Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Zbroj z ruského Kazazova

Jednou z nejzachovanějších a nepřehlíženějších zbrojí raného středověku je nomádská brň nalezená v Kazazovu. Je nejlépe publikovaným zástupcem z oblasti východního Černomoří a je jednou z mála evropských zbrojí, u které lze určit střih. Přesto zůstává obecně neznámá.

Pozice Kazazova na mapě Evropy.


Nálezová situace a datace

Roku 1972 byl v sektoru III kazazovského mohylníku (Teučežský rajón, Adygejsko) otevřen bohatý hrob č. 106. Hrob obsahoval kroužkovou košili, přilbu se zachovanou barmicí, šavli, kopí, bojovou sekeru, pozůstatky luku a šípy, řemdih, jezdecké vybavení (udidlo, třmeny, pouta), opaskové kování a další předměty (Tarabanov 1983: 151). Hrob nikdy nebyl v úplnosti publikován.

Část inventáře hrobu 106 z Kazazova. Zdroj: Kubik 2016: Fig. 12; Tarabanov 1983: Рис. 1.

Zatímco původní literatura řadí hrob do 9. (Slanov 2007: 129) či dokonce 10. století (Kaminsky 1996: 102-3), na základě opaskových komponentů je možné jednoznačně hovořit o 8. století. Komar se kloní k 1. polovině 8. století (Komar – Suchobokov 2000; Komar 2001), zatímco Kainov je zastáncem jeho druhé poloviny (Kainov 2019: 198; Kainov – Ščedrina 2021: 157).

Nález je nyní uložen v Krasnodarském národním historicko-archeologickém muzeu J. D. Felicyna (Краснодарский государственный историко-археологический музей-заповедник им. Е. Д. Фелицына), přičemž brň, přilba a některé další části se nacházejí přímo v expozici (vitrína 5). Inv. č. zbroje nebylo zjištěno. Zbroj byla ještě v prvních letech 21. století umístěna na železném ramínku, později byla navlečena na příhodnější stojan simulující trup. Porovnání popisu v literatuře a exponátu nás vede k závěru, že zbroj je na podstavec navlečena naruby, a proto některé její prvky nemohou vyniknout.

Podoba zbroje roku 2003. Zdroj: A. Lemeško, tgorod.ru.

Podoba zbroje roku 2015. Zdroj: Музей Фелицына.


Popis

Zbroj je až na občasné otvory takřka kompletní. Soudě dle obrázku, který publikoval Kaminskij a který obsahuje měřítko (Kaminskij 1991: Рис. 208.1), je zbroj nejméně 100 cm dlouhá. Slanov však udává délku 116 cm (Slanov 2007: 129). Z této délky je zřejmé, že brň dosahovala ke kolenům. Šířka zbroje je konstantní, dle Kaminského kresby blízká 59-60 cm. Ve středech přední i zadní strany u okrajů nacházíme až 35 cm dlouhé rozparky, které mohly být užitečné při jízdě na koni. Rukávy jsou přibližně 20 cm dlouhé, dosahující nanejvýše po lokty a nezužované. Současná váha brně nebyla nikdy nepublikována, avšak může přesahovat 10 kg.

Střih a měřítko zbroje. Zdroj: Kaminskij 1991: Рис. 208.1.

Archivní fotografie zbroje. Zdroj: Slanov 2007: Табл. LI.

Zajímavým rysem zbroje je řešení krku. Gorelikova kresba, která zobrazuje límec (Gorelik 2002: Fig. XI-5.13), není přesná. Část, která je chápána jako límec, je ve skutečnosti zhruba 14 cm vysokou integrální klopou, zapínanou zprava doleva, která překrývá část průkrčníku a jeho rozparku u hrdla. Průkrčník má přibližně oválný tvar, je rozsáhlý a zřejmě rozšířen rozparkem nejen u hrdla, ale také na zátylku. Způsob fixace cípu klopy není známý.

Vrchní polovina zbroje roku 2003. Zdroj: A. Lemeško, tgorod.ru.

Kresba zbroje. Zdroj: Gorelik 2002: Fig. XI-5.13.

Styl pletení je klasický „čtyři v jednom“. Pletivo je kombinací nýtovaných a svařovaných kroužků. Oba typy kroužků mají obdélný průřez a jsou ploché. Vnější průměr kroužků činí 1,2 – 1,4 cm, přičemž solidní kroužky jsou menší než nýtované kroužky. Hlavy nýtů jsou umístěny pouze na venkovní straně, mají kónický tvar, kruhový či oválný průřez nožky a drobnou polokulovou hlavu. Směr překrytí nýtovaných kroužků je po směru hodinových ručiček. Kroužky jsou železné, brň postrádá lemy ze slitiny mědi.

Detail kroužků zbroje. Zdroj: Kaminskij 1991: Рис. 208.2.

Detaily zadních stran kroužků, jak jsou dnes vystaveny v muzeu. Zdroj: skupina Хирд.

Kroužkové zbroje nejsou v oblasti severního Kavkazu a východního Černomoří zcela neznámé, ale jsou zřídka publikované a jejich chronologie není zcela vyjasněna. Jedna zbroj byla objevena v mohylníku Djurso (Dmitrijev 2003: 204). Další, řazená ke kultuře Chazarského kaganátu 7.11. století, pochází z Přikubání a je vystavena v 8. sálu Státního historického muzea (GIM) v Moskvě. Dotřetice můžeme zmínit brň z jezdeckého hrobu č. 5 z lokality Andrejevskaja Ščel, kterou lze datovat do 2. pol. 11. – 1. pol. 12. století (Novičichin 2008).

Vyobrazení avarského bojovníka. Váza pokladu z Nagyoszentmiklós, 7. století. Převzato z László – Rácz 1977: 2. kép. Zbroj je velikostně podobná nálezu z Kazazova.


Pevně věřím, že jste si čtení tohoto článku užili. Pokud máte poznámku nebo dotaz, neváhejte mi napsat nebo se ozvat níže v komentářích. Pokud se Vám líbí obsah těchto stránek a chtěli byste podpořit jejich další fungování, podpořte, prosím, náš projekt na Patreonu nebo Paypalu.


Literatura

Dmitrijev 2003 = Дмитриев, А. В. (2003). Могильник Дюрсо – эталонный памятник древностей V–IX вв. // Крым, Северо-Восточное Причерноморье и Закавказьев эпоху средневековья IV–XIII века. Отв. ред. Т. Н. Макарова, С. А. Плетнева, Москва, 200–206.

Kainov 2019 = Каинов, Сергей Юрьевич (2019). Сложение комплекса вооружения Древней Руси X – начала XI в. (по материалам Гнёздовского некрополя и поселения). Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук Том I, Москва.

Kainov – Ščedrina 2021 = Каинов С.Ю. – Щедрина А.Ю. (2021). Кольчужный доспех и кольчужные кольца из раскопок Гнёздова // Труды Государственного исторического музея 215, Москва, 157-187.

Kaminskij 1991 = Каминский, В. Н. (1991). Вооружение племен аланской культуры Северного Кавказа I–XIII вв., Владикавказ.

Kaminsky, V. N. (1996). Early medieval weapons in the north Caucasus – A preliminary review. In: Oxford Journal of Archaeology 15, 95-105.

Komar 2001 = Комар, А. В. (2001). Происхождение поясных наборов раннесалтовского типа // Культуры Евразийских степей второй половины І тыс. н. э. (из истории костюма), Т. 2, Самара, 103-117.

Komar – Suchobokov 2000 = Комар, О. В. – Сухобоков, О. В. (2000). Вооружение и военное дело Хазарского каганата // Восточноевропейский Археологический журнал, №2.

Kubik, A. L. (2016). Introduction to studies on late Sasanian protective armour. The Yarysh-Mardy helmet. In: Historia I Świat 5, Siedlce, 77-105.

László, Gyula – Rácz, István (1977). Der Goldschatz von Nagyszentmiklós, Budapest.

Novičichin 2008 = Новичихин, А. М. (2008). Воинский кенотаф с захоронением боевого коня на средневековом могильнике Андреевская щель // Военная археология: Сборник материалов семинара при Государственном историческом музее. Отв. ред. О. В. Двуреченский, Москва, 26–41.

Slanov 2007 = Сланов, А. А. (2007). Военное дело алан I – XV вв., Владикавказ.

Tarabanov 1983 = Тарабанов, В. А. (1983). Средневековый могильник у аула Казазово // Историческая этнография: традиции и современность. Отв. ред. К. В. Чистов, Р. Ф. Итс, Ленинград, 148-155.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *