Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Báseň „Dnes v noci je ostrý vítr“

Jakmile člověk začne bádat v pramenech, které nějak vypovídají o době vikinské, narazí dřív nebo později na texty anglosaské, irské, říšské, franské, arabské, byzantské, staroruské či perské provenience. Osobně jsem se v poslední době zaměřil na staroirské texty, které podle mého názoru stojí poněkud stranou. Jeden z nejstarších staroirských textu tvoří anonymní báseň, která nese název […]