Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Replika poháru doby vendelské

Článek, který zde prezentuji a který je defacto kritikou repliky, jsem napsal již roku 2013 a vztahuje se primárně k době vendelské (kterou rovněž rekonstruuji). Domnívám se však, že otázka historického skla je zajímavá i ve vztahu k době vikinské, jelikož bylo nalezeno několik pohárů (většinou trychtýřů). Lze se oprávněně domnívat, že skleněné nádoby zastávaly v době […]