Průzkum přileb v reenactmentu 9.-11. století

Tomáš Vlasatý, Martin Zbránek; Marobud

V průběhu roku 2020 jsme formou fóra Viking Gear na Facebooku oslovili více než 100 uživatelů helem z celého světa, kterým jsme položili 4 otázky:

1. Vaše země původu?
2. Váš typ přilby dle přiloženého obrázku?
3. Užívání řemínků (ano / ne).
4. Myslíte si, že brýlová přilba reprezentuje dražší formu ochrany?Vyhodnocení

Sebraná data reprezentují spíše obecnou mezinárodní situaci, než-li stav národních scén. Přes možné lokální preference (např. typ Stromovka v prostoru bývalého Československa) se typ Gjermundbu nebo její variace mezi respondenty jeví jako nejrozšířenější typ helmy a tvoří 44%, tedy zhruba polovinu všech přileb. Brýlové helmy mají vysoké zastoupení v zemích, které lze na poli reenactmentu 9.-11. století vnímat jako nováčky – např. USA a Chile, zatímco v zemích se zavedenější pozicí raně středověkého reenactmentu (např. Velká Británie) není vždy Gjermundbu většinově používanou helmou. Kónické a sferokónické přilby s nánoskem představují podobně početnou, velmi pravděpodobně dokonce početnější skupinu, více rozmělněnou, pokud jde o tvarové varianty. Pod položkou “ostatní” jsou uvedeny svatováclavská přilba, přilba Gnězdovo II a přilba z Temže. Je otázkou, kolik helem, jejichž majitelé je označili za typ Gjermundbu nebo Olomouc, je možné opravdu označit za reprodukce daných helem a kolik z nich je jen více či méně uznanou variací. Nutno dodat, že přilby bez ochrany obličeje se objevují v nižších jednotkách procent, pokud vůbec.

Naprostá většina respondentů používá k upevnění helmy kožených řemínků. Helmy s nižší pořizovací cenou, mnohdy vyráběné bez většího ohledu na rozměry a tvar zákazníkovy hlavy anebo vyráběné vyloženě na sklad, nesedí majiteli dokonale, a proto je nutno je upevňovat řemínky, což řada respondentů explicitně zmínila. Jiná část respondentů řemínky odůvodňovala bezpečnostním hlediskem, případně organizátorským nařízením a vnitroskupinovou politikou.

Většina respondentů vnímá brýlové helmy jako dražší než kónické. Tato skutečnost může vyplývat z faktu, že ve skupinách historického šermu jsou přilby vnímány jako povinnost a nováčkům jsou doporučovány nejlevnější, nezdobené varianty (dnes kónické přilby svařené ze dvou polovin), zatímco na míru zhotovené brýlové přilby s dekorací jsou dnes dražší forma ochrany a v hierarchiích skupin jsou rezervovány nejvýše postaveným členům.

25. října 2020

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

patreon - sponzoring

Rozvoj tohoto webu je mou prací na plný úvazek. Pokud se Vám tento projekt líbí a chtěli byste mne v jeho tvorbě podpořit, můžete se stát mým sponzorem prostřednictvím Patreonu.

The development of this site is my full-time job. If you like this project and would like to support me in its creation, you can become my Patreon sponsor.

KONTAKTUJTE MĚ! - CONTACT ME!

Máte-li jakýkoli dotaz, nabídku či připomínku, můžete mne jednoduše zkontaktovat skrze kontaktní formulář. Těším se na Vaše zprávy!

If you have any questions, offers or comments, you can simply contact me via the contact form. I look forward to your messages!