Staroirská báseň Pangur Bán

Po dokončení článku „Vztah pána k domácím zvířatům“ jsem narazil na staroirskou báseň Pangur Bán (v angličtině nazývanou také jako The Scholar and his Cat), která pochází z konce 9. století a která pojednává o soužití mnicha-písaře a jeho bílého kocoura Pangura. Jakožto majitel kočky jsem si tuto báseň oblíbil a rozhodl jsem se ji přeložit […]