Štítonošky a bojové ženy

Polský archeolog Leszek Gardeła nedávno publikoval svůj nový článek ‚Warrior-women‘ in Viking Age Scandinavia? V něm popisuje jak hroby obsahující ženské kosterní pozůstatky společně se zbraněmi, tak písemná svědectví o reálných i nadpřirozených bojových ženách. Podle mého názoru tento článek perfektně reflektuje současné tendence v rekonstrukci (není žádné tajemství, že se Gardeła dříve věnoval reenactmentu), které jsou ovlivněny prezentací doby vikinské v médiích – na mysli mám konkrétně seriál Vikings.

Mediální obraz versus rekonstrukce hrobových nálezů.

V tomto článku se chci primárně soustředit na úlohu staroseverské ženy ve společnosti. Ženský a mužský svět byl oddělen tlustou a nepříliš prostupnou hranicí, která vymezovala striktní pravidla. Na rozdíl od mužů, kteří jezdili na sněmy i do zahraničí, se úloha ženy pohybovala v rámcích otcova nebo manželova hospodářství, které spravovala. Nejlépe nám tuto správu mohou nastínit klíče. Píseň o Rígovi (Rígsþula, strofa 23) opisuje ženu jako hanginlukla, neboli „ta s visícími klíči“, což přesně odpovídá ženským hrobům z doby vendelské a vikinské, ve kterých jsou ženy pohřbeny s klíči visícími z broží.

Kniha o záboru země (a samozřejmě ústní tradice, která ji vytvořila) se podivuje neobyčejné vnitřní síle a odhodlání Auð Hloubavé, která po smrti svého manžela nechala postavit loď, provdala svou dceru a odplula na Island, kde si postavila statek. Z celkových cca 450 záborců Islandu je pouze sedm žen, ve všech případech vdovy (ve dvou není specifikováno, ale kontext tomu rovněž nasvědčuje). V ostatních případech vedli kolonizaci Islandu muži.

To souvisí s tehdejším rozložením úloh ve společnosti. Za hranicemi domova sice konali muži, ale nad statky, tedy nejdůležitějšími místy staroseverského světa, vládly ženy. Navíc ženy plnily důležitý aspekt spojování rodů a dárkyní života. Přestože ženy nerozhodovaly na sněmech, existovala celá řada práv chránících ženské zájmy. Zmínek o domácím násilí máme velice málo a vždy byly tvrdě trestány; zaútočit na ženu bylo považováno za zbabělé. Je celoevropským fenoménem raného středověku, že ženy byly z ozbrojených střetů naprosto vyloučeny.

V staroseverské ságové literatuře se objevují ženy, které do tohoto konceptu nezapadají, a spíše vytvářejí tzv. třetí gender. Je zajímavé, že v literárních pramenech jsou bojovnice vždy neprovdané a po provdání se stávají normálními ženami. Tyto příběhy, které mají řadu evropských paralel, jsou dle religionisty Jiřího Dyndy testem sociálních hranic, který převrací tradiční vzorce a umožňuje posluchačům přemýšlet o nejzákladnějších symbolických a sociálních systémech tím nejkontroverznějším způsobem (Dynda 2016: 176). Z toho důvodu je v podstatě nemožné zakládat jakákoli tvrzení na zmínkách v ságách, a je třeba se soustředit na archeologické nálezy a právní texty.

Mediální obraz versus rekonstrukce hrobových nálezů.

Leszek Gardeła dokazuje, že ženské hroby obsahující zbraně existují a jejich množství činí několik desítek, ale v osobní komunikaci potvrzuje, že v celkovém měřítku netvoří ani jedno promile všech ženských hrobů známých z vikinské Skandinávie. Nejčastěji se v hrobech nacházejí sekery, které nemohou být přesvědčivě interpretované jako zbraně, protože jsou zároveň pracovními nástroji a nejsou výlučně spojeny s válkou jako meče a kopí. Gardeła poukazuje na fakt, že meče a kopí mohou být zaměněny s předměty, které sloužily ke tkaní. Nutno podotknout, že hrobů žen, ve kterých by se se prokazatelně nacházely meče, je méně než deset. Současně je důležité brát v potaz skutečnost, že volbu milodarů činily pozůstalí, a výzkum by se měl zaměřit na probádání jejich motivací.

Podle Gardełova názoru je příliš brzo na to, aby někdo odpovídal na otázku, zda ženy v době vikinské skutečně bojovaly či nikoli, a vybízí k detailnímu průzkumu kosterních pozůstatků a zbraní. Gardełu jsem upozornil na článek Jiřího Starého Dávný byl věk, kdy Ymi vládl, ve kterém Starý popisuje chaos a řád na kosmologické i pozemské rovině. Starý dochází k závěru, že vymykal-li se někdo normám (svým charakterem nebo vzhledem), bylo to považováno za přestupek proti společnosti:

Takové jednání totiž zjevně útočilo na samotné kořeny společenské organizace, pro něž byla hranice mezi mužským a ženským klíčovou skutečností. Staří Seveřané si uvědomovali, že společenský řád je kromobyčejně citlivou stavbou a že každé jeho narušení hrozí pádem (…).“ (Starý 2010: 204)

Proto se takovéto přestupky tvrdě trestaly a žalobu mohl provádět kdokoli (ve staroseverském právu je vzácné, že žalobu může vést kdokoli), jak dokazuje následující zákon:

Oblékne-li si žena mužské šaty, ostříhá-li si vlasy či kvůli své úchylnosti chopí do ruky zbraň, bude potrestána vyhnanstvím … žalobu nechť má v takových případech každý, kdo chce. Totéž platí o mužích, kteří si obléknou ženské šaty.“ (Starý 2010: 203)

Mediální obraz versus rekonstrukce hrobových nálezů.

Věřím, že stylizací jisté historické epochy na sebe člověk bere odpovědnost před publikem, a měl by proto následovat historickou skutečnost. Přes to všechno všechno žijeme v 21. století, které nabízí neomezené možnosti zábavy pro každého. Jisté je jen jedno – média nikdy nebudou schopna přiblížit, jak barvitá a fascinující byla žitá realita raného středověku.


Pevně věřím, že jste si čtení tohoto článku užili. Pokud máte poznámku nebo dotaz, neváhejte mi napsat nebo se ozvat níže v komentářích. Pokud se Vám líbí obsah těchto stránek a chtěli byste podpořit jejich další fungování, podpořte, prosím, náš projekt na Patreonu nebo Paypalu.


Bibliografie

DYNDA, Jiří. Svjatogor : Smrt a iniciace staroruského bohatýra, Červený Kostelec 2016.

STARÝ, Jiří. Dávný byl věk, kdy Ymi vládl … : Řád a chaos u starých Seveřanů. In: Řád a chaos v archaických kulturách, Praha 2010, 183-222.

19. června 2014

Jeden komentář: “Štítonošky a bojové ženy”

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

patreon - sponzoring

Rozvoj tohoto webu je mou prací na plný úvazek. Pokud se Vám tento projekt líbí a chtěli byste mne v jeho tvorbě podpořit, můžete se stát mým sponzorem prostřednictvím Patreonu.

The development of this site is my full-time job. If you like this project and would like to support me in its creation, you can become my Patreon sponsor.

KONTAKTUJTE MĚ! - CONTACT ME!

Máte-li jakýkoli dotaz, nabídku či připomínku, můžete mne jednoduše zkontaktovat skrze kontaktní formulář. Těším se na Vaše zprávy!

If you have any questions, offers or comments, you can simply contact me via the contact form. I look forward to your messages!