

Překlad si můžete stáhnout prostřednictvím tohoto odkazu:
Píseň o Hildebrandovi

Zájemce odkazuji také na následující video (s dostupnými titulky):

7. června 2015

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

patreon - sponzoring

Rozvoj tohoto webu je mou prací na plný úvazek. Pokud se Vám tento projekt líbí a chtěli byste mne v jeho tvorbě podpořit, můžete se stát mým sponzorem prostřednictvím Patreonu.

The development of this site is my full-time job. If you like this project and would like to support me in its creation, you can become my Patreon sponsor.

KONTAKTUJTE MĚ! - CONTACT ME!

Máte-li jakýkoli dotaz, nabídku či připomínku, můžete mne jednoduše zkontaktovat skrze kontaktní formulář. Těším se na Vaše zprávy!

If you have any questions, offers or comments, you can simply contact me via the contact form. I look forward to your messages!