Rohy zdobené prolamovaným plechovým ústím

Úvod Picí nádoby vyrobené z kravských a pratuřích rohů jsou pravděpodobně nejsymboličtějšími a nejznámějšími nádobami vikinské epochy, které se vyskytují jak v písemných pramenech při hostinách a ceremoniích, tak jsou vyobrazeny v ikonografii. Tuto tradici rohy měly již dávno před zmíněným obdobím a zachovaly si ji až do středověku (např. Bebre 2003; Grieg 1959; Lindeberg 1984; […]

Transport tekutin

Transport a uskladnění tekutin patří k nejpalčivějším problémům, se kterými se při rekonstrukci jakéhokoli období setkáváme. Archeologických dokladů je poskrovnu a výroba soudku či čutory vyžaduje zručnost, protože jinak bude výrobek protékat a nebude použitelný. Pro člověka žijícího ve 21. století je pochopitelně jednodušší a finančně dostupnější, když naloží do auta sud s pivem a PET-lahve s vodou, […]