Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Řemeslníci #1

PDF

Zdravím Vás, přátelé dob minulých!

Již po dlouhou dobu jsem chtěl v život uvést sérii článků, která bude doporučovat kvalitní řemeslníky věnující se ranému středověku a která bude přibližovat jejich výrobky, vyráběné zpravidla na zakázku. S radostí oznamuji, že tento příspěvek je pilotním článkem takové série, a budu velmi nadšen jakoukoli odezvu z řad dalších řemeslníků, ale také reenactorů prahnoucích po věrohodných reprodukcích.


Greetings, friends of history!

For a long time, I wanted to introduce a series of articles, which will recommend quality craftsmen interested in Early Middle Ages and which will show their products, usually made to order. I am pleased to announce that this post is a pilot of such a series, and I will be very excited to hear or read any feedback from other craftsmen, but also from reenactors who are coveting for credible reproductions.

První řemeslník, kterého si v této sérii představíme, je český všeuměl Václav Maňha, přáteli zvaný „Veverák“. Václav, který do raně středověké komunity zavítal poměrně nedávno, mne nepřestává překvapovat svojí všestranností a smyslem pro detail, který je vypilovaný lety modelaření. Bravurně zvládá práci se dřevem, kůží, neželeznými kovy i textilem. Jako zřejmě jediný v oboru nabízí pozlacování kůže a pozamentové dekorace ze stříbrného drátu. Václav je nesmírně pracovitý a zakázky má velmi rychle hotové. Jeho výrobky jsou originálům nebo zákazníkovu přání věrné, nakolik je vůbec možné. Jeho práce je možné spatřit na Facebookové stránce Dřevo krásné, dřevo mé.


The first craftsman to present in this series is the Czech all-rounder Václav Maňha, called „Squirrel“ by his friends. Václav, who entered the early medieval community quite recently, continues to surprise me with his versatility and sense for detail that is perfected by years of modelmaking. He masterfully works with wood, leather, non-ferrous metals and textiles. Apparently, he is probably the only one in the field who offers gold plated leather and silver wire posaments of authentic size. Václav is extremely hardworking and has orders finished very quickly. His products are as faithful to the originals or customer´s desires as possible. His works can be seen at Facebook page Dřevo krásné, dřevo mé (literary „My beautiful wood“). 

Interpretace bot z Birky, 10. století. Velká pozornost byla věnována co nejpřesnějším rozměrům předního výkusu na nártu i prošívání na palci. Vytvořeno na základě článku Fragmenty obuvi z Birky. Více fotek výrobku zde.


Interpretation of Birka shoes, 10th century. Great attention was paid to the exact dimensions of the front flap and quilting on the thumb. Created based on the article Fragments of shoes from Birka. More photos here.

 

Miska vytepávaná za studena ze stříbra. Průměr 8,5 cm. Ručně vyhlazena do vysokého lesku. Více fotek výrobku zde.

Hand-hammered silver bowl. Diameter 8.5 cm. Hand-smoothed to mirror shine. More photos here.

Ručně vytepávané mosazné misky. Ručně hlazené do vysokého lesku. Více fotek výrobků zde.

Hand-hammered brass bowls. Hand-smoothed to mirror shine. More photos here.
Dřevěný rozkládací nábytek. Více fotek výrobku zde.

Wooden folding furniture. More photos here.

Pochva, která v sobě kombinuje prvky z Haithabu, Birky 750 a Ballateare. Více fotek výrobku zde.


A scabbard that combines elements from Haithabu, Birka 750 and Ballateare. More photos here.
Pár měchů vyrobených na základě ramsundské rytiny. Více fotek výrobku zde.

A pair of bellows made based on Ramsund engraving. More photos here.
Rekonstrukce dřevěné naběračky podle nálezu z Osebergu. Více fotek výrobku zde.

Reconstruction of a wooden scoop based on the find from Oseberg. More photos here.
Rekonstrukce peněženky nalezené v Bj 750 v Birce. Peněženka byla zdobena proplétanou kůží, která byla pozlacena. Tento postup byl zachován. Více fotek výrobku zde.

Reconstruction of a wallet found in Bj 750 in Birka. The wallet was decorated by straps of gilded leather. The process of gilding was used in the reconstruction. More photos here.
Rekonstrukce vzoru vyřezaného na parohové lžíci ze Sigtuny. Materiál: lípa ošetřená lněným olejem. Více fotek výrobku zde.

Reconstruction of pattern carved on antler spoon from Sigtuna. Material: lime treated with linden oil. More photos here.
Replika dřevěné naběračky z Trondheimu, zřejmě pocházející z 11. století.

A replica of a wooden scoop from Trondheim, probably dating back to the 11th century.

Replika misky z Osebergu. Více fotek výrobku zde.

A replica of a bowl from Oseberg. More photos here.

Replika misky z Osebergu a lžíce z Novgorodu. Více fotek misky zde. Více fotek lžíce zde.

Replica of the bowl from Oseberg and the spoon from Novgorod. More photos of the bowl here. More photos of the spoon here.

Repliky držadel tašek. Vyrobeno z jasanu na základě článku Držadla tašek. Více fotek výrobků zde.

Replicas of bag handles. Made of ash, based on the article Bag handles. More photos here.

Různé typy pozamentových dekorací z ručně stáčeného stříbrného drátu. Věrné rekonstrukce nálezů z Birky. Více fotek výrobku zde.

Various types of posament decoration made of hand-spun silver wire. Accurate reconstruction of finds from Birka. More photos here.

Ručně vyrobené krabičky z březové kůry. Více fotek výrobků zde.

Handemade birch bark boxes. More photos here.

Pouzdro na kopí vyrobené ze smrku a přelepeno březovou kůrou. Vyrobeno podle nálezu z Vollu. Více fotek zde.

Spear sheath made of spruce and covered in birch bark. Based on find from Voll. More photos here.

Pouzdro na telefon maskované za voskovou destičku z Novgorodu. Více fotek výrobku zde.

A phone case made in the style of wax tablets from Novgorod. More photos here.

Zde výběr zakončíme. Pokud Vás Václavovy výrobky zaujaly, jsem si jist, že velmi rád zodpoví Vaše dotazy. Lze jej zkontaktovat přes jeho osobní Facebook, jeho Facebookovou stránku nebo po emailu V.Manha@seznam.cz.

Here we finish the selection. If you are interested in Václav’s products, I am sure that he will be happy to answer your questions. He can be contacted via his personal Facebook, his Facebook page or by email V.Manha@seznam.cz.

 

Pevně věřím, že jste si čtení tohoto článku užili. Pokud máte poznámku nebo dotaz, neváhejte mi napsat nebo se ozvat níže v komentářích. Pokud se Vám líbí obsah těchto stránek a chtěli byste podpořit jejich další fungování, podpořte, prosím, náš projekt na Patreonu nebo Paypalu.


I hope you liked reading this article. If you have any question or remark, please contact me or leave a comment below. If you want to learn more and support my work, please, fund my project on Patreon or Paypal.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *