Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Šejdíři bez hranic

Pokus o pochopení mechanismu šíření falz raně středověkých výrobků v současné Evropě Úvod : definice falza Jazykem výkladových slovníků lze falzum chápat jako napodobeninu jiného, zpravidla cennějšího statku, která je zhotovena tak, aby budila zdání starobylosti, a která je vydávána za originál. Synonymy jsou falzifikát, padělek, podvrh, plagiát: „padělek, falzum, falzifikát, nepravé umělecké dílo napodobenina podle […]