Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Přilba z Lagereva

PDF

Během tvorby katalogu evropských přileb 9.-12. století jsem zahrnul také přilbu u baškiského Lagereva, která mezi východoevropskými akademiky a reenactory není zcela neznámá. Po odborné konzultaci s Adamem Kubikem a Oleksim Komarem, kteří přilbu datují na základě opaskového kování do 2. poloviny 8. století, jsem se rozhodl tuto přilbu z připravované knihy vyjmout a publikovat ji v separátním článku formou bonusového materiálu.

Přilba je na základě Mažitovových a Ivanovových prací tradičně datována do 9. či 10. století, kteroužto dataci převzali Kirpičnikov a další autoři. Dataci do staršího období dosud publikovali pouze Kubik a Ovsjanikov. Řada elementů přilby, například osmidílná konstrukce zvonu s typicky vyřízlými segmenty, držák barmice a vlaječkovitě tvarovaný vrcholek tulejky, odkazují na přilby staršího horizontu.

Navzdory tradičnímu čtení artefaktu je třeba zdůraznit, že se ve fondech Institutu etnologického výzkumu R. G. Kuzejeva v Ufě, kde je předmět uložen, nachází fragment nánosku pocházející z této přilby. Nánosek o tvaru rozevřeného písmene Y má řadu paralel v 7.-8. století, které jsme v níže přiloženém dokumentu zohlednili.

Bonusový materiál si lze stáhnout či přečíst kliknutím na následující tlačítko.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *