Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Průzkum přileb v reenactmentu 9.-11. století

PDF

Tomáš Vlasatý, Martin Zbránek; Marobud

V průběhu roku 2020 jsme formou fóra Viking Gear na Facebooku oslovili více než 100 uživatelů helem z celého světa, kterým jsme položili 4 otázky:

1. Vaše země původu?
2. Váš typ přilby dle přiloženého obrázku?
3. Užívání řemínků (ano / ne).
4. Myslíte si, že brýlová přilba reprezentuje dražší formu ochrany?Vyhodnocení

Sebraná data reprezentují spíše obecnou mezinárodní situaci, než-li stav národních scén. Přes možné lokální preference (např. typ Stromovka v prostoru bývalého Československa) se typ Gjermundbu nebo její variace mezi respondenty jeví jako nejrozšířenější typ helmy a tvoří 44%, tedy zhruba polovinu všech přileb. Brýlové helmy mají vysoké zastoupení v zemích, které lze na poli reenactmentu 9.-11. století vnímat jako nováčky – např. USA a Chile, zatímco v zemích se zavedenější pozicí raně středověkého reenactmentu (např. Velká Británie) není vždy Gjermundbu většinově používanou helmou. Kónické a sferokónické přilby s nánoskem představují podobně početnou, velmi pravděpodobně dokonce početnější skupinu, více rozmělněnou, pokud jde o tvarové varianty. Pod položkou „ostatní“ jsou uvedeny svatováclavská přilba, přilba Gnězdovo II a přilba z Temže. Je otázkou, kolik helem, jejichž majitelé je označili za typ Gjermundbu nebo Olomouc, je možné opravdu označit za reprodukce daných helem a kolik z nich je jen více či méně uznanou variací. Nutno dodat, že přilby bez ochrany obličeje se objevují v nižších jednotkách procent, pokud vůbec.

Naprostá většina respondentů používá k upevnění helmy kožených řemínků. Helmy s nižší pořizovací cenou, mnohdy vyráběné bez většího ohledu na rozměry a tvar zákazníkovy hlavy anebo vyráběné vyloženě na sklad, nesedí majiteli dokonale, a proto je nutno je upevňovat řemínky, což řada respondentů explicitně zmínila. Jiná část respondentů řemínky odůvodňovala bezpečnostním hlediskem, případně organizátorským nařízením a vnitroskupinovou politikou.

Většina respondentů vnímá brýlové helmy jako dražší než kónické. Tato skutečnost může vyplývat z faktu, že ve skupinách historického šermu jsou přilby vnímány jako povinnost a nováčkům jsou doporučovány nejlevnější, nezdobené varianty (dnes kónické přilby svařené ze dvou polovin), zatímco na míru zhotovené brýlové přilby s dekorací jsou dnes dražší forma ochrany a v hierarchiích skupin jsou rezervovány nejvýše postaveným členům.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *