Doplněk Androščukova katalogu švédských mečů doby vikinské

Od publikování Androščukova vynikajícího katalogu mečů vikinského Švédska, který byl nejprve zveřejněn v ruštině (2013) a posléze přepracován do angličtiny (2014), uplynula takřka dekáda. Během tohoto období došlo k nalezení či publikování nejméně čtyř nových mečů či jejich fragmentů. Současně jsme ve starší literatuře nalezli tři kusy, které nebyly do katalogu zahrnuty, a proto jsme […]