Raně středověké pily

Tímto příspěvkem bych chtěl čtenářům představit svůj překlad článku „Saws in the Early Medieval period“, který napsal můj anglický kamarád David Constantine. Článek je na Davidových stránkách dostupný ve dvou variantách (první, druhá); překlad byl pořízen z novější, revidované verze. Článek se zaměřuje zejména na západoevropské a severoevropské pily. Rozhodně lze najít druhy evropských raně středověkých pilek, které […]